Dane badawcze

Dane badawcze wielu osobom, także naukowcom, wydają się związane wyłącznie z takimi dyscyplinami, jak matematyka, biologia, informatyka, ewentualnie nauki społeczne. Jednak są one częścią pracy każdego badacza, z czego warto zdawać sobie sprawę. Z danymi badawczymi ma do czynienia medioznawca, literaturoznawca i historyk sztuki - mogą to być notatki, analizowane fotografie, wywiady czy zbiory liczb. Oprócz tego, że podczas swoich badań gromadzimy dane, musimy umieć nimi zarządzać, czego coraz częściej wymagają od nas instytucje finansujące badania.
Na naszej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje na temat danych badawczych i zarządzania nimi, wiele przydatnych narzędzi, a także opis korzyści wynikających z otwierania danych badawczych.

 

Dane badawcze. Praktyczny przewodnik dla badaczy

1. Czym są dane badawcze?. 3

Dlaczego udostępniamy nasze dane badawcze?. 6

  Rozwój nauki i lepszy świat. 6

  Finansowanie badań i ewaluacja nauki 7

  Większa widoczność i rzetelność badań. 8

2. Zasady FAIR w nauce. 10

  F jak FINDABLE, czyli znajdź dane bez problemu. 11

  A jak ACCESSIBLE, czyli miej łatwy dostęp do danych. 12

  I jak INTEROPERABLE, czyli łącz z innymi 13

  R jak REUSABLE, czyli użyj ponownie. 13

  Warto być FAIR. 14

3. Przygotowanie danych  do udostępniania. 16

  Analiza i selekcja danych badawczych. 16

  Zgoda na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych. 16

  Anonimizacja i pseudonimizacja danych. 17

  Wybór formatów plików.. 17

  Nadawanie odpowiednich nazw plikom i folderom... 18

  Wersjonowanie. 18

  Dane danych, czyli metadane. 19

  Stan prawny danych i licencjonowanie. 20

  Bezpieczeństwo danych. 20

  Miejsce deponowania danych – repozytoria. 20

  Koszty związane z zarządzaniem danymi 21

4. Plan Zarządzania Danymi 23

  Dlaczego warto nauczyć się pisać Plan Zarządzania Danymi?. 23

  Co zawiera Plan Zarządzania Danymi?. 24

  Narzędzia do tworzenia i edycji PZD, wskazówki, instrukcje. 26

  Przykładowe Plany Zarządzania Danymi 27

  Skonsultuj z nami Plan Zarządzania Danymi!. 27

5. Gdzie deponować i publikować dane badawcze?. 29

  Repozytoria instytucjonalne. 29

  Repozytoria danych badawczych. 30

  Czasopisma publikujące dane badawcze (ang. data journals). 35

  A po co naukowcom serwisy społecznościowe?. 35

  Cytujmy też dane badawcze!. 36

6. Aspekty prawne zarządzania danymi badawczymi 37

  Dane badawcze nie rządzą się tylko własnymi prawami 37

  Jak wybrać licencję?. 38

7. Szkolenia i kursy. 42

 

Plan Zarządzania Danymi - lista kontrolna

 

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT