Zbiory specjalne

[Dokumenty Życia Społecznego]


Profil zbiorów:

Zbiory Sekcji Dokumentów Życia Społecznego obejmują różnorodne materiały dotyczące wielu dziedzin życia gospodarczego, politycznego, społecznego i naukowego, takie jak: ulotki, afisze, obwieszczenia, komunikaty, plakaty filmowe i teatralne, programy teatralne i filharmoniczne, deklaracje, teksty mów, kazań i petycji, materiały z kampanii wyborczych, książki telefoniczne i adresowe, katalogi aukcyjne, rozkłady jazdy PKP i PKS, cenniki i inne.

Najcenniejszymi materiałami są:

  • • XVIII-wieczny plakat Nienawiść i żal autorstwa Augusta von Kotzebue, datowany na 1792 r.
  • • druki XIX-wieczne – odezwy, apele, ustawy, akty i projekty prawne, druki o charakterze politycznym, polonica teatralne (faksymile), m.in.: Obywatele! Żołnierze! autorstwa A. Czartoryskiego, wydany w Warszawie w 1831 roku; Manifest Komitetu Głównego Francuskiego do Narodu Polskiego, Paryż 1831; Rodacy. Towarzysze Tułactwa!, opublikowany przez Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich w Paryżu, w 1832 r. ; Głos Krajowca do Braci Wychodźców, Londyn 1852, a także „Teki Friedländera” – unikalny zbiór dokumentów dotyczący Rewolucji 1848 r. (Wiosny Ludów) z terenu Niemiec, Polski, Austrii i Węgier.
  • • druki wydane do 1945 r. – teatralia: poznańskie, krakowskie, warszawskie i lwowskie; apele; odezwy; rozporządzenia; przepisy; plakaty propagandowe; książki telefoniczne i adresowe.
  • • druki z okresu PRL-u – programy i afisze teatralne; programy koncertowe filharmonii; plakaty o tematyce kulturalnej (Polska Szkoła Plakatu), organizacji politycznych, kampanii wyborczych, BHP; obwieszczenia Rad Narodowych (dostępne w Bibliotece Cyfrowej UŁ) i inne; ulotki Solidarności i organizacji opozycyjnych; książki telefoniczne; rozkłady jazdy PKP i PKS.
  • • druki wydane po 1989 roku – programy i afisze teatralne, programy koncertowe filharmonii, plakaty filmowe, materiały z kampanii wyborczych (prezydenckich, do Sejmu i Senatu), rozkłady jazdy, książki telefoniczne.
  • • druki regionalne, wśród których na uwagę zasługują: Informator m. Łodzi z kalendarzem na rok 1920, opracowany i wydany przez Wydział Statystyczny m. Łodzi; Powstanie i rozwój Towarzystwa Akcyjnego Pabianickich Fabryk Wyrobów Bawełnianych „Krusche i Ender” z 1926 r.; judaica, odezwy, akty ślubu oraz przedwojenne i współcześnie wydawane teatralia, książki telefoniczne, druki wyborcze.

W pracowni znajduje się księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą: encyklopedie, monografie teatralne i filmowe, wydawnictwa jubileuszowe teatrów i inne publikacje o tematyce teatralnej i filmowej, indeksy nazwisk autorów i reżyserów sztuk teatralnych, wydawnictwa dotyczące druków ulotnych i plakatów, biografie dramaturgów, reżyserów i aktorów; „Almanach sceny polskiej” oraz podstawowe słowniki języków obcych.

Wybrane materiały ikonograficzne dostępne są w Bibliotece Cyfrowej UŁ.


Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów DŻS określają:
PRZEPISY PORZĄDKOWE DLA KORZYSTAJĄCYCH ZE ZBIORÓW SPECJALNYCH.

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT