Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
tel: (42)635-60-57
email: sekretariat@lib.uni.lodz.pl