Zbiory specjalne

[Rękopisy]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi

 • •Katalog kartkowy zbiorów rękopiśmiennych w układzie krzyżowym dostępny w Sekcji Rękopisów.

Publikacje o zbiorach

 1. Andrzejewski J., Nieznany list Zygmunta Krasińskiego do Mikołaja Korwina Kamieńskiego, „Osnowa” 1982, nr 2, s.125-133.
 2. Andrzejewski, J., Prof. dr Helena Więckowska jako rękopisoznawca. /Komunikat/, [w:] Helena Więckowska 1897-1984. Łódź 1988. s.67-74.
 3. Andrzejewski J., Rękopisy, [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Informator. Łódź 2000, s.78-80.
 4. Andrzejewski J., Z notatek Emila Zegadłowicza, „Odgłosy”, 1978, nr 12, s.7.
 5. Andrzejewski J., Zbiory rękopiśmienne na terenie miasta Łodzi „To jest w Łodzi” Wystawa najcenniejszych zbiorów (cimeliów) Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, „Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1985/1986” 1989, s. 8-14.
 6. Andrzejewski J., Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis.Folia Librorum” 1992, t.3, s. 135-144.
 7. Andrzejewski J., Karkowski B., Łodziane Elizie Orzeszkowej, „Listy Bibliofilskie” 1974,t.2, s. 46-53.
 8. Bibliofilska mapa Łodzi, Łódź 2006, s. 8-9.
 9. Górniak T., Orzeszkowiana w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945–2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej i I. Łabiszewskiej. Łódź 2015, s. 311 – 326.
 10. Przybysz-Stawska M., Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 135-136.
 11. Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. T. 1, Zbiory Rękopisów w Polsce, Warszawa 2003, s. 216-219.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT