Pomoc

Informatory BUŁ

Szkolenia biblioteczne

KURS PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla STUDENTÓW I roku od r.akad. 2013/2014


Informujemy, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe z Przysposobienia Bibliotecznego.
 • 1. Kurs „Przysposobienie biblioteczne 2013 - obowiązkowe
  przeznaczony jest dla studentów z Wydziałów:
  – Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii,
  – Ekonomiczno-Socjologicznego,
  – Filologicznego,
  – Filozoficzno-Historycznego,
  – Fizyki i Informatyki Stosowanej,
  – Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.
 • 2. Kurs „Przysposobienie biblioteczne 2013 - nieobowiązkowe
  przeznaczony jest dla studentów z Wydziałów:
  – Matematyki i Informatyki,
  – Nauk Geograficznych,
  – Nauk o Wychowaniu,
  – Prawa i Administracji, Zarządzania,
  – Filii w Tomaszowie Mazowieckim.

Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego – drukowanych i elektronicznych.

Logowanie do kursu

W celu odbycia szkolenia, studenci powinni zalogować się na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (moodle.uni.lodz.pl) tak, jak w przypadku szkolenia BHP. Nazwą użytkownika jest PESEL(w przypadku studentów nie posiadających numeru PESEL – nr albumu/stary login do USOSweb) a hasło początkowe: 12Haslo34#
Osoby, które korzystały już z platformy logują się hasłem 12nowehaslo34 lub wpisują własne hasło, które wprowadziły po zalogowaniu.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2013 - obowiązkowe lub Przysposobienie biblioteczne 2013 - nieobowiązkowe. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy zastosować ten sam klucz, co w przypadku szkolenia BHP (na każdym wydziale inny klucz). Klucz dostępu do kursu można uzyskać w Dziekanacie.

Zasady uzyskania zaliczenia (dotyczy tylko kursu obowiązkowego)

Uzyskanie zaliczenia (wpis do USOS-a) odbywa się na podstawie wyniku testu zawartego w kursie (łącznie 15 pytań jednokrotnego wyboru). Czas na rozwiązanie testu 15 minut. Pytania w teście odnoszą się do informacji i ćwiczeń zawartych w kursie. Możliwe jest dwukrotne podejście do testu. Test jest zaliczony po uzyskaniu 60% prawidłowych odpowiedzi. Zaliczenia z kursu Przysposobienie biblioteczne uzyskane w latach poprzednich nie są przepisywane w roku akademickim 2013/2014.
 • UWAGA !
Rozwiązanie testów zaliczeniowych jest możliwe do 31 grudnia 2013 r.
W przypadku niezaliczenia testów w w/w terminie prosimy o kontakt z opiekunem kursu.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku zagadnień merytorycznych oraz w sprawach związanych z zaliczeniem szkolenia należy kontaktować się z opiekunem szkolenia przypisanym do kierunku studiów z Oddziału Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, (tel. 42 635 64 77):
 • - Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - @Piotr Bajsarowicz
 • - Wydział Filologiczny oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny - @Lidia Mikołajuk
 • - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - @Joanna Mróz

Kontakt w przypadku problemów technicznych

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z Administratorem platformy e-Campus, e-mail: nnoadmin@uni.lodz.pl (Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość Uniwersytetu Łódzkiego).

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

 • W jakich godzinach otwarta jest biblioteka?
 • - Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-20.00.
 • Kto może korzystać ze zbiorów BUŁ?
 • - Ze zbiorów BUŁ mogą korzystać na miejscu wszystkie osoby pełnoletnie. Na zewnątrz zbiory wypożyczane są pracownikom i studentom UŁ, osobom ze szkół wyższych w Łodzi, które zawarły umowę z UŁ oraz tym, którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego i wpłacili kaucję. Więcej informacji w Regulaminie korzystania ze zbiorów BUŁ.
 • Jakie dokumenty należy okazać podczas zapisu do biblioteki?
 • - Aby zapisać się do Biblioteki studenci UŁ i państwowych uczelni łódzkich muszą okazać dowód osobisty, indeks i elektroniczną legitymację studencką. Pozostałe osoby okazują dowód osobisty.
 • Ile książek i na jak długo mogą wypożyczyć studenci UŁ?
 • - Studenci UŁ pożyczają 5 pozycji na 2 miesiące. Natomiast studenci piszący pracę licencjacką lub magisterską oraz studiujący dwa kierunki na UŁ – 10 pozycji na 2 miesiące.
 • Nie pamiętam hasła (PIN) do konta bibliotecznego. Co zrobić?
 • - W celu przypomnienia hasła należy skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ – tel. 42-635-60-50.
 • Czy trzeba być zapisanym do BUŁ, aby móc przeglądać katalog on-line?
 • - Nie trzeba być zarejestrowanym w Wypożyczalni BUŁ, aby skorzystać z katalogu on-line. Można go przeglądać z dowolnego komputera z dostępem do Internetu bez konieczności logowania się.
 • Jak długo zamówione przez czytelnika książki czekają na odbiór w Wypożyczalni?
 • - Zamówione z magazynu książki oczekują na czytelnika w Wypożyczalni lub Czytelni przez 3 dni.
 • Gdzie należy zgłosić zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki i jakie są konsekwencje w takim przypadku?
 • - Należy zgłosić taki przypadek w Wypożyczalni BUŁ. W razie uszkodzenie lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany: odkupić identyczne dzieło oraz pokryć koszt oprawy lub odkupić dzieło wskazane przez bibliotekę lub pokryć koszty zagubionego dzieła oszacowane przez Dyrektora biblioteki.
 • Czy można zamawiać książki z Wolnego Dostępu (przykład sygn: PG7158.M5D9 2010E1)?
 • - Nie można zamawiać książek umieszczonych w strefie Wolnego Dostępu. Należy sprawdzić w katalogu elektronicznym sygnaturę poszukiwanej pozycji i następnie samodzielnie wyszukać ją na półce. Istnieje możliwość zarezerwowania książki z Wolnego Dostępu, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Czy do Wrzutni można oddawać wszystkie książki wypożyczone z BUŁ?
 • - Nie, do Wrzutni można oddawać wyłącznie książki z Wolnego Dostępu. Pozycje zamówione z Magazynu należy oddawać w Wypożyczalni.
 • Czy czasopisma można wypożyczać na zewnątrz?
 • - Nie, czasopisma są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej.
 • Czy możliwe, aby czytelnik samodzielnie przedłużył przez Internet termin zwrotu wypożyczonych pozycji?
 • - Tak, samodzielnie przez czytelnika może być dokonana pierwsza prolongata. Warunkiem uzyskania kolejnego przedłużenia okresu wypożyczania jest zgłoszenie się czytelnika do Wypożyczalni i okazanie wypożyczonej książki.
 • Jakie są opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek?
 • - Opłata za przetrzymanie wypożyczonych pozycji wynosi 0,30 zł/ vol za każdy dzień zwłoki.
 • Czy na terenie biblioteki można skorzystać z Internetu?
 • - Tak, dostęp do Internetu jest możliwy z komputerów zlokalizowanych w Wolnym Dostępie oraz własnych komputerów przenośnych. Czas korzystania z Internetu przez jedną osobę jest ograniczony do 1 godziny. W uzasadnionych przypadkach może być przedłużony. Czytelnicy niebędący pracownikami, studentami, doktorantami i uczniami UŁ za korzystanie z Internetu wnoszą opłatę zgodną z cennikiem.
 • Czy spoza sieci akademickiej można przeglądać elektroniczne bazy danych?
 • - Tak, logowanie do systemu HAN odbywa się podobnie jak logowanie do systemu bibliotecznego używając numeru PESEL i PIN. Dostęp do elektronicznych baz danych poza siecią UŁ jest możliwy dla pracowników i studentów uczelni.
 • Co mam zrobić w przypadku zagubienia karty bibliotecznej?
 • - W przypadku zagubienia karty należy jak najszybciej zgłosić się do Wypożyczalni BUŁ
 • Gdzie mogę otrzymać pieczątkę na karcie obiegowej?
 • - Pieczątkę na karcie obiegowej można otrzymać w Wypożyczalni BUŁ po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec biblioteki.
 • Czy Biblioteka posiada udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, na drugim piętrze w nowej części gmachu BUŁ są dostępne urządzenia umożliwiające osobom niewidomym i słabo widzącym m. in. korzystanie Internetu, z pakietu biurowego Office i poczty elektronicznej, urządzenie lektorskie POET Compact i inne udogodnienia. Aby z nich skorzystać należy zwrócić się do dyżurującego bibliotekarza na 2 piętrze w nowym gmachu BUŁ. Więcej informacji...
 • Czy biblioteka posiada książki i czasopisma dla osób niewidomych i niedowidzących?
 • - Tak, zbiory te dostępne są w pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt ułatwiający korzystanie z biblioteki osobom niewidomym i niedowidzącym, na 2 piętrze nowego gmachu BUŁ. Można z nich korzystać tylko na miejscu.
 • Co zrobić, gdy nie mogę zalogować się do serwera proxy HAN??
 • - Najpierw należy wyczyścić historię przeglądania i pliki "cookies" w przegladarce internetowej (instukcja). Jeśli to nie pomoże, należy sprawdzić czy można zalogować się do katalogu bibliotecznego - jeśli nie, proszę skontaktować się z Wypożyczalnią BUŁ.

Zadaj pytanie

Strona Główna

Nawiguj