Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi została powołana do życia przez Komitet Organizacyjny UŁ w dniu 11.02.1945 roku.

Kompletowanie zbiorów rozpoczęto od przejmowania książek z porzuconych księgozbiorów z terenu Łodzi i okolic. Cennym źródłem wpływu były również dary zarówno od osób prywatnych jak i instytucji. W 1947 roku Biblioteka zaczęła otrzymywać egzemplarz obowiązkowy, który do dnia dzisiejszego stanowi główne źródło wpływu. W skład księgozbioru Biblioteki wchodzą podstawowe dzieła ze wszystkich gałęzi wiedzy, zarówno historyczne jak i współczesne, polskie i obce. Szczególny nacisk przy zakupach nowych tytułów położono jednak na piśmiennictwo z zakresu dziedzin reprezentowanych na Uniwersytecie tj. nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych i innych. Biblioteka gromadzi również w wyborze piśmiennictwo techniczne i medyczne.

Od 1960 roku Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi posiada własny gmach (projekt: inż. arch. Edmund Orlik). Zdobienia gmachu wykonali łódzcy artyści-plastycy: ceramiczna płaskorzeźba w hollu głównym na parterze - Antoni Starczewski; Malowidło ścienne na I piętrze - Stanisław Fijałkowski; malowidło ścienne w Czytelni Czasopism - Lech Kunka; rzeźba w hollu na II piętrze - Mieczysław Szadkowski.

Od wielu lat czyniono starania o rozbudowę gmachu BUŁ. W 2003 roku rozpoczęto budowę według projektu architekta mgr inż. Andrzeja Pietkiewicza. Nowy gmach otwarto dla studentów w pażdzierniku 2006.

W skład Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi wchodzi sieć 91 bibliotek zakładowych.

Zasoby BUŁ

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2013r.

Książek: 1,387,564 vol.
Czasopism: 527,325 vol.
Stare druki: 28,705 vol.
Rękopisy: 4,062 vol.
Kartografia: 25,417 vol.
Nuty: 44,103 vol.
Płyty i taśmy: 23,888 vol.
Ikonografia: 54,548 vol.
Mikrofilmy: 3,863 vol.
Mikrofisze: 32,729 vol.
Dokumenty Życia Społecznego: 99,111 vol.
Zbiory Bibliotek Zakładowych: 948,872 vol.
SUMA: 3,180,187 vol.

Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2013r.

Zarejestrowanych czytelników: 36,675 osób.
Ze zbiorów skorzystało: 484,685 osób.
Udostępniono: 1,447,962 vol.

Strona Główna

Nawiguj