Udostępnianie

Wypożyczalnia Miejscowa

Wypożyczalnia dokonuje rejestracji czytelników, wypożycza i przyjmuje zwroty książek, przedłuża ich terminy, jak również stempluje karty obiegowe. Korzystanie z usług wypożyczalni jest możliwe po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej, karty absolwenta lub autoryzowanej elektronicznej legitymacji studenckiej.

Zapisy do Biblioteki

Wypożyczalnia dokonuje rejestracji czytelników. Aktywować konto biblioteczne mogą studenci i doktoranci UŁ na podstawie aktualnej legitymacji i dowodu osobistego. Studenci i doktoranci państwowych uczelni na terenie Łodzi rejestrują się na podstawie legitymacji studenckiej, dowodu osobistego oraz wniesienia opłaty aktywacyjnej. Pracownicy i emeryci UŁ są zobowiązani do wykupienia elektronicznej karty bibliotecznej. Pracownicy instytucji naukowo-badawczych woj. łódzkiego aktywują konto na podstawie aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu i dowodu osobistego, wnoszą również opłatę za elektroniczną kartę biblioteczną. Absolwenci UŁ zapisują się na podstawie karty absolwenta i dowodu osobistego. Pozostałe osoby mogą zapisać się do biblioteki na podstawie dowodu osobistego i wypożyczyć ksiązki za kaucją.
Niezbędne jest wypełnienie oświadczenia użytkownika systemu biblioteczno-informacyjnego.

Zamówienia

Zamówienia z magazynu do czytelni lub wypożyczalni składa się drogą elektroniczną.
Na każdy tom obowiązuje odrębne zamówienie.

 • Uwaga
Nie należy zamawiać do wypożyczalni pozycji książkowych z adnotacją "tylko na miejscu", wydanych przed 1950 r., czasopism oraz książek znajdujących się w strefie wolnego dostępu.

Czas realizacji zamówień kierowanych do Wypożyczalni wynosi ok. 30 minut. Książki czekają na czytelnika 3 dni robocze.

Prolongaty

Czytelnik ma prawo do dwukrotnej prolongaty wypożyczonych pozycji, pod warunkiem, że nie zostały one w tym czasie zarezerwowane przez innego czytelnika. Pierwsza prolongata może być dokonana samodzielnie przez czytelnika. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia jest zgłoszenie się czytelnika do wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.

Zwroty

W wypożyczalni dokonuje się zwrotu książek z magazynu oraz z wolnego dostępu. Zbiory z wolnego dostępu można oddawać również do wrzutni zlokalizowanej przy windach. Czytelnik ma obowiązek sprawdzenia stanu swojego konta bibliotecznego po każdej dokonanej transakcji. Wątpliwości należy wyjaśnić w wypożyczalni.

Kary

 • Uwaga
Za nieterminowy zwrot książek, czytelnik płaci karę.

Opłaty za przetrzymanie książek czytelnik reguluje w kasie BUŁ po uprzednim pobraniu paragonu w Wypożyczalni (0,30 zł dziennie za każdy tom)

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-64-63; (48 42) 635-60-50;
e-mail: bul.wm@lib.uni.lodz.pl
poniedziałek - sobota: 8.00 - 20.00.
niedziela: 9.00 - 14.00.

Wolny Dostęp

W nowej części BUŁ książki udostępniane są w wolnym dostępie. Są to przede wszystkim zbiory wydane po 1997 roku, ułożone dziedzinami według Klasyfikacji Biblioteki Kongresu.

 • Przykład sygnatury alfanumerycznej KBK wraz z oznaczeniami:
etykiety_KBK

Zbiory oznaczone są paskami: czerwonym, do korzystania tylko na miejscu i niebieskim, do wypożyczania na zewnątrz.

 • Uwaga
Na zbiory te nie składa się zamówień. Czytelnicy korzystają z nich samodzielnie.

Wypożyczenia

W wolnym dostępie należy samodzielnie wybierać książki z półek. Nie wolno ich jednak odkładać na miejsce, a jedynie na specjalnie do tego celu przeznaczone wózki. Na piętrze znajduje się SELFCHECK - automat do samodzielnego wypożyczania książek z wolnego dostępu. Mogą z niego korzystać czytelnicy posiadający elektroniczną kartę biblioteczną lub aktywowaną w Wypożyczalni legitymację studencką.

Zwrot

Zwrotu wypożyczonych książek z wolnego dostępu można dokonać za pomocą tzw. wrzutni (parter, za windami) lub w Wypożyczalni.

Komputery i Internet

Do dyspozycji Czytelników wydzielone są stanowiska komputerowe, przy których można skorzystać z internetu, katalogu komputerowego biblioteki oraz elektronicznych baz danych. Z internetu można korzystać na komputerach stacjonarnych biblioteki lub z Wi-Fi na własnych urządzeniach przenośnych. Dla czytelników BUŁ dostęp do internetu jest bezpłatny.

Logowanie do terminali

STUDENCI UŁ posiadający aktywne konto Active Directory logują się w następujący sposób: unilodz\imię.nazwisko
Konto Active Directory (konto studenckie) można aktywować w zakładce "zaloguj się" na stronie usosweb.uni.lodz.pl lub bezpośrednio: logowanie.uni.lodz.pl/migrationad/migrationad.jsp
PRACOWNICY UŁ logują się za pomocą loginu: wydział\imię.nazwisko i hasła takiego jak do Portalu Pracowniczego
POZOSTALI UŻYTKOWNICY logują się za pomocą zmodyfikowanego loginu otrzymanego e-mailowo: liblodz\imię.nazwisko i hasła do konta czytelnika BUŁ

Ksero i skaner

Czytelnicy mają możliwość skorzystania z samoobsługowych urządzeń wielofunkcyjnych (skrócona instrukcja obsługi systemu kserodruk) oraz darmowego skanera.

Pokoje do pracy indywidualnej

Na drugim piętrze wolnego dostępu znajduje się pokój do pracy indywidualnej dla studentów. Pomieszczenie jest wyposażone w komputer z dostępem do internetu, pakietem Office i kamerą internetową.
Dostępne są również pokoje dla doktorantów oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego.
Rezerwacji można dokonać po zalogowaniu na konto biblioteczne w katalogu głównym

Piętra Wolnego Dostępu

I piętro WD

Witamy na I piętrze wolnego dostępu, gdzie znajdziecie księgozbiór z zakresu sztuki, muzyki, literatury, języka i nauki o książce.

Sygnatury na piętrze: Top 5 Książek
 • A - Dzieła treści ogólnej
 • M - Muzyka
 • N - Sztuka
 • P - Literatura i Język
 • Z - Nauka o książce

Kontakt do bibliotekarzy dziedzinowych:

Zachęcamy Państwa do wspólnego tworzenia tego księgozbioru - prosimy o uwagi i sugestie, dzięki którym łatwiej nam będzie zorientować się, jakich tytułów brakuje w księgozbiorze.

Dzieła treści ogólnej, Literatura i Język, Nauka o książce.

Justyna Lesiak - Jako bibliotekarz dziedzinowy zajmuję się księgozbiorem filologicznym. Wybieram książki do wolnego dostępu z zakresu literatury, języka, nauk o książce i bibliotekoznawstwa. @mailto: justyna.jozwiak@lib.uni.lodz.pl

Sztuka, Muzyka.

Monika Tomasik - Jestem bibliotekarzem dziedzinowym odpowiedzialnym za dobór książek do wolnego dostępu z zakresu muzyki, rzeźby, grafiki, malarstwa, architektury, oświaty, wychowania, kształcenia, pedagogiki, patologii społecznych, edukacji zdrowotnej, nauk matematyczno przyrodniczych, medycznych, geograficznych, filozofii, rolnictwa, techniki, wojskowości i żeglugi. @mailto: monika.tomasik@lib.uni.lodz.pl

Kontakt i godziny otwarcia


telefon Piętro I: (48 42) 635-64-72;
telefon Piętro II: (48 42) 635-64-82;
telefon Piętro III: (48 42) 635-64-03;
telefon Piętro IV: (48 42) 635-64-44;
telefon Czyt. Hist: (48 42) 635-60-49;
poniedziałek - sobota: 8.00 - 20.00.
niedziela: 9.00 - 14.00.

Czytelnie

Czytelnia Główna

W Czytelni Głównej znajduje się księgozbiór podręczny ułożony według dziedzin wiedzy, w skład którego wchodzą informatory, słowniki, encyklopedie, podręczniki akademickie, ważniejsze czasopisma polskie i obce. Z księgozbioru tego, który w katalogach oznaczony jest skrótem Podr. można korzystać tylko na miejscu. Wykorzystane książki odkłada się na stolik przeznaczony na zwroty. Można także skorzystać na miejscu z czasopism bieżących polskich i obcych. Czasopisma ustawione są tematycznie, a w działach tematycznych alfabetycznie według tytułów.

 • Uwaga
Na w/w zbiory nie składa się zamówień elektronicznych.

Zasady korzystania

W Czytelni Głównej można skorzystać z książek i czasopism sprowadzonych z Magazynu, w tym celu należy złożyć zamówienie elektroniczne. Czas oczekiwania na zamówione wydawnictwa wynosi około 30 minut.

  W Czytelni Głównej udostępnia się również:
 • - zbiory oznaczone sygnaturami: Rps. [prace doktorskie obronione w Uniwersytecie Łódzkim przed 1.10.1998r. wymagają pisemnego zezwolenia na ich udostępnianie (dot. prac oznaczonych sygn. Rps 1-3856). Wzór formularza]
 • - zbiory sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną
 • - mikrofilmy, mikrofisze
 • - płyty CD samoistne wydawniczo

Ksero

W Czytelni znajduje się samoobsługowa kserokopiarka oraz skaner.

 • Pamiętaj
Po wejściu do Czytelni należy: okazać aktywowaną elektroniczną legitymację studencką, kartę absolwenta lub aktualną kartę biblioteczną.

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-60-54;
poniedziałek - piątek: 8.00 - 20.00.

Czytelnia Historyczna

Informacje na temat Czytelnii Historycznej znajdziesz w zakładce Czyt. Historyczna w punkcie Piętra Wolnego Dostępu

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Informacje dla czytelników

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:

 • - wypożyczenia krajowe (jeśli zbiorów nie ma w łódzkich bibliotekach),
 • - wypożyczenia zagraniczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach),
 • - kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez serwis: SUBITO
 • - kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez portal: GetInfo

2. Czas realizacji zamówień wynosi:

 • - 1-3 tygodni - sprowadzenie materiałów z biblioteki krajowej
 • - 1-3 miesięcy - sprowadzenie materiałów z biblioteki zagranicznej

3. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 publikacji (w tym nie więcej niż trzy z zagranicy).

4. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca.

5. Aby złożyć zamówienie należy wypełnić formularz zamówienia i złożyć go osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej (druk można otrzymać na miejscu lub pobrać ze strony).

Pliki do pobrania:
formularz .doc,
formularz .pdf

6. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kopii pokrywa zamawiający.

7. Wszystkie zbiory sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

Wykaz bibliotek, w których realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych oraz wysyłki kopii artykułów z posiadanych czasopism.

2. Zamówienia można składać:

 • - wypełniając elektroniczny formularz zamówienia:
  Formularz zamówień
 • - wypełniając rewers (biblioteki zagraniczne na formularzach IFLA),

3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni.

4. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową.

5. Opłata za wypożyczenie książki do biblioteki zagranicznej i za wysłanie fotokopii do 20 stron - 1 IFLA Voucher.

6. Nie wypożycza się:

 • - książek wydanych przed 1950 r.,
 • - kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych,
 • - dzieł rzadkich i cennych,
 • - zbiorów, które są oznaczone do korzystania tylko na miejscu,
 • - gazet i czasopism,
 • - wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych,
 • - zbiorów w złym stanie zachowania,

7. Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego.

Kontakt i godziny otwarcia


telefon: (48 42) 635-60-51; (48 42) 635-60-50;
e-mail: miedzybibl@lib.uni.lodz.pl
poniedziałek, środa, piątek: 10.00 - 14.00,
wtorek, czwartek: 14.00 - 18.00,
sobota: nieczynne

Strona Główna

Nawiguj

Masz pytanie?

WIRTUALNY
ASYSTENT