Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest największą biblioteką w województwie łódzkim. Jej zbiory liczą obecnie około 3,500.000 woluminów. W 2019 r. skorzystało z nich ponad 300,000 osób. Profil zbiorów odpowiada dziedzinom reprezentowanym na Uniwersytecie Łódzkim, jest również ukierunkowany na gromadzenie łódzkich regionaliów.

Biblioteka gromadzi zarówno zbiory drukowane, obejmujące książki i czasopisma, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, rękopiśmienne, starodruki, dokumenty życia społecznego, cymelia oraz muzykalia, jak i zbiory elektroniczne. Istotną rolę w promocji dorobku naukowego pracowników UŁ oraz integrowaniu uczelni z innymi źródłami informacji naukowej pełnią zasoby zgromadzone w Repozytorium UŁ oraz w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

Biblioteka UŁ powstała w 1945 r. Od 1960 r. posiada własny budynek, mieszczący się przy ul. J. Matejki 32/38. W 2006 r. oddano do użytku nowy gmach Biblioteki, umożliwiający użytkownikom pracę i naukę w strefie wolnego dostępu, który odpowiada swoim układem waszyngtońskiej Klasyfikacji Biblioteki Kongresu. Nowe przestrzenie obejmują nie tylko cztery piętra księgozbioru otwartego, ale również pracownię konserwatorską, pracownię reprograficzną, komorę fumigacyjną, pokoje pracy indywidualnej i grupowej dla czytelników Biblioteki, pokój do nauki dla rodzica z dzieckiem, pracownię dla osób niepełnosprawnych, niewidomych i słabowidzących oraz łódzki oddział American Corner. System biblioteczno-informacyjny UŁ tworzy 55 jednostek organizacyjnych. W strukturze BUŁ jest 8 bibliotek, w strukturze wydziałów 4 biblioteki. Pozostałe 43 to księgozbiory znajdujące się w strukturze jednostek organizacyjnych wydziałów i innych jednostek UŁ.

Użytkownicy Biblioteki mają dostęp do multiwyszukiwarki naukowej (obejmuje zasoby elektroniczne dostępne w Uniwersytecie Łódzkim - bazy danych, serwisy czasopism i książek elektronicznych, a także Katalog Komputerowy, Repozytorium UŁ oraz Bibliotekę Cyfrową UŁ), książkomatu, szkoleń on-line przygotowanych przez pracowników Biblioteki oraz fachowej pomocy z zakresu informacji naukowej, bibliografii i bibliometrii. Wymienione usługi skierowane są do społeczności UŁ oraz odbiorców spoza niej.

Biblioteka prowadzi działalność zewnętrzną w zakresie organizacji i współorganizacji konferencji, seminariów, festiwali, projektów oraz wystaw; współpracuje z bibliotekami w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej oraz z wieloma bibliotekami i instytucjami w zakresie wymiany publikacji.

Budynek Biblioteki z 1960 r., określany mianem perełki modernizmu, zaprojektowany został przez Edmunda Orlika. Znajdują się w nim zdobienia wykonane przez łódzkich artystów - uczniów Władysława Strzemińskiego: ceramiczna płaskorzeźba w holu głównym na parterze – Antoni Starczewski; malowidło ścienne na I piętrze – Stanisław Fijałkowski; malowidło ścienne w Czytelni Czasopism – Lech Kunka; rzeźba w holu na II piętrze – Mieczysław Szadkowski. Gmach Biblioteki od początku budził zainteresowanie filmowców oraz fotografów. Powstawały tu filmy pełnometrażowe, m.in. “Rysopis”, “Walkower” - reż. J. Skolimowski, “Porno” - reż. M. Koterski), seriale: “Kapitan Sowa na tropie” - reż. S. Bareja, a także produkcje współczesne: “Komisarz Aleks”, “Paradoks”, “Ultraviolet”) oraz liczne etiudy studenckie i sesje zdjęciowe.

Na nową jakość Biblioteki UŁ składają się obecnie: współistnienie księgozbioru tradycyjnego oraz elektronicznego, komputeryzacja usług, przestrzenie przeznaczone do pracy i nauki, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

Zasoby BUŁ

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2021r.

Książek: 1,573,679 vol.
Czasopism: 585,643 vol.
Stare druki: 28,762 vol.
Rękopisy: 5,200 jedn.
Kartografia: 27,464 jedn.
Nuty: 47,647 jedn..
Płyty i taśmy: 27,780 jedn.
Ikonografia: 56,998 jedn.
Mikrofilmy: 3,863 jedn.
Mikrofisze: 32,729 jedn.
Dokumenty Życia Społecznego: 97,414 jedn.
Zbiory Bibliotek Zakładowych: 940,980 vol.
SUMA: 3,428,159 vol.

Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2021r.

Zarejestrowanych czytelników: 21,864 osób.
Ze zbiorów skorzystało: 138,062 osób.
Udostępniono: 2,444,061 vol.

Zbiory elektroniczne na dzień 31.12.2021r.

Liczba pozycji w Bibliotece Cyfrowej UŁ: 88,722
Liczba pozycji w Repozytorium UŁ: 36,398
Liczba książek elektronicznych: 242,010
Liczba czasopism elektronicznych: 14,311
Liczba dostępnych baz: 125

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT