Zbiory specjalne

[Ikonografia]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi

 • • katalog wydawnictw albumowych i katalogów wystaw – dostępny w formie kartkowej w Czytelni Zbiorów Specjalnych, a także online w zakładce: Cyfrowe katalogi kartkowe
 • • katalogi kartkowe dostępne wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych:
  • – katalog księgozbioru podręcznego
  • – katalog grafiki i rysunku
  • – katalog autorów i włascicieli ekslibrisów
  • – katalog fotografii
 • Katalog Główny BUŁ – zawiera opisy bibliograficzne dokumentów ikonograficznych (m.in.: grafika, rysunki, ekslibrisy, albumy, katalogi wystaw, pocztówki, fotografie) od 2008 roku

Publikacje o zbiorach:

 1. Bartyś J., Materiały fotograficzne Elizy Orzeszkowej dotyczące etnografii Podola i Besarabii w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, “Łódzkie Studia Etnograficzne” 1965, T.7, s. 147-181.
 2. Frontczakowa W., Jaworska J., Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi: informator dla czytelników, Łódź 1966, s. 42.
 3. Garztecki J., Mistrz zapomniany: o Michale Greimie z Kamieńca, Kraków 1972.
 4. Kowalska S., Ikonografia, [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi: informator, oprac. całości J. Fontner, Łódź 2000, s.77-78.
 5. Ludwik Tyrowicz 1901-1958: wystawa prac, Galeria Sztuki BWA w Łodzi, grudzień 1988- styczeń 1989, oprac. i red. katalogu M. Kuna, Łódź 1989.
 6. Łódź: album Bronisława Wilkoszewskiego po stu latach. Album wyd. staraniem Jerzego Andrzejewskiego, Ireneusza Domienika, Andrzeja K. Łuczaka, Łódź 1995.
 7. Pìdgurnij, I. S., Ursu, N. O., Kul’turno-mistec’ka spadŝina Podìllâ u hudožnìh fotografìâh Mihajla Grejma, Kam’ânec’-Podìl’s’kij 2012.
 8. Przybysz-Stawska M.,Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 138.
 9. Rukóyżo W., Zbiory ikonograficzne, [w:] Pierwsze Dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 1945-1954, Łódź 1955, s. 79-83.
Strona Główna

Nawiguj