Niezdigitalizowane katalogi kartkowe

Katalog alfabetyczny

Opis katalogu: Obejmuje opisy druków zwartych tj. książek wydanych od 1801 do 1997 r., maszynopisy prac doktorskich oraz skrócone opisy czasopism. Katalog nie jest aktualizowany.

parter, stary gmach
Sprawdź na E-planie
Wersja cyfrowa

Katalog przedmiotowy

Opis katalogu: Rejestruje tematycznie książki i czasopisma z poszczególnych dziedzin, tematów i zagadnień do 1997. Karty katalogowe uszeregowane są alfabetycznie według haseł przedmiotowych, wypisanych dużymi zielonymi literami w nagłówku karty.
Układ kart w obrębie hasła jest chronologiczny od najstarszych do najnowszych wydań. Katalog nie jest aktualizowany.

parter, stary gmach
Sprawdź na E-planie
Wersja cyfrowa

Katalog czasopism

Opis katalogu: Zawiera opisy wydawnictw ciągłych czyli czasopism polskich do 2001 r. i czasopism zagranicznych do 2008 r. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według tytułów czasopism. Katalog nie jest uzupełniany.

parter, stary gmach
Sprawdź na E-planie
Wersja cyfrowa

Strona Główna

Nawiguj