Informacje dla wydawców

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi należy do grupy bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych publikacji wydanych na terenie naszego kraju zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U 1996, nr 152, poz. 722) oraz Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U.1997, nr 29, poz. 161) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1999, nr 50, poz. 513).

 

 

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy wydawnictw zwartych (książki, zbiory specjalne, e-booki) prosimy przesyłać na adres:

 

Biblioteka Uniwersytecka

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów

ul. J. Matejki 32/38

90-237 Łódź

 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Jolanta Krzeszewska

 

 

Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy wydawnictw ciągłych (czasopisma i gazety w formie drukowanej i elektronicznej) prosimy przesyłać na adres:

 

Biblioteka Uniwersytecka

Sekcja Gromadzenia Czasopism

ul. J. Matejki 32/38

90-237 Łódź

 

Szczegółowych informacji udziela: mgr Anna Kotyńska

 

 

Ważne!

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych:

 

„Przesyłki zawierające egzemplarze obowiązkowe wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania są zwolnione od opłat pocztowych, do wysokości najniższej opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego rodzaju, tej samej masy, ustalonej w obowiązującym cenniku usług powszechnych operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529).”

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT