Zapisz się do Newsletter'a BUŁ


Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*:

 

 1. 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-138 Łódź, reprezentowany przez Rektora.
 2. 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.lodz.pl.
 3. 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
  Na podstawie Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji Newslettera Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodę można wyrazić w trakcie zapisu lub modyfikacji swojego konta w systemie bibliotecznym lub zapisując się samodzielnie, korzystając z linku dostępnego na stronie www Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Zgodę można wycofać poprzez kliknięcie linku Zrezygnuj z subskrypcji w otrzymanej wiadomości.
 4. 4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 5. 5. Odbiorcy Twoich danych
  Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, jednostki organizacyjne Uniwersytetu Łódzkiego w tym Zespół Radców Prawnych UŁ,  osoby i podmioty, w przypadku posiadania przez nich legalnych podstaw przetwarzania danych wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,  inni administratorzy, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych (dochodzenie roszczeń, zapobieganie oszustwom).
 6. 6. Prawa związane z przetwarzaniem
  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pani/Pana praw wynikających z RODO tj. prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu.
 7. 7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
  Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi konieczny warunek korzystania przez Panią/Pana z subskrypcji.
 8. 8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  Gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzeniao ochronie danych osobowych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
   

 

Nawiguj