OpenAccessWeek

„9. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 23.10.2018


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na „9. Seminarium Open Access” organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2017.  Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access.

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem  globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-28.10.2018 r. pod hasłem „Designing equitable foundations for open knowledge”, co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy, uniwersytety, fundatorów, wydawców i uczonych – są prowadzone. Pozostają jednak pytania, w jaki sposób stosować te zasady i praktyki oraz jak zapewnić, żeby nowe otwarte systemy, które są obecnie opracowywane, obejmowały globalną i zróżnicowaną społeczność świata. Tydzień Otwartej Nauki w Polsce jest objęty patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do  pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do  wyników badań czy edukacji wyższej.

Patroni

Seminarium Open Access

Seminarium

Wkrótce więcej informacji...

Materiały promocyjne

Wkrótce więcej informacji...

Program

Wkrótce więcej informacji...

Rejestracja - Warsztaty

Wkrótce więcej informacji...

Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 22 do 28 października 2018 r. będą trwały obchody Open Access Week /Tydzień Otwartej Nauki.

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 11. już edycji, jest „Designing equitable foundations for open knowledge”. Intencją organizacji SPARC jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty, co ma docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


Kontakt

Wyślij wiadomość: