OpenAccessWeek

„10. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 23-25.10.2019


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „10. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2019 (21-27.10.2019).

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem globalnym, mającym na celu promocję otwartego dostępu do nauki i edukacji. Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do wyników badań czy edukacji wyższej.

Od dziesięciu lat upowszechniamy zagadnienia związane z otwartą nauką w Uniwersytecie Łódzkim. Co roku organizujemy Seminarium Open Access, podczas którego dyskutujemy o bieżących problemach związanych z wprowadzaniem otwartości w działaniach uczelni.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 21-27.10.2019r. pod hasłem „Open for Whom? Equity in Open Knowledge.” - „Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy”.

Obchody Open Access Week w formie seminarium i warsztatów szkoleniowych odbędą się w dniach 23.10 i 25.10.2019 w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Jana Matejki 32/38. Seminarium oraz warsztaty będą poświęcone instytucjonalnej polityce otwartościowej, pilotażowemu programowi publikowania otwartego Elsevier, przystąpieniu Narodowego Centrum Nauki do cOAlition S, licencjom Creative Commons oraz zarządzaniu danymi badawczymi.

Patroni

Seminarium Open Access

Seminarium

Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy.


Wystąpienia:

Promocja projektów badawczych jako element otwartości nauki [Natalia Osica]

Natalia Osica - założycielka pierwszej w Polsce agencji PR dla naukowców (www.sciencepr.pl), instytucji nauki i uczelni (Science PR). Współautorka książki pt. „Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców” (OPI-PIB, 2017). Prowadzi warsztaty dla naukowców w całej Polsce, których celem jest inspirowanie środowiska naukowego do budowania widoczności w przestrzeni publicznej, a nie tylko akademickiej. Jest jurorką w konkursach popularyzatorskich. W latach 2012-2014 sekretarz, a potem prezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. W latach 2009-2012 rzecznik prasowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi warsztaty z zakresu public relations dla studentów dziennikarstwa Uniwersytetu SWPS. Z wykształcenia socjolog (ISNS UW).Czy licencje Creative Commons mogą być skutecznie wykorzystywane jako narzędzie Open Access? [Łukasz Syrek-Gerstenkorn]

Łukasz Syrek-Gerstenkorn – absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów aktywnie uczestniczył w seminarium magisterskim poświęconym ochronie własności intelektualnej. Tytuł magistra uzyskał w 2019 r. broniąc pracę pt. „Charakterystyka licencji Creative Commons w prawie polskim”, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Beaty Giesen prof. nadzw. UŁ. Wziął udział w pierwszej edycji programu Studenckich Grantów Badawczych na Uniwersytecie Łódzkim, (tytuł autorskiego projektu naukowego: „Zastrzeżenie warunku w licencjach Creative Commons w wersji SA – poszukiwanie odpowiednich instrumentów konstrukcyjnych w prawie polskim”) oraz w programie „Dobry Staż – Dobry Start, profilowane programy stażowe dla studentów WPiA UŁ”, w ramach którego odbył praktykę zawodową w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVIII Wydziale Cywilnym – Sekcji Nakazowej. Naukę na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego łączył z pracą asystenta w kancelarii radcy prawnego.Drapieżne wydawnictwa, czyli jak wybrać odpowiednie czasopismo dla swojej publikacji? [Jolanta Szczepaniak]

Jolanta Szczepaniak - Kierownik Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Magister filologii polskiej, specjalizująca się w bibliotekoznawstwie i informacji naukowej oraz dziennikarstwie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i technik multimedialnych na Politechnice Łódzkiej. Dziennikarz specjalizujący się w telekomunikacji (miesięcznik "Mobile-Internet" w latach 2007-2013 roku, od 2013 roku współpraca z serwisem mgsm.pl). Od ponad dekady związana z bibliotekami akademickimi, natomiast od początku 2019 roku zatrudniona na stanowisku kierownika Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej.Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier [Tomasz Psonka]

Tomasz Psonka - dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Elsevier. Pasjonuje go tematyka ewaluacji nauki na poziomie krajowym oraz zarządzanie informacją naukową. Menedżer z 20-letnim doświadczeniem w szeroko rozumianej branży usług informacyjnych. Zdobywał doświadczenie na różnych stanowiskach, m.in. w takich firmach jak Konica Minolta, MathWorks (MATLAB, Simulink). Lubi łączyć właściwe osoby i rozwiązania oraz uruchamiać nieskończone pokłady kreatywności.Wkrótce więcej informacji...

Program

23.10.2019 - 10. Seminarium Open Access

9.00 – 12.00, III Piętro, sala 302, Biblioteka UŁ

Sesja wykładowa

    - Promocja projektów badawczych jako element otwartości nauki [Natalia Osica, Science PR]
    - Transparentność badań naukowych w Polsce – spojrzenie z perspektywy Narodowego Centrum Nauki [Laura Bandura-Morgan, Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu NCN]
    - Czy licencje Creative Commons mogą być skutecznie wykorzystywane jako narzędzie Open Access? [Łukasz Syrek-Gerstenkorn]
    - Drapieżne wydawnictwa, czyli jak wybrać odpowiednie czasopismo dla swojej publikacji? [Jolanta Szczepaniak, Kierownik Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej]
    - Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier [Tomasz Psonka, dyrektor ds. Rozwiązań Badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w firmie Elsevier]
Z przyczyn niezależnych od organizatora wykład "Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier" został odwołany

Poczęstunek

 

24.10.2019 - Debata Oksfordzka - Nauka powinna być otwarta

12:00, I Piętro, patio,
Centrum Informacyjno-Bibliotecznego UM w Łodzi (ul. Muszyńskiego 2)

 Więcej informacji na temat debaty

 

25.10.2019 - Warsztaty

9:00, I Piętro, sala 102, Biblioteka UŁ

Zarządzanie danymi badawczymi

Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:
• Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?
• Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?
• Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?
• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?
• Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?
• Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?
• Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?

Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików.

Prowadzenie: Wojciech Fenrich, Nikodem Rycko, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego

Nikodem Rycko - doktor nauk prawnych, magister psychologii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie prywatnym międzynarodowym. W Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się prawnymi zagadnieniami otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych.

Wojciech Fenrich – ukończył socjologię i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, od 2011 r. pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Członek zespołu projektu "Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych".Rejestracja - Warsztaty

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

prowadzący  

TOMASZ PSONKA


data: 23.10.2019   godz.: 11:00   sala: 102   czas trwania: 1 godz.   liczba osób: 20

Z przyczyn niezależnych od organizatora konsultacje zostały odwołane
Zarządzanie danymi badawczymi [ICM UW]

prowadzący  

WOJCIECH FENRICH, NIKODEM RYCKO


data: 25.10.2019   godz.: 9:00   sala: 102   czas trwania:ok. 5 godz.   liczba osób: 20

Warsztaty przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów.
Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 21 do 29 października 2019 r. będą trwały obchody Open Access Week /Tydzień Otwartej Nauki.

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 11. już edycji, jest „Open for Whom? Equity in Open Knowledge.”. Intencją organizacji SPARC jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty, co ma docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


Foster - to portal e-learningowy, który gromadzi najlepsze zasoby szkoleniowe skierowane do tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o Otwartej Nauce.


Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź

Wyślij wiadomość: