Pomoc

Informatory BUŁ

Szkolenia biblioteczne

INFORMACJE NT. PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO
w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM


Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.


Przysposobienie biblioteczne 2018

 • Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
  – Biologii i Ochrony Środowiska
  – Chemii,
  – Ekonomiczno-Socjologicznego,
  – Filologicznego,
  – Filozoficzno-Historycznego,
  – Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  – Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
  – Nauk Geograficznych

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa
21 grudnia 2018 r.

Zaliczenie z przedmiotu Przysposobienie biblioteczne dla osób, które rozwiązały test w terminie do 21 grudnia 2018, ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.

Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia - tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2018. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:
 • - Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych - @Piotr Bajsarowicz tel.42 635 60 58
 • - Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny - @Lidia Mikołajuk tel.42 635 64 77
 • - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - @Joanna Mróz tel.42 635 64 77

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 • W jakich godzinach otwarta jest biblioteka?
 • - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00 oraz niedziele* 9.00-14.00.
 • Kto może korzystać ze zbiorów BUŁ?
 • - Ze zbiorów BUŁ mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby pełnoletnie. Na zewnątrz zbiory wypożyczane są pracownikom i studentom UŁ, osobom ze szkół wyższych w Łodzi, które zawarły umowę z UŁ, absolwentom UŁ oraz tym, którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego i wpłacili kaucję. Więcej informacji w Regulaminie korzystania ze zbiorów BUŁ.
 • Jakie dokumenty należy okazać podczas zapisu do biblioteki?
 • - Aby zapisać się do Biblioteki studenci UŁ i państwowych uczelni łódzkich muszą okazać dowód osobisty i elektroniczną legitymację studencką. Absolwenci UŁ karta absolwenta i dowód osobisty, pozostałe osoby okazują dowód osobisty.
 • Ile książek i na jak długo mogą wypożyczyć studenci UŁ?
 • - Studenci UŁ pożyczają 10 pozycji na 2 miesiące. Natomiast studenci studiujący dwa kierunki na UŁ – 15 pozycji na 2 miesiące.
 • Nie pamiętam hasła (PIN) do konta bibliotecznego. Co zrobić?
 • - W celu przypomnienia hasła należy skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ – tel. 42-635-60-50.
 • Czy trzeba być zapisanym do BUŁ, aby móc przeglądać katalog on-line?
 • - Nie trzeba być zarejestrowanym w Wypożyczalni BUŁ, aby skorzystać z katalogu on-line. Można go przeglądać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu bez konieczności logowania się.
 • Jak długo zamówione przez czytelnika książki czekają na odbiór w Wypożyczalni?
 • - Zamówione z magazynu książki oczekują na czytelnika w Wypożyczalni lub Czytelni przez 3 dni.
 • Gdzie należy zgłosić zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki i jakie są konsekwencje w takim przypadku?
 • - Należy zgłosić taki przypadek w Wypożyczalni BUŁ. W razie uszkodzenie lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany: odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszt oprawy lub odkupić dzieło wskazane przez bibliotekę lub pokryć koszty zagubionego dzieła oszacowane przez Dyrektora biblioteki.
 • Czy można zamawiać książki z Wolnego Dostępu (przykład sygn: PG7158.M5D9 2010E1)?
 • - Nie można zamawiać książek umieszczonych w strefie Wolnego Dostępu. Należy sprawdzić w katalogu elektronicznym sygnaturę poszukiwanej pozycji i następnie samodzielnie wyszukać ją na półce. Istnieje możliwość zarezerwowania książki z Wolnego Dostępu, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Czy do Wrzutni można oddawać wszystkie książki wypożyczone z BUŁ?
 • - Nie, do Wrzutni można oddawać wyłącznie książki z Wolnego Dostępu. Zbiory zamówione z Magazynu należy oddawać w Wypożyczalni.
 • Czy czasopisma można wypożyczać na zewnątrz?
 • - Nie, czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej i Czytelni Historycznej.
 • Czy możliwe, aby czytelnik samodzielnie przedłużył przez Internet termin zwrotu wypożyczonych pozycji?
 • - Tak, samodzielnie przez czytelnika może być dokonana pierwsza prolongata. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia okresu wypożyczania jest zgłoszenie się czytelnika do Wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.
 • Jakie są opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek?
 • - Opłata za przetrzymanie wypożyczonych pozycji wynosi 0,30 zł/tom za każdy dzień zwłoki.
 • Czy na terenie biblioteki można skorzystać z Internetu?
 • - Tak, czytelnicy mają darmowy dostęp do Internetu.
 • Czy spoza sieci akademickiej można przeglądać elektroniczne bazy danych?
 • - Tak, logowanie do systemu HAN odbywa się podobnie jak logowanie do systemu bibliotecznego używając numeru PESEL i PIN. Dostęp do elektronicznych baz danych poza siecią UŁ jest możliwy dla pracowników i studentów uczelni.
 • Co mam zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?
 • - W przypadku zagubienia karty należy jak najszybciej zgłosić się do Wypożyczalni BUŁ tel. 42 635 60 50.
 • Gdzie mogę otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej?
 • - Pieczątkę na karcie obiegowej można otrzymać w Wypożyczalni BUŁ po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 • Czy Biblioteka posiada udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, na drugim piętrze w nowej części gmachu BUŁ są dostępne urządzenia umożliwiające osobom niewidomym i słabo widzącym m. in. korzystanie Internetu, z pakietu biurowego Office i poczty elektronicznej, urządzenie lektorskie POET Compact i inne udogodnienia. Aby z nich skorzystać należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza na 2 piętrze w nowym gmachu BUŁ. Więcej informacji...
 • Czy biblioteka posiada książki i czasopisma dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, zbiory te dostępne są w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt ułatwiający korzystanie z biblioteki osobom niewidomym i niedowidzącym, na 2 piętrze nowego gmachu BUŁ. Można z nich korzystać tylko na miejscu.
 • Co zrobić, gdy nie mogę zalogować się do serwera proxy HAN??
 • - Najpierw należy wyczyścić historię przeglądania i pliki "cookies" w przegladarce internetowej (instukcja). Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić czy można zalogować się do katalogu bibliotecznego - jeśli nie, proszę skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ tel. 42-635-60-50.

Zadaj pytanie

Strona Główna

Nawiguj