Nauka

Bibliografia i Bibliometria

Bibliografie Dorobku Pracowników UŁ

Bibliografia Retrospektywna (1985-1992)
MAK BN - 1
Bibliografia Bieżąca (1993-2012)
MAK BN - 2
Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego w systemie Expertus (1993- )
Expertus

Bazy Bibliograficzne

Arianta
link
Scopus
link
Web of Science
link
Agro
link
BazEkon
link
BazHum
link
BazTech
link
DBLP Computer Science Bibliography
link
Europejski Biuro Patentowe
link

Bibliometria

Publish or Perish
link
JCR - Journal Citation Reports (2008 - 2013)
link
Scimago Journal & Country Rank
link
Scopus Journal Metrics
link
eigenFACTOR
link
ERIH - European Reference Index for the Humanities
link
Index Copernicus
link
Komunikaty MNiSW w sprawie czasopism naukowych
link
Wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (2015)
część A
część B
część C
Wykaz czasopism naukowych UŁ wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (część B i C, 2015)
lista B
lista C

Indeksowanie czasopism

Scopus
link
prezentacja
Web of Science
link

Menedżery Bibliografii

EndNoteWeb
link
Citavi
link
Zotero
link
Mendeley
link

Linki pomocnicze

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
link
Master Journal List (czasopisma indeksowane w bazach Thomson Reuters - "lista filadelfijska")
link
Polskie czasopisma w Web of Science
plik.xls
Polskie czasopisma w Journal Citation Reports (czasopisma z Impact Factor)
plik.xls
"Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha", E. Kulczycki
link
"Warsztat badacza - blog dr. E. Kulczyckiego", E. Kulczycki
link
"Edukacja Informacyjna - blog E. Rozkosz"
link
Ośrodek Przetwarzania Informacji
link

Szkolenia

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje szkolenia zamawiane z zakresu kompetencji informacyjnych. Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z wykładowcami, którzy określają zakres tematyczny oraz wymieniają serwisy elektroniczne, z którymi powinni zapoznać się studenci. Kursy odbywają się w pracowni komputerowej w gmachu Biblioteki UŁ lub w miejscu dogodnym dla zainteresowanych.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do współpracy wykładowców z wszystkich wydziałów.

Dostępne szkolenia - edukacja informacyjna w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego: (kliknij w belkę, aby uzyskać więcej informacji)

Dostępne szkolenia: (kliknij w belkę, aby uzyskać więcej informacji)

CYTOWANIA – ELEMENT WZROSTU WIDOCZNOŚCI DOROBKU NAUKOWEGO

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi i doktoranci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Wskaźniki bibliometryczne:
  • 1.1. definicje: cytowanie, autocytowanie, indeks Hirscha, Impact Factor, Scimago Journal Indicator,
  • 1.2. po co się je wyznacza?
  • 1.3. gdzie ich szukać?
 2. 2. Bazy bibliograficzno-bibliometryczne:
  • 2.1. dlaczego są ważne?
  • 2.2. jak z nich korzystać?
  • 3. Jak wpływać na widoczność swojego dorobku?
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Samodzielnej Sekcji Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
Kontakt
tel. 42 635-60-03, @mail

PUBLIKOWANIE TREŚCI NAUKOWYCH W MODELU OTWARTYM – DOBRE PRAKTYKI

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi i doktoranci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Otwarty Dostęp
  1. 1.1. wyobrażenia, przekonania, obawy
  2. 1.2. proces otwierania publikacji
  3. 1.3. proces publikowania w otwartym dostępie
  4. 1.4. otwarte kanały komunikacji naukowej w UŁ
  5. 1.5. dobre praktyki
 2. 2. Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
  1. 2.1. cele, korzyści, jakość
  2. 2.2. aspekty prawne
  3. 2.3. aspekty techniczne
Forma zajęć
wykład + prezentacja, (można również wprowadzić ćwiczenia)
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych
Kontakt
42 635-64-77, @mail

ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE – BAZY DANYCH, SERWISY KSIĄŻEK I CZASOPISM ELEKTRONICZNYCH

Czas trwania zajęć
ok. 90 min.
Grupa docelowa
studenci oraz doktoranci UŁ
Plan zajęć
 1. 1. Prezentacja bazy/baz z danej dziedziny:
  • 1.1. ścieżka dostępu, zasady korzystania
  • 1.2. charakterystyka zawartości
  • 1.3. elementy prawa autorskiego i style cytowań
 2. 2. Wyszukiwanie – tworzenie zapytań wyszukiwawczych:
  • 2.1. poprzez multiwyszukiwarkę BUŁ
  • 2.2. poprzez wyszukiwarkę w bazie
  • 3. Ćwiczenia
Forma zajęć
wykład z prezentacją + ćwiczenia praktyczne
Prowadzący
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych
Kontakt
tel. 42 635-64-80, @mail

„iSenior” WARSZTATY Z OBSŁUGI IPADÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
studenci Uniwersytetu III Wieku UŁ, absolwenci UŁ, czytelnicy 55+
Tematyka szczegółowa
 1. 1. Ogólne zasady korzystania z iPada, obsługa tabletu
  • 1.1. Włączanie, wyłącznie
  • 1.2. Ekran dotykowy
  • 1.3. Nawigacja
  • 1.4. Wyszukiwanie, pobieranie i instalacja aplikacji
  • 1.5. Podstawowe ustawienia
  • 1.6. Korzystanie z internetu
 2. 2. Praktyczne aplikacje
  • 2.1. Przeglądarki internetowe
  • 2.2. Komunikatory (skype)
  • 2.3. Kalendarz
  • 2.4. Notatki
  • 2.5. Aplikacje tematyczne np. pogoda, newsfeed
Tematyka/Ilość zajęć
obsługa iPada, przydatne aplikacje
/ 8 zajęć (4 na semestr)
Prowadzący
American Corner, BUŁ
Kontakt
tel. 42 635-62-64, @mail

„iJunior” WARSZTATY Z OBSŁUGI IPADÓW

Czas trwania zajęć
ok. 45 min.
Grupa docelowa
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, Liceum UŁ, The British International School of the University of Łódź
Tematyka szczegółowa
 1. 1. Prezentacja oraz praktyczne zastosowanie aplikacji edukacyjnych:
  • 1.1. nauka języków obcych
  • 1.2. historia
  • 1.3. geografia
  • 1.4. inne
 2. 2. Gry edukacyjne
 3. 3. Używanie narzędzi i aplikacji iPada przydatnych w nauce
Tematyka/Ilość zajęć
używanie iPada w celach edukacyjnych
/ 10-12 zajęć
Prowadzący
American Corner, BUŁ
Kontakt
tel. 42 635-62-64, @mail

Szkolenia Web of Sience (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
pracownicy naukowi UŁ
Szkolenia
 1. Web of Science – super-rekord w Citation Connection
 2. Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji
 3. Web of Science – wyszukiwanie autora
 4. Identyfikator autora Researcher ID – profil i integracja z Web of Science

Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Prowadzący
Klementyna Karlinska-Batres
Kontakt
tel. 42 635-60-03, @mail

Bezpłatne szkolenia EBSCO (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
społeczność akademicka
Tematyka

EBSCO zaprasza na bezpłatne szkolenia internetowe w języku polskim z zakresu efektywnego wyszukiwania informacji w bazach, wykorzystywania narzędzi oraz funkcji dostępnych na platformie EBSCOhost. oraz korzystania z książek elektronicznych na platformie EBSCOhost.

 1. Jak wyszukiwać w bazach EBSCO?
 2. Książki elektroniczne na platformie EBSCOhost
Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Prowadzący
Urszula Nowicka
Kontakt
tel. 42 635-64-76, @mail

Szkolenia EBSCO (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
społeczność akademicka UŁ
Tematyka
EBSCO oferuje ponad 700.000 książek elektronicznych i ponad 33.000 książek audio wiodących wydawców z całego świata.
Mogą Państwo się zapoznać z naszą ofertą poprzez księgarnię internetową ECM. Dostęp do ECM jest bezpłatny, a dane do logowania może otrzymać każdy pracownik naukowy Państwa uczelni lub pracownik biblioteki. Aby otrzymać dane do logowania,prosimy przesłać na adres email: rwlodarczyk@ebsco.com swoje imię i nazwisko, stanowisko i nazwę instytucji. Korzystanie z ECM jest łatwe i intuicyjne. W krótkim filmie umieszczonym tutaj znajdą Państwo instrukcje, jak korzystać z ECM. Zapraszamy również na szkolenia online odnośnie wyszukiwania książek na platformie EBSCOhost i korzystania z księgarni internetowej ECM.
Instrukcja logowania na platformę e-learningową Webex
 1. Jak wyszukiwać w bazach EBSCO?
 2. Książki elektroniczne na platformie EBSCOhost
Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet
Prowadzący
Urszula Nowicka

Szkolenie on-line: Zaczytani po uszy w bazie ScienceDirect (Webinaria)

Czas trwania zajęć
ok. 60 min.
Grupa docelowa
społeczność akademicka UŁ
Tematyka
- Omówienie zasobów bazy ScienceDirect
- Strategie wyszukiwania - proste i złożone
- Demonstracja on-line.
Data

Forma szkoleń
Webinaria - szkolenia przez internet

Wyszukiwarki naukowe

Wyszukiwarki

BASE
link
DOI
link
Google Scholar
link
Sweet Search
link
Fidkar
link

Linki

Przydatne

MNiSW
link
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów
link
Polska Komisja Akredytacyjna
link
Biblioteka KRK (Krajowe Ramy Kwalifikacyjne)
link
Springer Open Choice
link
Synaba
link

Fundusze

Granty

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
link
Granty i stypendia dla naukowców – baza Euraxess
link
Narodowe Centrum Nauki
link
Struna - projekty naukowe studentów i doktorantów
link

Strona Główna

Nawiguj