Zbiory specjalne

[Cymelia]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi

  • Katalog Główny BUŁ – zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych z kolekcji cymeliów i rezerwy oraz wybranych czasopism. W przypadku braku poszukiwanego tytułu czasopisma w Katalogu Głównym należy skorzystać z kartkowego Katalogu Czasopism, znajdującego się na parterze starego budynku Biblioteki.

Publikacje o zbiorach

  1. Górniak T., Saletra B., Cenzura w polskich bibliotekach naukowych w latach 1945-1989 na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Nie po myśli władzy: studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych, red. D. Degen, M. Żynda, Toruń 2012, s. 266-281.
  2. Górniak T., Głos znad Niemna. Nowe spojrzenie na twórczość Elizy Orzeszkowej w świetle badań nad prywatnym księgozbiorem pisarki, „Bibliotekarz Podlaski” 2014,  nr 1, s. 87-106.
  3. Górniak T., Księgozbiór Elizy Orzeszkowej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego – rekonesans badawczy, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna, pod red. Agnieszki Borysowskiej, Szczecin 2015, s. 200-212.
  4. Saletra B., Kolekcje cymeliów i rezerwy w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej i I. Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 229-252.
  5. Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi: informator, oprac. całości J. Fontner, Łódź 2000, s. 21-64.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT