Godziny otwarcia Biblioteki Uniwesytetu Łódzkiego

UWAGA Zmiana organizacji pracy Biblioteki UŁ w związku z epidemią COVID-19

Aktualne godziny otwarcia znajdują się w Komunikacie Dyrektora z dn. 21.09.2020r.

Zasady korzystania z BUŁ - od 21 września 2020r. (Komunikat Dyrektora BUŁ)
Zegar

Spis oddziałów/sekcji w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT