E-zasoby

E-zasoby w American Corner
Bazy dostępne są w tylko na miejscu w American Corner pełna lista baz dostępna pod adresem: http://elibraryusa.state.gov/resources.html
KOMUNIKAT:
UWAGA: Nowy sposób logowania do E-zasobów                          Dla społeczności UŁ możliwy jest zdalny dostęp do Archiwum Gazety Wyborczej.                          Zmiana zasad dostępu do bazy PsycArticles                           Baza EMIS jest dostępna dla studentów UŁ wyłącznie w sieci akademickiej                           Czasopisma z Czytelni Czasopism Prawniczych dostępne są w Systemie Informacji Prawnej - Lex
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT