Struktura podmiotowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

Dyrektor Biblioteki UŁ- kustosz dypl. mgr Tomasz Piestrzyński42 635-60-02 / @mailto
Samodzielna Sekcja Administracji- mgr Katarzyna Lis-Piwowarska42 635-64-75 / @mailto
Oddział Bibliotek Zakładowych- kustosz mgr Agnieszka Stolarczyk42 635 64 68/ @mailto
Sekcja Instruktażu i Nadzoru- kustosz mgr Agnieszka Stolarczyk42 635 64 68 / @mailto
Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych- mgr Aleksandra Brzozowska42-635-60-16 / @mailto
- kustosz mgr Urszula Kowalewska42 635-60-58 / @mailto
- st. bibliotekarz dr Gabriela Waliszewska42 635-60-03 / @mailto
Oddział Magazynów i Kolekcji Dziedzinowych- st. bibliotekarz mgr Katarzyna Mikołajczyk42 635-64-61 / @mailto
Sekcja Wolnego Dostępu- st. bibliotekarz mgr Katarzyna Mikołajczyk42 635-64-61 / @mailto
Sekcja Kontroli Zasobu- bibliotekarz mgr Alekdandra Pielat42 635-64-73 / @mailto
Sekcja Obsługi Czytelniczej 42 635-60-40, 42 635-64-81 / @mailto
Oddział Udostępniania Zbiorów- st. bibliotekarz mgr Agnieszka Górecka42 635-60-01 / @mailto
Sekcja Czytelni Głównej 42 635-60-54 / @mailto
Sekcja Wypożyczania Miejscowego- kustosz mgr Urszula Michalska42 635-64-63 / @mailto
Sekcja Wypożyczania Zamiejscowego- st. bibliotekarz mgr Aleksandra Chruściel42 635-60-51 / @mailto
Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner- mgr Michał Woźniak42 635-62-64 / @mailto
Pracownia Reprograficzna42 635-60-69
Z-ca dyrektora- st. kustosz dypl. mgr Mariola Augustyniak42 635-64-74, 42 635-60-02 / @mailto
Samodzielna Sekcja do Spraw Komputeryzacji BUŁ- st. kustosz dypl. mgr Mariola Augustyniak42 635-64-74 / @mailto
Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki UŁ- kustosz mgr Agnieszka Stolarczyk42 635 64 68 / @mailto
Sekcja Opracowania Druków Zwartych42 635-66-67
Sekcja Inwentarza- kustosz mgr Teresa Bednarek42 635-60-35 / @mailto
Oddział Wydawnictw Ciągłych- kustosz mgr Małgorzata Cieślak42 635-60-34 / @mailto
Sekcja Gromadzenia i Opracowania Czasopism- st. bibliotekarz mgr Anna Kotyńska42 635-60-53 / @mailto
Sekcja Opracowania Technicznego Czasopism42 635-60-36
Z-ca dyrektora- kustosz dypl. mgr Dorota Bartnik42 635-60-02 / @mailto
Oddział Zbiorów Specjalnych- kustosz dypl. mgr Dorota Bartnik42 635-60-02 / @mailto
Sekcja Cymeliów- Jarosław Pawlik42 635-60-64 / @mailto
Sekcja Dokumentów Życia Społecznego- st. bibliotekarz mgr Lucyna Chróścik42 635-60-61 / @mailto
Sekcja Ikonografii- st. bibliotekarz mgr Katarzyna Spórna42 635-60-62 / @mailto
Sekcja Kartografii- st. bibliotekarz mgr Radosław Michalski42 635-60-63 / @mailto
Sekcja Muzykaliów-kustosz mgr Mariusz Raczyński42 635-60-64 / @mailto
Sekcja Rękopisów- kustosz dypl. mgr Teresa Górniak42 635-60-65 / @mailto
Sekcja Starych Druków- st. bibliotekarz mgr Piotr Lewkowicz42 635-60-66 / @mailto
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów- kustosz mgr Małgorzata Kielan42 635-60-14 / @mailto
Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego, Darów i Dubletów- kustosz mgr Jolanta Krzeszewska42 635-64-59 / @mailto
Sekcja Kupna i Wymiany- st. bibliotekarz mgr Kamil Wybor42 635-64-56 / @mailto
Pracownia Konserwacji Zbiorów- st. konserw. książki mgr Iwona Bednarek42 635-64-07 / @mailto
Pracownia Introligatorska- st. mistrz Krzysztof Dębski42 635-60-70 / @mailto
Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT