Menu
OpenAccessWeek

„12. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „12. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów International Open Access Week 2021 (25-31.10.2021).

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem globalnym, mającym na celu promocję otwartego dostępu do nauki i edukacji. Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do wyników badań czy edukacji wyższej.

Od ponad dziesięciu lat upowszechniamy zagadnienia związane z otwartą nauką w Uniwersytecie Łódzkim. Co roku organizujemy Seminarium Open Access, podczas którego dyskutujemy o bieżących problemach związanych z wprowadzaniem otwartości w działaniach uczelni.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25-31.10.2021 r. pod hasłem
It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.”.

Patroni

Seminarium Open Access

Open Access Week 2021


Tegoroczna edycja Seminarium Open Access Week organizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się w formie cyklu warsztatów online dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego. Warsztaty adresowane do pracowników naukowych i dydaktycznych, doktorantów oraz studentów poprowadzą eksperci w zakresie zarządzania danymi badawczymi, publikowania otwartego, otwartych zasobów edukacyjnych, a także narzędzi wspierających badania naukowe. Wszystkie prezentacje - jak w poprzednich edycjach - zamieszczone zostaną w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego na otwartej licencji.

Serdecznie zapraszamy!Rejestracja - Warsztaty

Dane badawcze [Politechnika Gdańska]


1. Wstęp: W stronę otwartości - trzy filary Otwartej Nauki według Komisji Europejskiej (Open Access, Open Scholarly Communication, Open Research Data).
2. Co to są dane badawcze, rodzaje danych, zasady FAIR, metadane danych badawczych.
3. Co to jest Plan Zarządzania Danymi? - formatka Planu Zarządzania Danymi w konkursach NCN i innych konkursach grantowych:
   - przygotowanie i selekcja danych i metadanych do udostępniania i archiwizacji:
   - opis pozyskiwanych danych
   - dobór formatów plików
   - jakość danych
   - kto ma prawo do danych?
   - dane wrażliwe i ich ochrona
   - przechowywanie a udostępnianie – dwie różne kwestie
   - wybór licencji przy udostępnianiu danych.
4. Repozytorium MOST DANYCH z Politechniki Gdańskiej jako przykład repozytorium spełniającego zasady FAIR.
MOST

prowadzący  

Magdalena Szuflita-Żurawska, Kierownik Sekcji Inf. Nauk-Tech [Politechnika Gdańska]


data: 26.10.2021   godz.: 11:00 - 12:30   

Warsztaty przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów UŁ.
Programy publikowania otwartego Wirtualnej Biblioteki Nauki [WBN - ICM UW]

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN) to program zakupu i udostępniania on-line podstawowych światowych kolekcji czasopism, książek i baz danych dla polskich instytucji akademickich i naukowych finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od kilku lat w ramach WBN działają także programy publikowania otwartego dla polskich autorów w czasopismach Elsevier, Springer, ACS, CUP, Emerald, IOP, OUP i innych. Na seminarium przedstawione zostaną podstawowe zasady i dotychczasowe wyniki tych programów oraz praktyczne informacje dla autorów. Więcej informacji: http://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte

prowadzący  

Paweł Grochowski [koordynator WBN]


data: 27.10.2021   godz.: 10:00 - 11:00   

Warsztaty przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów UŁ.
Otwarte zasoby edukacyjne [Centrum Cyfrowe]

Nauczycielki i nauczyciele coraz częściej stają się autorami własnych materiałów edukacyjnymi. Takie działania wspierają niezwykle ważną indywidualizację nauczania i elastyczne podejście do edukacji. Wymaga to jednak nie tylko wiedzy merytorycznej z danego przedmiotu, ale również zupełnie innych umiejętności z zakresu prawa autorskiego i TIK.
Warsztaty będą wstępem do pracy nad otwartymi zasobami edukacyjnymi w czasie pracy w szkole. Pomogą stworzyć, wyszukać i podzielić się swoim własnym otwartym zasobem. W programie:
- Prawo autorskie i kiedy nauczyciel/ka jest autorem?
- Dozwolony użytek (w tym edukacyjny)
- Wolne licencje (CC)
- Otwarte zasoby edukacyjne
- Narzędzia online

prowadzący  

Aleksandra Czetwertyńska [Centrum Cyfrowe]


data: 28.10.2021   godz.: 10:00-11:30   

Warsztaty przeznaczone dla pracowników dydaktycznych, doktorantów i studentów UŁ.
ScienceDirect, Scopus i SciVal jako elementy wspierające naukę i badaczy [Elsevier]

ScienceDirect, Scopus i SciVal to bazy i narzędzia Elsevier dostępne w ramach licencji krajowej za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki. Podczas webinarium opowiemy:
- jak dotrzeć do pełnego tekstu publikacji naukowej w bazie ScienceDirect,
- jak opublikować artykuł z Elsevier w ramach obowiązującej licencji krajowej,
- jak wyszukiwać i wybierać czasopisma z wykorzystaniem bazy Scopus,
- jak wykorzystać metryki do analizy wpływu otwartej nauki za pomocą narzędzia SciVal.

prowadzący  

Paulina Milewska, Customer Consultant ; Bartłomiej Więckowski, Research Intelligence Consultant [Elsevier]


data: 29.10   godz.: 9:30-11:00   

Warsztaty przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów UŁ.
Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 25 do 31 października 2021 r. będą trwały obchody International Open Access Week

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 12. już edycji, jest „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity.”. Zostało ono przyjęte po debacie w organizacji SPARC o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez ludzi, którzy dzielą nie łączą, zamykają nie otwierają się na odmienne kultury, tradycje i populacje. Nauka, kultura i edukacja powinny łączyć i być otwarte dla każdego.

Działania XII Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane są w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

XII Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


Foster - to portal e-learningowy, który gromadzi najlepsze zasoby szkoleniowe skierowane do tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Otwartej Nauce.


Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź

Wyślij wiadomość: