Nauka

Bibliografia i Bibliometria

Bibliografie Dorobku Pracowników UŁ

Bibliografia Retrospektywna (1985-1992)
MAK BN - 1
Bibliografia Bieżąca (1993-2012)
MAK BN - 2
Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego w systemie Expertus (1993- )
Expertus

Bazy Bibliograficzne

Arianta
link
Scopus
link
Web of Science
link
Agro
link
BazEkon
link
BazHum
link
BazTech
link
DBLP Computer Science Bibliography
link
Europejski Biuro Patentowe
link

Bibliometria

BazEkon
link
Publish or Perish
link
JCR - Journal Citation Reports (2008 - 2013)
link
Scimago Journal & Country Rank
link
Scopus Journal Metrics
link
eigenFACTOR
link
ERIH - European Reference Index for the Humanities
link
Index Copernicus
link
Komunikaty MNiSW w sprawie czasopism naukowych
link
Komunikat MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
link
Wsparcie dla czasopism naukowych
link
Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science - dyscypliny
plik.pdf
Wykaz czasopism z Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts & Humanities Citation Index; Emerging Sources Citation Index w Web of Science Core Collection
plik.xlsx

Indeksowanie czasopism

Scopus
link
prezentacja
Web of Science
link

Menedżery Bibliografii

EndNoteWeb
link
Citavi
link
Zotero
link
Mendeley
link

Linki pomocnicze

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
link
Master Journal List (czasopisma indeksowane w bazach Thomson Reuters - "lista filadelfijska")
link
Polskie czasopisma w Web of Science
plik.xls
Polskie czasopisma w Journal Citation Reports (czasopisma z Impact Factor)
plik.xls
"Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha", E. Kulczycki
link
"Warsztat badacza - blog dr. E. Kulczyckiego", E. Kulczycki
link
"Edukacja Informacyjna - blog E. Rozkosz"
link
Ośrodek Przetwarzania Informacji
link
Web of Science: Warsztaty doskonałości wydawniczej
link

Szkolenia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje szkolenia zamawiane z zakresu kompetencji informacyjnych, promocji nauki lub komunikacji naukowej. Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi, którzy określają szczegółowy zakres tematyczny zajęć. Szkolenia obejmują wykłady połączone z preztancją i ćwiczeniami. Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych pracowników Biblioteki, są bezpłatne i moga odbywać się na terenie Biblioteki, bądź na Wydziałach.

Dostępne szkolenia - edukacja informacyjna w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego: (kliknij w belkę, aby uzyskać więcej informacji)

WRITEFULL

Czas trwania zajęć
ok. 90 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi, doktoranci i magistranci UŁ
Plan zajęć
 1. Funkcje narzędzia Writefull:
  • 1. Instalacja wtyczek na komputerach osobistych
  • 2. Pisanie i sprawdzanie tekstów w j. angielskim w MS Word i Overleaf
  • 3. Sprawdzanie cytowań w pracy naukowej za pomocą narzędzia Writefull
Forma zajęć
Prezentacja i ćwiczenia
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58 @mail

ENDNOTE WEB JAKO NARZĘDZIE DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA BIBLIOGRAFIĄ ORAZ DO EKSPORTOWANIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DO EDYTORÓW TEKSTÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy, doktoranci i studenci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. EndNote Web:
  • 1.1. przeszukiwanie baz danych i katalogów online,
  • 1.2. przenoszenie opisów bibliograficznych do folderów i tworzenie własnych baz bibliograficznych
  • 1.3. automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
  • 1.3. dobór formatu opisu bibliograficznego
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58, @mail

MENDELEY JAKO NARZĘDZIE DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA BIBLIOGRAFIĄ ORAZ DO EKSPORTOWANIA REKORDÓW BIBLIOGRAFICZNYCH DO EDYTORÓW TEKSTÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy, doktoranci i studenci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Mendeley:
  • 1.1. przeszukiwanie baz danych i katalogów online,
  • 1.2. przenoszenie opisów bibliograficznych do folderów i tworzenie własnych baz bibliograficznych
  • 1.3. automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej
  • 1.3. dobór formatu opisu bibliograficznego
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58, @mail

PUBLIKOWANIE TREŚCI NAUKOWYCH W MODELU OTWARTYM – DOBRE PRAKTYKI

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi i doktoranci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Otwarty Dostęp
  1. 1.1. wyobrażenia, przekonania, obawy
  2. 1.2. proces otwierania publikacji
  3. 1.3. proces publikowania w otwartym dostępie
  4. 1.4. otwarte kanały komunikacji naukowej w UŁ
  5. 1.5. dobre praktyki
 2. 2. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
  1. 2.1. cele, korzyści, jakość
  2. 2.2. aspekty prawne
  3. 2.3. aspekty techniczne
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
42 635-60-58, @mail

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE – BAZY DANYCH, SERWISY KSIĄŻEK I CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

Czas trwania zajęć
ok. 90 min.
Grupa docelowa
pracownicy, doktoranci i studenci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Prezentacja bazy/baz z danej dziedziny:
  • 1.1. ścieżka dostępu, zasady korzystania
  • 1.2. charakterystyka zawartości
  • 1.3. elementy prawa autorskiego i style cytowań
 2. 2. Wyszukiwanie – tworzenie zapytań wyszukiwawczych:
  • 2.1. poprzez multiwyszukiwarkę BUŁ
  • 2.2. poprzez wyszukiwarkę w bazie
  • 3. Ćwiczenia
Forma zajęć
wykład z prezentacją + ćwiczenia praktyczne
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58, @mail

REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO JAKO MIEJSCE ZŁOŻENIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ I PREZENTACJI DOROBKU NAUKOWEGO

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi i doktoranci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
  • 1.1. cele, korzyści, jakość
  • 1.2. aspekty prawne
  • 1.3. aspekty techniczne
 2. 2. Prawo autorskie
 3. 3. Deponowanie rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-64-77
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-64-77, @mail

„iSenior” WARSZTATY Z OBSŁUGI IPADÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
studenci Uniwersytetu III Wieku UŁ, absolwenci UŁ, czytelnicy 55+
Tematyka szczegółowa
 1. 1. Ogólne zasady korzystania z iPada, obsługa tabletu
  • 1.1. Włączanie, wyłącznie
  • 1.2. Ekran dotykowy
  • 1.3. Nawigacja
  • 1.4. Wyszukiwanie, pobieranie i instalacja aplikacji
  • 1.5. Podstawowe ustawienia
  • 1.6. Korzystanie z internetu
 2. 2. Praktyczne aplikacje
  • 2.1. Przeglądarki internetowe
  • 2.2. Komunikatory (skype)
  • 2.3. Kalendarz
  • 2.4. Notatki
  • 2.5. Aplikacje tematyczne np. pogoda, newsfeed
Tematyka/Ilość zajęć
obsługa iPada, przydatne aplikacje
/ 8 zajęć (4 na semestr)
Prowadzący
American Corner, BUŁ
Kontakt
tel. 42 635-62-64, @mail

„iJunior” WARSZTATY Z OBSŁUGI IPADÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, Liceum UŁ, The British International School of the University of Łódź
Tematyka szczegółowa
 1. 1. Prezentacja oraz praktyczne zastosowanie aplikacji edukacyjnych:
  • 1.1. nauka języków obcych
  • 1.2. historia
  • 1.3. geografia
  • 1.4. inne
 2. 2. Gry edukacyjne
 3. 3. Używanie narzędzi i aplikacji iPada przydatnych w nauce
Tematyka/Ilość zajęć
używanie iPada w celach edukacyjnych
/ 10-12 zajęć
Prowadzący
American Corner, BUŁ
Kontakt
tel. 42 635-62-64, @mail

Szkolenia Clarivate Analytics (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi UŁ
Szkolenia
 1. Emerging Source Citation Index - Nowy indeks Web of Science
 2. Rozszerzona selekcja czasopism do Web of Science Core Collection
 3. Selekcja materiałów konferencyjnych do Web of Science Core Collection

Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Kontakt
tel. 42 635-60-03, @mail

Bezpłatne szkolenia EBSCO (Webinaria)

Grudniowa edycja spotkań online EBSCO

Zasady korzystania z bazy PsycArticles (30 min)
4.12 o godz.10.30 (Przejdź do platformy)

Specjalistyczna baza dotycząca środowiska i ekologii Environment Complete (30 min)
4.12 o godz. 13.30 (Przejdź do platformy)

Nauka języków obcych może być przyjemna, a zarazem efektywna. Prezentacja narzędzia Rosetta Stone. (15 min)
5.12 o godz. 11.00 (Przejdź do platformy)

Czytanie książek za pomocą aplikacji EBSCO eBooks.
5.12 o godz. 11.30 (Przejdź do platformy)

Jak najwygodniej czytać książki elektroniczne na platformie EBSCOhost. (30 min)
6.12 o godz. 10.30 (Przejdź do platformy)

Dlaczego warto założyć konto osobiste MojeEBSCOhost? (10 min)
6.12 o godz. 13.30 (Przejdź do platformy)

Na czym polega zakup książek elektronicznych na własność? Prezentacja księgarni EBSCO. (20 min)
7.12 o godz. 10.30 (Przejdź do platformy)

Nauka języków obcych może być przyjemna, a zarazem efektywna. Prezentacja narzędzia Rosetta Stone. (15 min)
7.12 o godz. 11.30 (Przejdź do platformy)

Na czym polega zakup książek elektronicznych na własność? Prezentacja księgarni EBSCO. (20 min)
11.12 o godz. 10.30 (Przejdź do platformy)

Baza Legal Source. Najlepsze źródło prawa. (30 min)
11.12 o godz. 13.30 (Przejdź do platformy)

Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Kontakt
tel. 42 635-64-76, @mail

Szkolenia EBSCO (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
społeczność akademicka UŁ
Tematyka
EBSCO oferuje ponad 700.000 książek elektronicznych i ponad 33.000 książek audio wiodących wydawców z całego świata.
Mogą Państwo się zapoznać z naszą ofertą poprzez księgarnię internetową ECM. Dostęp do ECM jest bezpłatny, a dane do logowania może otrzymać każdy pracownik naukowy Państwa uczelni lub pracownik biblioteki. Aby otrzymać dane do logowania,prosimy przesłać na adres email: rwlodarczyk@ebsco.com swoje imię i nazwisko, stanowisko i nazwę instytucji. Korzystanie z ECM jest łatwe i intuicyjne. W krótkim filmie umieszczonym tutaj znajdą Państwo instrukcje, jak korzystać z ECM. Zapraszamy również na szkolenia online odnośnie wyszukiwania książek na platformie EBSCOhost i korzystania z księgarni internetowej ECM.
Instrukcja logowania na platformę e-learningową Webex
 1. Jak wyszukiwać w bazach EBSCO?
 2. Książki elektroniczne na platformie EBSCOhost
Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Prowadzący
Urszula Nowicka

Szkolenie on-line: Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
społeczność akademicka UŁ
Tematyka
- Omówienie zasobów bazy ScienceDirect
- Strategie wyszukiwania - proste i złożone
- Demonstracja on-line.
Data

Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet

IDENTYFIKATOR ORCID FORMĄ KOMUNIKACJI NAUKOWEJ

Czas trwania zajęć
45-90 min.
Grupa docelowa
pracownicy i doktoranci UŁ
Plan zajęć
- Co to jest ORCID
- Korzyści z posiadania profilu ORCID
- Gdzie jest widoczny identyfikator ORCID
- Jak utworzyć konto
- Jak powiązać konto z Scopusem
- Jak przypiąć numer ORCID do swojego PBN ID
Forma szkoleń
prezentacja / opcjonalnie ćwiczenia
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58@mail

WEB OF SCIENCE I SCOPUS WSPARCIEM DLA NAUKOWCA

Czas trwania zajęć
90 min.
Grupa docelowa
pracownicy i doktoranci UŁ
Program
- WoS i Scopus jako bazy bibliograficzne: sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami
- WoS i Scopus jako narzędzia bibliometryczne: wyszukiwanie informacji o autorach, tworzenie raportów cytowań
- Jak wpływać na widoczność swojego dorobku naukowego: korekta ewentualnych błędów w bazach Web of science i Scopus
Forma szkoleń
prezentacja / opcjonalnie ćwiczenia
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58@mail

POGOTOWIE SEMINARYJNE

Czas trwania zajęć
1 segment: 60 min. (możliwość zamówienia kilku segmentów)
Grupa docelowa
studenci UŁ
Zarys
Pomoc studentom przy opracowaniu tekstów w następującym zakresie:
- redagowanie tekstów,
- formatowanie tekstów,
- opracowaniu przypisów,
- przygotowanie bibliografii,
- opracowanie spisów treści.
- pomoc w opracowaniu prezentacji.
Forma szkoleń
konsultacje
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-60-58
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-60-58@mail

POGOTOWIE SCOPUSOWE

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi i doktoranci UŁ
Zarys
1. Profil autora w bazie Scopus:
   - zgłaszanie brakujących cytowań,
   - korekta cytowań w profilu autora,
   - korekta dokumentów, np. DOI, błędne dane bibliograficzne,
   - korekta błędnie przypisanej afiliacji w profilu autora.
2. Wskaźniki charakteryzujące dorobek naukowca:
   - wyliczenie indeksu Hirscha do określenia wagi dorobku naukowego autora,
   - analiza cytowań publikacji pracowników naukowych UŁ biorących udział w ocenie pracowniczej lub postępowaniu o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, tytułu naukowego profesora, a także wniosków konkursowych (m.in. Narodowego Centrum Nauki, grantów wewnętrznych IDUB),
   - integracja identyfikatora ORCID z Author ID w bazie Scopus.
3. Dobór czasopisma do planów publikacyjnych na podstawie bazy Scopus:
   - ocena jakości czasopism z wykorzystaniem parametrów bibliometrycznych: CiteScore, SNIP i SJR w kontekście dyscypliny,
   - JournalFinder (Scopus) - jak w prosty sposób odnaleźć pokrewne czasopismo do swojej publikacji?
Forma szkoleń
konsultacje
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych
Rejestracja
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza
tel. 42 635-64-76
Formularz zgłoszeniowy
Kontakt
tel. 42 635-64-76@mail

Wyszukiwarki naukowe

Wyszukiwarki

BASE
link
DOI
link
Google Scholar
link
Sweet Search
link
Fidkar
link

Linki

Przydatne

PBN-ORCID - instrukcja
link
ORCID - instrukcje
link
Przewodnik łączenia kont PBN, ORCID, POL-on
link
MNiSW
link
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów
link
Polska Komisja Akredytacyjna
link
Biblioteka KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacyjne)
link
Springer Open Choice
link
Synaba
link
Wykaz dziedzin nauki i technik według klasyfikacji OECD
link
link EN

Fundusze

Granty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
link
Granty i stypendia dla naukowców – baza Euraxess
link
Narodowe Centrum Nauki
link
Struna - projekty naukowe studentów i doktorantów
link

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT