Otwarta Nauka

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 28.04.2020 r. w sprawie wdrażania polityki otwartego dostępu na Uniwersytecie Łódzkim

Narzędzie do testowania zgodności wyboru czasopism (Journal Checker Tool) z wymogami Polityki otwartego dostępu do publikacji NCN
Więcej informacji na stronie https://www.coalition-s.org/coalition-s-releases-the-journal-checker-tool/

Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Analiza gotowości polskich czasopism na Plan S. DOI: 10.6084/m9.figshare.12005475. - Celem raportu jest prezentacja informacji o standardach wydawniczych polskich czasopism naukowych w kontekście spełniania wymagań i rekomendacji Planu S.

Kulczycki, E., Korytkowski, P. (2020). Otwarta nauka w świetle Polskiej Bibliografii Naukowej. DOI: 10.6084/m9.figshare.12204287. - Celem raportu jest prezentacja wzorów publikacyjnych polskich naukowców z zakresie publikowania w otwartym dostępie.
załącznik do raportu Zgodnośćzałącznik do raportu OA

Nowe Metody Kształcenia

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier 2019-2021

Pilotażowy program publikowania otwartego Springer

Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu w Narodowym Centrum Nauki

Zarządzenie nr 38/2020 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie ustalenia POLITYKI NARODOWEGO CENTRUM NAUKI DOTYCZĄCEJ OTWARTEGO DOSTĘPU DO PUBLIKACJI z dnia 27-05-2020

Programy publikowania otwartego w ramach podpisanych przez Uniwersytet Łódzki licencji lub umów.

Sherpa Romeo to narzędzie, które agreguje i analizuje politykę otwartego dostępu wydawców z całego świata oraz dostarcza informacje na temat polityki wydawców w zakresie praw autorskich i archiwizacji w odniesieniu do poszczególnych czasopism.

Baza polityk wydawniczych polskich czasopism naukowych - jest narzędziem, które dostarcza informacji z zakresu otwartego publikowania, gromadzi w jednym miejscu informacje dotyczące reprezentowanej dyscypliny przez czasopisma, ich aktualnej punktacji, zgodnie z wykazem Ministerstwa Edukacji i Nauki, oraz modelu publikacyjnego. Dodatkowo zawiera opis polityki wydawniczej, która pozwala na jednoznaczne określenie zasad samoarchiwizacji, co w praktyce może ułatwić naukowcom podejmowanie decyzji publikacyjnych, a bibliotekarzom w znaczący sposób pomoże skrócić czas poszukiwania niezbędnych informacji. Baza stanowi uzupełnienie treści zawartych na platformie Sherpa RoMEO, będąc jedynym źródłem kompleksowych informacji na temat czasopism, które nie są zarejestrowane w zagranicznym serwisie.
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT