Zbiory specjalne

[Kartografia]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi

 • • katalog główny, w układzie krzyżowym – dostępny w formie kartkowej w Sekcji Kartografii, a także online w zakładce Cyfrowe katalogi kartkowe. Łączy on w jeden szereg alfabetyczny hasła autorskie i przedmiotowe. Podstawę hasła przedmiotowego stanowi temat terytorialny tj. nazwa geograficzna przestawianego na mapie obszaru
 • • katalog map topograficznych, wyłącznie w formie kartkowej – dostępny w Sekcji Kartografii
 • • katalogi tablicowe map sekcyjnych (skorowidze), dostępne w Sekcji Kartografii – przedstawiają, w zmniejszonym wymiarze, schematyczny obraz całości mapy wieloarkuszowej, podzielony siatką na poszczególne arkusze
 • Katalog Główny BUŁ – zawiera opisy bibliograficzne dokumentów kartograficznych od 2008 r.

Publikacje o zbiorach:

 1. Bartnik A., Bartnik D., Rozmieszczenie młynów wodnych na obszarze Łodzi w świetle wykorzystanych historycznych źródeł kartograficznych, [w:] Z Dziejów Kartografii. T. 21, Warszawa 2017, s. 11-40.
 2. Bartnik D., XIX-wieczna kolekcja map topograficznych regionu łódzkiego, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945– 2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej, I. Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 253-273.
  [Errata: s. 262 - jest: w skali 1:84 000 (trójwiorstówka) i 1:42 000 (dwuwiorstówka), powinno być: w skali 1:84 000 (dwuwiorstówka) i 1:42 00 (wiorstówka); s. 266 - jest: w skali 1:42 000 (dwuwiorstówka), powinno być: w skali 1:42 000 (wiorstówka)].
 3. Bartnik D., Plany Łodzi sprzed 1945 roku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego źródłem informacji o mieście, „Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego” 2012, t. 3, s. [137]-153.
 4. Bartnik D., Mapy ziem polskich w wydawnictwach książkowych i atlasach do końca XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Z Dziejów Kartografii. T. 16, Szczecin 2011, s. [249]-265.
 5. Bartnik D., Lindleyowskie plany wodociągów i kanalizacji miasta Łodzi w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Z Dziejów Kartografii. T. 15, Warszawa 2011, s. [137]-152.
 6. Bartnik D., Województwo łódzkie w kartografii topograficznej XIX wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Prace i Studia Kartograficzne. T. 2, Słupsk; Warszawa 2010, s. [41]-57.
 7. >
 8. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 1, Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482-1800, red. i oprac. M. Łodyński, Warszawa 1961.
 9. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 2, (Uzupełniający) Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1482-1800, red. i oprac. M. Łodyński, Warszawa 1963.
 10. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 3, Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1801-1919, red. i oprac. M. Łodyński, Warszawa 1965.
 11. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 4, Katalog atlasów i dzieł geograficznych 1528-1945, red. i oprac. M. Łodyński, T. Paćko, Warszawa 1968.
 12. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 5, Wieloarkuszowe mapy topograficzne ziem polskich 1576-1870. Cz. 1, Tekst, red. i oprac. T. Paćko, W. Trzebiński. Cz. 2, Ilustracje, oprac. F. Uhorczak [et al.], Wrocław [etc.] 1983.
 13. Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce. Z. 6, Mapy ziem polskich przeglądowe i jednoarkuszowe topograficzne wydane w latach 1764-1814 i wybór map z lat 1815-1870 z uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, oprac. T. Paćko, W. Trzebiński, Warszawa 2000.
 14. Cesak J., Kartografia, [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Informator, Łódź 2000, s. 69-77.
 15. Dylik Z., Zbiory kartograficzne, [w:] Pierwsze dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 1945-1954, Łódź 1955, s. 67-71.
 16. Przybysz-Stawska M., Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 138.
 17. Word Directory of Map Collections, ed. by Lorraine Dubreuil, München [etc.] 1993, s. 166-167.
 18. Zbiory kartograficzne w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Informator, oprac. D. Kosacka, Warszawa 1972, s. 94-95.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT