Zapisz się do Newsletter'a BUŁ
Informacja o przetwarzaniu danych dla subskrybentów Newslettera Biblioteki Uniwerystetu Łódzkiego:

 

 1. 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Łódzki, z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.
 2. 2. Inspektor Ochrony Danych
  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych UŁ pok. 203; e-mail: : iod@uni.lodz.pl.
 3. 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach subskrypcji i wysyłki Newslettera Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną przez Panią/Pana zgodę. Zgodę można wyrazić w trakcie zapisu lub modyfikacji swojego konta w systemie bibliotecznym lub zapisując się samodzielnie, korzystając z linku dostępnego na stronie www Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku Zrezygnuj z subskrypcji w otrzymanej wiadomości.
 4. 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 5. 5. Odbiorcy Twoich danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem;
 6. 6. Prawa związane z przetwarzaniem
  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:
   1) dostępu do swoich danych osobowych,
   2) do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
   3) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy,
   4) do przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa,
   5) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody,
   6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.
 7. 7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji.

 8. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016.119.1) – „RODO”.

 

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT