Pomoc

Informatory BUŁ

Szkolenia biblioteczne

INFORMACJE NT. PRZYSPOSOBIENIA BIBLIOTECZNEGO
w roku akad. 2015/2016 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM


Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.


Przysposobienie biblioteczne 2015
Dostępna jest także angielska wersja kursu Library Training 2015.

 • Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
  – Biologii i Ochrony Środowiska
  – Chemii,
  – Ekonomiczno-Socjologicznego,
  – Filologicznego,
  – Filozoficzno-Historycznego,
  – Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  – Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z przysposobienia bibliotecznego upływa
15 grudnia 2015 r.

Zaliczenie z przedmiotu przysposobienie biblioteczne dla osób, które rozwiązały test w terminie do 15 grudnia 2015, ukaże się w systemie USOS do końca sesji zimowej.

Studentów z pozostałych Wydziałów, tj.: Matematyki i Informatyki, Nauk Geograficznych, Nauk o Wychowaniu, Prawa i Administracji, Zarządzania, Filii w Tomaszowie Mazowieckim zapraszamy do korzystania z kursu na zasadzie dobrowolności. W tym przypadku nie jest konieczne zdawanie testu na zaliczenie.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) tak, jak w przypadku szkolenia BHP (Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia, czyli tak, jak do USOSWeb).

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2015. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy zastosować ten sam klucz, co w przypadku szkolenia BHP (należy użyć klucza przypisanego do swojego wydziału). Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów merytorycznych oraz w sprawach związanych z zaliczeniem szkolenia należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, (tel. 42 635 60 58, 42 635 64 77):
 • - Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - @Piotr Bajsarowicz
 • - Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny - @Lidia Mikołajuk
 • - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - @Joanna Mróz

W przypadku problemów technicznych prosimy o konta­kt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 • W jakich godzinach otwarta jest biblioteka?
 • - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.
 • Kto może korzystać ze zbiorów BUŁ?
 • - Ze zbiorów BUŁ mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby pełnoletnie. Na zewnątrz zbiory wypożyczane są pracownikom i studentom UŁ, osobom ze szkół wyższych w Łodzi, które zawarły umowę z UŁ oraz tym, którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego i wpłacili kaucję. Więcej informacji w Regulaminie korzystania ze zbiorów BUŁ.
 • Jakie dokumenty należy okazać podczas zapisu do biblioteki?
 • - Aby zapisać się do Biblioteki studenci UŁ i państwowych uczelni łódzkich muszą okazać dowód osobisty i elektroniczną legitymację studencką. Pozostałe osoby okazują dowód osobisty.
 • Ile książek i na jak długo mogą wypożyczyć studenci UŁ?
 • - Studenci UŁ pożyczają 10 pozycji na 2 miesiące. Natomiast studenci studiujący dwa kierunki na UŁ – 15 pozycji na 2 miesiące.
 • Nie pamiętam hasła (PIN) do konta bibliotecznego. Co zrobić?
 • - W celu przypomnienia hasła należy skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ – tel. 42-635-60-50.
 • Czy trzeba być zapisanym do BUŁ, aby móc przeglądać katalog on-line?
 • - Nie trzeba być zarejestrowanym w Wypożyczalni BUŁ, aby skorzystać z katalogu on-line. Można go przeglądać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu bez konieczności logowania się.
 • Jak długo zamówione przez czytelnika książki czekają na odbiór w Wypożyczalni?
 • - Zamówione z magazynu książki oczekują na czytelnika w Wypożyczalni lub Czytelni przez 3 dni.
 • Gdzie należy zgłosić zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki i jakie są konsekwencje w takim przypadku?
 • - Należy zgłosić taki przypadek w Wypożyczalni BUŁ. W razie uszkodzenie lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany: odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszt oprawy lub odkupić dzieło wskazane przez bibliotekę lub pokryć koszty zagubionego dzieła oszacowane przez Dyrektora biblioteki.
 • Czy można zamawiać książki z Wolnego Dostępu (przykład sygn: PG7158.M5D9 2010E1)?
 • - Nie można zamawiać książek umieszczonych w strefie Wolnego Dostępu. Należy sprawdzić w katalogu elektronicznym sygnaturę poszukiwanej pozycji i następnie samodzielnie wyszukać ją na półce. Istnieje możliwość zarezerwowania książki z Wolnego Dostępu, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Czy do Wrzutni można oddawać wszystkie książki wypożyczone z BUŁ?
 • - Nie, do Wrzutni można oddawać wyłącznie książki z Wolnego Dostępu. Pozycje zamówione z Magazynu należy oddawać w Wypożyczalni.
 • Czy czasopisma można wypożyczać na zewnątrz?
 • - Nie, czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej.
 • Czy możliwe, aby czytelnik samodzielnie przedłużył przez Internet termin zwrotu wypożyczonych pozycji?
 • - Tak, samodzielnie przez czytelnika może być dokonana pierwsza prolongata. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia okresu wypożyczania jest zgłoszenie się czytelnika do Wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.
 • Jakie są opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek?
 • - Opłata za przetrzymanie wypożyczonych pozycji wynosi 0,30 zł/ vol za każdy dzień zwłoki.
 • Czy na terenie biblioteki można skorzystać z Internetu?
 • - Tak, dostęp do Internetu jest możliwy z komputerów zlokalizowanych w Wolnym Dostępie oraz własnych komputerów przenośnych. Czas korzystania z Internetu przez jedną osobę jest ograniczony do 1 godziny. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Czytelnicy niebędący pracownikami, studentami, doktorantami i uczniami UŁ za korzystanie z Internetu wnoszą opłatę zgodną z cennikiem.
 • Czy spoza sieci akademickiej można przeglądać elektroniczne bazy danych?
 • - Tak, logowanie do systemu HAN odbywa się podobnie jak logowanie do systemu bibliotecznego używając numeru PESEL i PIN. Dostęp do elektronicznych baz danych poza siecią UŁ jest możliwy dla pracowników i studentów uczelni.
 • Co mam zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?
 • - W przypadku zagubienia karty należy jak najszybciej zgłosić się do Wypożyczalni BUŁ
 • Gdzie mogę otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej?
 • - Pieczątkę na karcie obiegowej można otrzymać w Wypożyczalni BUŁ po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 • Czy Biblioteka posiada udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, na drugim piętrze w nowej części gmachu BUŁ są dostępne urządzenia umożliwiające osobom niewidomym i słabo widzącym m. in. korzystanie Internetu, z pakietu biurowego Office i poczty elektronicznej, urządzenie lektorskie POET Compact i inne udogodnienia. Aby z nich skorzystać należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza na 2 piętrze w nowym gmachu BUŁ. Więcej informacji...
 • Czy biblioteka posiada książki i czasopisma dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, zbiory te dostępne są w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt ułatwiający korzystanie z biblioteki osobom niewidomym i niedowidzącym, na 2 piętrze nowego gmachu BUŁ. Można z nich korzystać tylko na miejscu.
 • Co zrobić, gdy nie mogę zalogować się do serwera proxy HAN??
 • - Najpierw należy wyczyścić historię przeglądania i pliki "cookies" w przegladarce internetowej (instukcja). Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić czy można zalogować się do katalogu bibliotecznego - jeśli nie, proszę skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ.

Zadaj pytanie

Strona Główna

Nawiguj