Dane badawcze

Dane Badawcze

Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan DMP)

- określa, w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane zarówno w czasie trwania projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu. Plan zarządzania danymi uznawany jest za część planu badań.

Instytucje i programy finansujące badania naukowe i czasopisma, coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia DMP na etapie składania i oceny wniosków grantowych czy przed publikacją artykułu.

  - Wytyczne NCN dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym

  - Plan zarządzania danymi badawczymi (NCN) - najczęściej zadawane pytania

 

Narzędzia pomocne podczas tworzenia DMP

DMPTool (US) to popularne narzędzie on-line do tworzenia planów zarządzania danymi. Znajdują się tam m.in. przykłady dobrych praktyk, szablony zarządzania danymi badawczymi dostosowane do wymagań amerykańskich grantodawców.

DMPonline (UK) narzędzie przygotowujące szablony DMP, dostosowane do wymagań instytucji finansujących naukę w Wielkiej Brytanii

FAIR self-assessment tool - narzędzie do szybkiej oceny, czy dane spełniają zasady FAIR.

MANTRA - darmowy kurs online skierowany do studentów, pracowników naukowych i bibliotekarzy z zakresu zarządzania danymi badawczymi. Stworzony i stale aktualizowany na Uniwersytecie w Edynburgu przez tamtejszych Data Librarians.

Research Data Management and Sharing - pięciotygodniowy bezpłatny kurs dostępny na platformie Coursera prowadzony przez pracowników The University of North Carolina on Chapel Hill i University of Edinburgh. W ramach zaliczenia należy samodzielne wykonać kompletny DMP. Następnie jest on oceniany przez innych uczestników kursu. Cyklicznie otwierana jest kolejna edycja kursu.

 

Wyszukiwarka re3data.org (Registry of Research Data Repositories)

- to rejestr repozytoriów danych badawczych ze wszystkich dyscyplin akademickich. Darmowe narzędzie, które oferuje naukowcom, organizacjom finansującym badania, bibliotekom i wydawcom przegląd repozytoriów danych badawczych. Umożliwia wyszukiwanie repozytoriów według dziedziny wiedzy, kraju oraz typu danych badawczych.

Polecane repozytoria:

Zenodo

Repozytorium zostało opracowane dzięki inicjatywie OpenAIRE i CERN. Przeznaczone dla tzw. małych danych. Umożliwia proste archiwizowanie i dzielenie się opracowanymi przez siebie danymi przez naukowców prowadzących badania we wszystkich dziedzinach wiedzy.

RepOD

Repozytorium otwartych danych badawczych opracowane przez ICM UW. Przeznaczone dla tzw. małych danych. Umożliwia archiwizowanie i udostępnianie różnych rodzajów danych wytworzonych przez naukowców z różnych dziedzin wiedzy.
  - Marta Hoffman-Sommer, RepOD – Repozytorium Otwartych Danych Badawczych, Platforma Otwartej Nauki, ICM, Uniwersytet Warszawski


Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Repozytorium instytucjonalne UŁ umożliwia archiwizację i udostępnianie różnych rodzajów danych wytworzonych przez pracowników naukowych UŁ. Przeznaczone dla tzw. małych danych. Zbiór danych badawczych zdeponowany w RUŁ, otrzymuje identyfikator cyfrowy.

 

Dane.gov.pl

Opracowany przez Ministerstwo Cyfryzacji materiał - Otwieranie danych. Podręcznik dobrych praktyk - opisuje podstawowe ramy tego procesu: prawne, organizacyjne i instytucjonalne i przedstawia praktyczne scenariusze otwierania danych w urzędach. Został opracowany z myślą o kierujących urzędami administracji rządowej i samorządowej, pracujących w urzędach, jak również przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy na podstawie danych tworzonych i przetwarzanych w instytucjach publicznych budują swoją wiedzę o działaniach administracji. Prezentuje modele współpracy wewnątrz- i pozainstytucjonalnej, które najlepiej sprawdzają się podczas otwierania danych oraz praktyczne wskazówki, jak realizować proces otwierania danych.

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT