Zbiory specjalne

[Muzykalia]


Katalogi

 • Katalog Główny BUŁ – zawiera opisy bibliograficzne części druków muzycznych (nuty), dokumentów dźwiękowych (płyty, taśmy), dźwiękowych dokumentów literackich (audiobooki, słuchowiska, bajki) oraz pozycji o tematyce muzycznej z księgozbioru podręcznego Sekcji (encyklopedie, leksykony, monografie, wydawnictwa bibliograficzne itp.)
 • • katalogi kartkowe (dostępne online w zakładce Cyfrowe Katalogi Kartkowe)
  • - katalog alfabetyczny i przedmiotowy nut
  • - katalog krzyżowy nagrań (łączący hasła alfabetyczne z przedmiotowymi)
 • • katalogi kartkowe i kartoteki (dostępne w Sekcji Muzykaliów)
  • - katalog krzyżowy księgozbioru podręcznego
  • - katalog alfabetyczny wykonawców nagrań muzyki rozrywkowej
  • - katalog znaków wydawniczych polskich
  • - katalog znaków wydawniczych obcych
  • - katalog wydawnictw XIX wiecznych
  • - katalog cimeliów (w tym starodruków)
  • - kartoteka księgozbioru muzykologicznego BUŁ
  • - indeks tytułowy polskiej muzyki wokalnej w nutach i nagraniach
  • - indeks tytułowy oper, operetek, musicali, baletów, oratoriów
 • • katalogi drukowane:
  • - Bielska Krystyna, Katalog nut. Antologie, edycje zbiorowe dzieł, wydawnictwa seryjne 1801-1945, Łódź 1975.
  • - Bielska Krystyna, Opera w partyturach, wyciągach fortepianowych i nagraniach. Katalog, Łódź 1977.
  • - Bielska Krystyna, Andrzejewski Jerzy, Libretta operowe. Katalog, Łódź 1984.
  • - Katalog der Sammlung Spitta = Katalog zbiorów Spitty, bearb. von Peter Suhring unter Mitarb. Von Krystyna Bielska, Berlin 2005.

Publikacje o zbiorach:

 1. Biblioteka Uniwersytecka, Sekcja Muzykaliów, Łódź, [w:] Directory of Music Research Libraries, Vol. 5, Kassel 1985, s. 146-147.
 2. Bielska K., Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Sekcja Muzykaliów, „Biblioteka Muzyczna 1983-1984” 1986, s. 89-90.
 3. Bielska K., Chór Drukarzy Lwowskich 1875-1939, „Roczniki Biblioteczne” 1977, T. 21, s. 289-304.
 4. Bielska K., Katalog nut. Antologie, edycje zbiorowe dzieł, wydawnictwa seryjne 1801-1945, Łódź 1975.
 5. Bielska K., Opera w partyturach, wyciągach fortepianowych i nagraniach. Katalog, Łódź 1977.
 6. Bielska K., Pierwodruk nieznanej pieśni Stanisława Moniuszki, „Muzyka” 1975, R. 20, s. 122-131.
 7. Bielska K., Pierwodruki S. Moniuszki w zbiorach BUŁ, [w:] Listy bibliofilskie, Łódź 1983, s. 15-22.
 8. Bielska K., Andrzejewski J., Libretta operowe. Katalog, Łódź 1984.
 9. Bogdany-Popielowa W. [et al.], Karol Szymanowski w zbiorach polskich, Warszawa 1990.
 10. Katalog der Sammlung Spitta = Katalog zbiorów Spitty, bearb. von Peter Sühring unter Mitarb. von Krystyna Bielska, Berlin 2005.
 11. Katalog zagranicznych czasopism muzycznych w bibliotekach polskich pod red. W. Pigły, Kraków 1980.
 12. Pigła W., Centralny katalog polskich czasopism muzycznych i wydawnictw ciągłych o tematyce muzycznej : zbiory polskie, Warszawa 1991.
 13. Pozorski S., Trzy katalogi z serii „Muzykalia” Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Łodzi, Łódź 1989, nr 15, s. 207-213.
 14. Prokopowicz M., Spóz A., Pigła W., Biblioteki i zbiory muzyczne w Polsce. Przewodnik, Warszawa 1998.
 15. Przybysz-Stawska M., Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 135-136.
 16. Raczyński M., Historia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego 1945-1980, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 19-30.
 17. Roszkowska M., Pawlik J., Muzykologiczny zbiór Philippa Spitty: niezwykła historia pewnej kolekcji, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 285-295.
 18. Siewiera-Szmytke K., Rękopiśmienna tabulatura lutniowa M 6983 (olim Ms. Grässe 5102) z kolekcji Philippa Spitty, „Muzyka” 2004, R. 49, nr 3, s. 105-123.
 19. Sparr K., An Unknown Lute Manuscript in Poland, “The Lute Society of America Quarterly” Vol. 25 1989, nr 1, s. 16-17.
 20. Sühring P., Die Rekonstruktion der Bibliothek Philipp Spittas an der Bibliothek der UdK Berlin und der Universitätsbibliothek Lodz, "Forum Musikbibliothek" 2006, Vol. 27, s. 23–35
 21. Sühring P., Die Rekonstruktion der Sammlung Spitta, "Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Berlin, Preussischer Kulturbesitz" 2004, s. 307-322
 22. Tomaszewski W., Bibliografia warszawskich druków muzycznych 1801-1850, Warszawa 1992.
 23. Więckowska H., Zbiory muzyczne, [w:] Pierwsze dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 1945-1954, Łódź 1955.
 24. Wilgocki J., Zagraniczne czasopisma muzyczne w bibliotekach polskich, Poznań 1993.
 25. Wolff C., From Berlin to Łódź. The Spitta Collection Resurfaces, “Notes” 1989/90, Vol. 46, nr 2, s. 311-327.
 26. Wolff C., Schaffenskonzeption und Forschungsmethode: Anmerkungen zum Spitta-Nachlass in Łódź, "Beiträge zur Bach-Forschung" 1991 [Bd.] IX-X, s. 95–103.
 27. Wrzesiński Sz., Zaginione dzieła z Biedrzychowic, "Odkrywca: skarby – wojna – historia" 2014, nr 2 (181), s. 8-13.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT