Konferencje Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOTEKA W CHMURZE CZY CHMURY NAD BIBLIOTEKĄ?

Zapraszamy na Konferencję Naukową Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, która odbędzie się w Łodzi, w budynku Biblioteki w dniach 6–8.06.2017r.

Celem Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?” jest dyskusja na temat dylematów i zadań bibliotek naukowych w aspekcie postępującej informatyzacji oraz zbudowania nowego modelu tożsamości bibliotek i ich spójnego wizerunku.

( strona www )

BIBLIOTEKA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY. INFORMACJA, EDUKACJA, PROFESJONALIZM

Konferencja odbyła się w Łodzi, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach 9–11.06.2015r.

Celem Konferencji Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego było określenie miejsca, jakie zajmują bibliotekarze i biblioteka akademicka w procesie tworzenia społeczeństwa wiedzy.

( strona www )

BIBLIOTEKA W KOMÓRCE? PRZYSZŁOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH (2013)

W dniach 4 czerwca - 6 czerwca 2013 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała konferencję naukową zatytułowaną BIBLIOTEKA W KOMÓRCE? PRZYSZŁOŚĆ USŁUG BIBLIOTECZNYCH. Naszą konferencją chcemy wnieść wkład w dyskusję nad przyszłością usług bibliotek naukowych. W XXI wieku postępujący rozwój technologii informacyjnych i elektronicznych przyniósł kolejną falę przemian - biblioteki stają się bardziej interaktywne, nastawione na potrzeby czytelnika, dorastają do roli centrów aktywizujących społeczeństwo informacyjne, uelastyczniają działalność; a jednocześnie obniżają koszty i wzmacniają infrastrukturę, aby zmieścić się w budżetach. Jedyne wyjście to szybkie przystosowanie się do nowych realiów - jak pisała brytyjska profesor Di Martin - we must take advantage of the new expectations of the digital citizen to determine our bright futures. Podczas obrad postaramy się przedyskutować wyzwania, jakie stoją przed polskim i światowym bibliotekarstwem.
( strona www, materiał filmowy z konferencji )

BIBLIOTEKA JAKO "TRZECIE MIEJSCE" (2011)

W dniach 31 maja - 2 czerwca 2011 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała konferencję naukową zatytułowaną BIBLIOTEKA JAKO "TZRECIE MIEJSCE". Naszą konferencją chcieliśmy podjąć dyskusję nad teoretycznymi założeniami, praktycznymi doświadczeniami, a także ciekawymi eksperymentami związanymi z funkcjonowaniem biblioteki akademickiej jako "trzeciego miejsca" i "domu z dala od domu" - miejsca, gdzie ludzie mogą spotykać się "łatwo, tanio, regularnie i dla przyjemności", zupełnie nieformalnie i tylko dlatego, że mają na to ochotę. Potrzeba społeczna nakazuje dziś wyjście poza podstawowe funkcje biblioteki naukowej i stworzenie dla użytkownika przestrzeni atrakcyjnej, jeśli nie komfortowej. ( strona www )

STARE I NOWE W BIBLIOTECE - WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA (2009)

W dniach 3-5 czerwca 2009 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowała konferencję naukową zatytułowaną STARE I NOWE W BIBLIOTECE - WSPÓŁPRACA CZY KONKURENCJA. Celem konferencji była dyskusja i podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie rozwiązań technologicznych, sposobów organizacji pracy, wykorzystania przestrzeni bibliotecznej, nowych form książek, czasopism i innych dokumentów oraz komunikacji i obsługi czytelników. Jednym z głównych zadań jest odpowiedź na pytanie, czy i jak nowe rozwiązania techniczne w bibliotece i związane z nimi zmiany organizacyjne współdziałają z tradycyjnymi formami pracy biblioteki? Czy możliwa i konieczna jest rezygnacja z tradycyjnych metod pracy oraz obsługi czytelników? ( strona www )

Materiały konferencyjne są dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego w kolekcji Materiały konferencyjne zbioru Biblioteka UŁ oraz w Bibliotece Cyfrowej UŁ

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT