Pomoc

Informatory BUŁ

Szkolenia biblioteczne

INFORMACJE NT. PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO
w roku akad. 2021/2022 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM


UWAGA: Szkolenie będzie dostępne na platformie moodle od 1.10.2021 r.
Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.


Przysposobienie biblioteczne 2021

 • Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
  – Biologii i Ochrony Środowiska
  – Chemii,
  – Ekonomiczno-Socjologicznego,
  – Filologicznego,
  – Filozoficzno-Historycznego,
  – Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  – Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
  – Nauk Geograficznych
  – Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa z końcem II semestru.

Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zaliczenie testu.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl). Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia - tak, jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2021. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego Wydziału. Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych


W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach z zaliczeniem szkolenia prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego:
 • - Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - @Piotr Bajsarowicz
 • - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych - @Justyna Jerzyk
 • - Wydział Filologiczny - @Tomasz Piestrzyński
 • - Wydział Filozoficzno-Historyczny - @Lidia Mikołajuk
 • - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - @Urszula Kowalewska

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT