Otwarta Nauka

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim

Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji lub umów.

Open publishing programs under licenses or agreements concluded by the University of Lodz

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

Publikowanie otwarte. Praktyczny przewodnik dla badaczy

Jak przygotować dobry abstrakt? Miniprzewodnik BUŁ

Narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism (Journal Checker Tool) z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN
Więcej informacji na stronie https://www.coalition-s.org/coalition-s-releases-the-journal-checker-tool/

Sherpa Romeo to narzędzie, które agreguje i analizuje politykę otwartego dostępu wydawców z całego świata oraz dostarcza informacje na temat polityki wydawców w zakresie praw autorskich i archiwizacji w odniesieniu do poszczególnych czasopism.

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych - jest narzędziem, które dostarcza informacji z zakresu otwartego publikowania, gromadzi w jednym miejscu informacje dotyczące reprezentowanej dyscypliny przez czasopisma, ich aktualnej punktacji, zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz modelu publikacyjnego. Dodatkowo zawiera opis polityki wydawniczej, która pozwala na jednoznaczne określenie zasad samoarchiwizacji, co w praktyce może ułatwić naukowcom podejmowanie decyzji publikacyjnych, a bibliotekarzom w znaczący sposób pomoże skrócić czas poszukiwania niezbędnych informacji. Baza stanowi uzupełnienie treści zawartych na platformie Sherpa RoMEO, będąc jedynym źródłem kompleksowych informacji na temat czasopism, które nie są zarejestrowane w zagranicznym serwisie.

Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Analiza gotowości polskich czasopism na Plan S. DOI: 10.6084/m9.figshare.12005475. - Celem raportu jest prezentacja informacji o standardach wydawniczych polskich czasopism naukowych w kontekście spełniania wymagań i rekomendacji Planu S.

Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Otwarta nauka w świetle Polskiej Bibliografii Naukowej. DOI: 10.6084/m9.figshare.12204287. - Celem raportu jest prezentacja wzorów publikacyjnych polskich naukowców z zakresie publikowania w otwartym dostępie.
załącznik do raportu Zgodnośćzałącznik do raportu OA

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Pilotażowy program publikowania otwartego Springer

Nowe Metody Kształcenia

 

 

 

Publikowanie otwarte. Praktyczny przewodnik dla badaczy

 

Po co nam publikacje naukowe?

  Prezentowanie wyników badań

  Upowszechnianie a popularyzacja nauki

  Publikowanie a deponowanie/archiwizacja

    Preprint i postprint

Publikowanie w otwartym dostępie – jak to działa?

  Polityka otwartości

    Wdrażanie polityki otwartego dostępu – Uniwersytet Łódzki

    Polityka otwartości w Europie – „Plan S”

  Modele otwartego publikowania

    Zielona droga (Green Open Access)

    Złota droga (Gold Open Access)

  Korzyści płynące z modelu OA

Jak przygotować publikację, by była widoczna?

  Wyszukiwarki naukowe – odnajdź się (w nich)

  Wskaźniki bibliometryczne – zmierz się (z nimi)

  Zarządzanie bibliografią – opanuj chaos

  Abstrakt – wydobądź esencję

  Identyfikatory naukowca – daj się (roz)poznać

Gdzie warto publikować?

  Wydawnictwa naukowe

    Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Monografie naukowe

  Czasopisma naukowe

    Czasopisma naukowe – Uniwersytet Łódzki

    Programy publikowania otwartego – Uniwersytet Łódzki

  Uwaga! Drapieżni wydawcy

  A portale dla naukowców i repozytoria?

Gdzie deponować teksty?

  Repozytoria

    Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

  Portale naukowe i media społecznościowe

Jakie mamy prawa do publikacji i komu je oddajemy?

  Modele prawne otwartego dostępu

  Licencje CC

  Gdzie szukać informacji o prawach autorskich?

Przydatne linki i kontakt

 

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT