Zbiory specjalne

[Stare Druki]


Katalogi i publikacje o zbiorach

Katalogi

 • • katalog alfabetyczny, w formie kartkowej – dostępny w Czytelni Zbiorów Specjalnych, a także online w zakładce Cyfrowe katalogi kartkowe
 • • katalog alfabetyczny z podziałem na polonika i druki obce z cezurami chronologicznymi XVI i XVII-XVIII w. – w pracowni sekcji,
 • • kartoteki: przedmiotowa, drukarzy i wydawców, proweniencji sporządzone dla wybranych fragmentów zbiorów – w pracowni sekcji
 • • wykaz druków nienotowanych w Bibliografii Estreicherów – w pracowni sekcji.

Publikacje o zbiorach

 1. Bartnik D., Stare druki źródłem informacji kartograficznej o ziemiach polskich, [w:] Zbiory specjalne w bibliotekach polskich: problematyka badawcza i organizacyjna, pod red. Agnieszki Borysowskiej, Szczecin 2015, s. 119-130.
 2. Cesak J., Skrócony opis druków eksponowanych na wystawie [Starodruki medyczne w zbiorach łódzkich bibliotek naukowych], „Archiwum Historii Medycyny” 1982, z.1/4, s.96-100.
 3. Felchner A., Dutkiewicz M., Kuna M., Starodruki medyczne w zbiorach bibliotek naukowych Łodzi, Łódź 1984.
 4. Hilmes C., Kubisiak M., Niemieckojęzyczna literatura podróżnicza osiemnastego wieku na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, „Folia Librorum” 2007, nr 14, s. [11]-26.
 5. Kowal P., Polskie książki podróżnicze z okresu XVII i XVIII w. w zbiorach Sekcji Starych Druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 297-310.
 6. Lewkowicz P., Użytkowanie książki jako uruchomienie wahadła jej pamięci – wybrane przykłady wypożyczeń starych druków Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Biblioteka w czasie – czas w bibliotece, t. 1: Przez dzieje ku współczesności: materiały konferencyjne, Lublin 25-26 września 2014, pod red. S. Wojnarowicz i B. Kasperka, Lublin 2015, s. 271-283.
 7. Polak M., Stare druki, [w:] Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Informator, Łódź 2000, s. 64-69.
 8. Potemska J., Polonika XVI wieczne w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, „Listy Bibliofilskie” 1983, s. 43-48.
 9. Przybysz-Stawska M., Zbiory specjalne na przykładzie wybranych łódzkich bibliotek, [w:] Zbiory specjalne i regionalia w polskich bibliotekach naukowych i publicznych pod red. Radosława Gazińskiego, Szczecin 2010, s. 138.
 10. Sulejewicz-Nowicka M., Gromadzenie rzadkich wydawnictw XIX- i XX-wiecznych oraz druków przeznaczonych do zbiorów specjalnych w latach 2005-2012 w BUŁ, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, Łódź 2015, s. 179-199.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT