Projekty

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła następujące projekty:

„Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.

Projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.” dofinansowany w ramach umowy 528/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ. 


 

Projekt dofinansowany ze środków
MNiSW logo

 

Zbiory Sekcji Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego gromadzą wiele materiałów związanych z kinematografią i filmami. Obok publikacji książkowych i bogatej kolekcji plakatów filmowych (m.in. Polska Szkoła Plakatu), niezwykle interesującą pozycją są druki reklamujące filmy.

Jest to kolekcja 1200 ulotek, wydanych w latach 1920-1980, z pojedynczymi egzemplarzami wykraczającymi poza te ramy czasowe. Dotyczą filmów zagranicznych (USA, Niemcy, Francja, Włochy), jak i produkcji polskich. Treść ulotek obejmuje, oprócz podstawowych danych (tytuł, reżyser, producent), także obsadę i niekiedy zarys fabuły filmu, oraz kadry filmowe. Za przykłady cennych egzemplarzy można uznać programy do filmów:

 

  1. „Ordynat Michorowski” - wydany w 1937 r. przez warszawski Dom Prasy S.A., zawierający dane o szerokiej obsadzie aktorskiej (m.in. Kazimierz Junosza-Stępowski, Mieczysława Ćwiklińska) i obsłudze technicznej reż. Henryk Szaro), oraz zestaw 38 małych kadrów z planu filmowego.

  2. „Pani minister tańczy” – także z roku 1937, wydany nakładem Domu Prasy S.A., oprócz kilkunastu fotografii zawierający teksty piosenek wykorzystanych w filmie. Ciekawostką jest ujęcie w ulotce „produkt-placementu”,czyli wymienienie sponsorów mebli, ubrań, samochodów oraz innych rekwizytów wykorzystanych w filmie.

  3. „Okno na podwórze” – klasyka w reżyserii Alfreda Hitchcocka z 1954 r. z Jamesem Stewartem i Grace Kelly w rolach głównych, wydany przez Centralę Wynajmu Filmów. Oprócz podstawowych danych o obrazie, zawiera także notatkę o reżyserze i odtwórcach głównych ról.

Druki te posiadają cechy dokumentów o charakterze reklamowym i częściowo informacyjnym. Stanowią one znakomite źródło informacji dla prac dotyczących filmoznawstwa, studiów historycznych z zakresu kinematografii (polskiej, europejskiej i światowej), badań biograficznych (filmografia poszczególnych aktorów), jak i prac o tematyce społeczno-politycznej (np. międzywojenni polscy aktorzy pochodzenia żydowskiego: Ina Benita, Nora Ney i inni). Dokumentują także dorobek światowych koncernów branży filmowej (Metro-Goldwyn-Meyer, Paramount, UFA, polskie: Sfinks, Leo Film, Feniks, Falanga itp.).

Opracowanie i zdigitalizowanie tych materiałów jest dopełnieniem prac już przeprowadzonych w BUŁ, które obejmowały udostępnienie cyfrowych kopii kolekcji 2000 plakatów filmowych wraz z pełnym opisem bibliograficznym. Jest także przedsięwzięciem pionierskim, nie mającym precedensu w żadnych zbiorach bibliotecznych w Polsce. Plakaty filmowe razem z drukami reklamowymi filmów, tworzą jedyną w Polsce tak zasobną i komplementarną bazę tego typu materiałów. Szerokie udostępnienie takiej bazy czytelnikom, stanowi dla nich znakomite i wyjątkowe w skali kraju źródło wiedzy. Jest to także wyjątkowa praca pod względem opracowania bibliograficznego, ponieważ dopiero w ostatnich latach opracowany został wzór normy dla dokumentów życia społecznego.

"Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowych Katalogach Kartkowych na stronie Biblioteki UŁ: http://katalog.lib.uni.lodz.pl

"Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

Projekt pt. "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej UŁ.

"Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

Projekt pt. "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

"Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r."

Projekt pt. "Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r." dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989"

Projekt pt. "Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.

"Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970"

Projekt pt. "Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970" dofinansowany ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. Przedsięwzięcie to obejmowało konserwację, opracowanie, digitalizację oraz umieszczenie materiałów w Bibliotece Cyfrowej.
Strona Główna

Nawiguj