Zbiory specjalne

[Dokumenty Życia Społecznego]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi i kartoteki

 • • katalog systematyczny w formie kartkowej, znajduje się w pomieszczeniu Sekcji DŻS. Podstawą katalogu jest schemat klasyfikacji oparty na „Przewodniku Bibliograficznym” Biblioteki Narodowej z niewielkimi zmianami, naniesionymi zgodnie z „Tymczasową instrukcją opracowania dokumentów życia społecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi” (zmieniono oznaczenie symboli działów, zastępując litery oznaczeniem cyfrowym). Na karcie katalogowej wymienia się nazwę grupy, jej sygnaturę, krótką charakterystykę druku, oraz lata, z których pochodzą poszczególne pozycje.
 • • kartoteka alfabetyczna, również w Sekcji DŻS, będąca uzupełnieniem katalogu systematycznego. Na kartach w kartotece wymienia się nazwę danej grupy, sygnaturę i odsyłacz od instytucji sprawczej do grupy w katalogu systematycznym.
 • Katalog Główny BUŁ – zawiera opisy bibliograficzne dokumentów życia społecznego od 2013 r.

Publikacje o zbiorach

 1. Bartnik, D., Michalski, R., Plakat polski z okresu PRL. Konserwacja, opracowanie i digitalizacja kolekcji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich między tradycją a nowoczesnością. Cz. 2, Zbiory specjalne a problematyka cyfryzacji, Szczecin 2020, s.108-119
 2. Firlej-Buzon A., Dokumenty Życia Społecznego w teorii i praktyce bibliotekarskiej w Polsce, Warszawa 2002, s. 92
 3. Frontczakowa W., Jaworska J., Historia i charakterystyka zbiorów, [w:] Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi. Informator dla czytelników, Łódź 1966, s. 43
 4. Michalski, R., Plakat i film – polska szkoła plakatu w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej i I. Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 275-284.
 5. Łabiszewska I., Muzyka w Filharmonii Łodzkiej w świetle programów koncertowych z lat 1947 – 1960 zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2007, nr 14, s. 29 – 43
 6. Przybysz-Stawska M., Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 138-139
 7. Sokołowska W., Informator o zbiorach dokumentów życia społecznego w bibliotekach, instytutach i innych placówkach w Polsce, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece: materiały z ogólnokrajowej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu w dniach 2-3 czerwca 1969 roku, Wrocław 1970, s. 90.
 8. Strucińska D., Dokumenty Życia Społecznego, [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Łódź 2000, s. 80
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT