Formularz rejestracyjny na szkolenia

  • Uwaga
Skontaktuj się z prowadzącym przed wysłaniem formularza.
Powrót - Lista szkoleń

Dane zgłaszającego:


     

Dane dot. szkolenia:**w przypadku wyboru "INNE", temat szkolenia wpisz w polu "Uwagi"

     

1 - uzupełnić tylko w przypadku studentów UŁ.

Ze względu na pandemię wywołaną wirusem SARS-Cov-2, niektóre szkolenia mogą być prowadzone on-line.


Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT