Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi została powołana do życia przez Komitet Organizacyjny UŁ w dniu 11.02.1945 r.

Kompletowanie zbiorów rozpoczęto od przejmowania książek z porzuconych księgozbiorów z terenu Łodzi i okolic. Cennym źródłem wpływu były również dary zarówno od osób prywatnych jak i instytucji. W 1947 r. Biblioteka zaczęła otrzymywać egzemplarz obowiązkowy, który do dnia dzisiejszego stanowi główne źródło wpływu. W skład księgozbioru Biblioteki wchodzą podstawowe dzieła ze wszystkich gałęzi wiedzy, zarówno historyczne jak i współczesne, polskie i obce. Szczególny nacisk przy zakupach nowych tytułów położono jednak na piśmiennictwo z zakresu dziedzin reprezentowanych na Uniwersytecie tj. nauk humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych i innych. Biblioteka gromadzi również w wyborze piśmiennictwo techniczne i medyczne.

Od 1960 r. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi posiada własny gmach (projekt: inż. arch. Edmund Orlik). Zdobienia gmachu wykonali łódzcy artyści-plastycy: ceramiczna płaskorzeźba w holu głównym na parterze – Antoni Starczewski; malowidło ścienne na I piętrze – Stanisław Fijałkowski; malowidło ścienne w Czytelni Czasopism – Lech Kunka; rzeźba w holu na II piętrze – Mieczysław Szadkowski.

Od wielu lat czyniono starania o rozbudowę gmachu BUŁ. W 2003 r. rozpoczęto budowę według projektu architekta mgr inż. Andrzeja Pietkiewicza. Nowy gmach otwarto dla studentów w październiku 2006 r.

W skład Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi wchodzi sieć 84 bibliotek zakładowych.

Zasoby BUŁ

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2014r.

Książek: 1,412,242 vol.
Czasopism: 538,235 vol.
Stare druki: 28,713 vol.
Rękopisy: 4,277 jedn.
Kartografia: 25,417 jedn.
Nuty: 45,237 jedn..
Płyty i taśmy: 24,502 jedn.
Ikonografia: 54,714 jedn.
Mikrofilmy: 3,863 jedn.
Mikrofisze: 32,729 jedn.
Dokumenty Życia Społecznego: 96,646 jedn.
Zbiory Bibliotek Zakładowych: 952,525 vol.
SUMA: 3,219,100 vol.

Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2014r.

Zarejestrowanych czytelników: 33,096 osób.
Ze zbiorów skorzystało: 493,577 osób.
Udostępniono: 1,736,724 vol.

Strona Główna

Nawiguj