OpenAccessWeek

„8. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 24-27.10.2017


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 8. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2017.  Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access.

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem  globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-29.10.2017 r. pod hasłem „Otwórz, aby...” (Open in order to…) - temat jest zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakie konkretne korzyści można zrealizować poprzez udostępnienie otwartych zasobów naukowych obchody objął patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do  pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do  wyników badań czy edukacji wyższej.


Patroni

Seminarium Open Access

Seminarium

Seminarium odbędzie się w formie warsztatów, podczas których uczestnicy zapoznają się między innymi: z masowym przeszukiwaniem repozytoriów OA z wykorzystaniem języka R, dowiedzą się po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę oraz jak śledzić swój dorobek naukowy, wykorzystując otwarte bazy danych.

Program

24.10.2017 godz. 10:00
- Marcin Wilkowski - Warsztaty z masowego przeszukiwania repozytoriów oa z wykorzystaniem języka R

25.10.2017 godz. 10:00
- Natalia Osica - Po co, jak, kiedy i gdzie promować naukę?

26.10.2017 godz. 10:00
- dr Klementyna Karlińska-Batres - EndNote

27.10.2017 godz. 11:00
- Marcin Kapczyński - Wykorzystanie platformy Web of Science, jej baz i narzędzi do gromadzenia, zarządzania i zastosowania bibliografii załącznikowej oraz oceny dorobku naukowegoWersja do druku

Rejestracja - Warsztaty

WARSZTATY Z MASOWEGO PRZESZUKIWANIA REPOZYTORIÓW OA Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA R

MARCIN WILKOWSKI

  prowadzący
data: 24.10.2017   godz.: 10:00   sala: komputerowa 318   czas trwania: 4 godz.(z przerwą)   liczba osób: 15

Warsztat ma pokazać możliwości pracy z repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi za pomocą metod masowego pozyskiwania i przetwarzania danych. Na początku warsztatu poznamy podstawy posługiwania się językiem R w programie RStudio. Następnie przeprowadzimy kilka kwerend w wybranych repozytoriach oraz spróbujemy zwizualizować wybrane dane bibliograficzne.

Marcin Wilkowski – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, uczestnik programu doktorskiego Collegium Civitas w Warszawie. Twórca portalu Historia i Media. Pracował w Fundacji Nowoczesna Polska, koordynując działania Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Inicjator spotkań i warsztatów w ramach polskiej edycji THATCamp (The Humanities and Technology Camp). Współpracuje z Ośrodkiem KARTA, ruchem społecznym Obywatele Nauki oraz Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Obecnie pracownik Laboratorium Cyfrowego Humanistyki UW. Prowadzi firmę 3edu.

Rejestracja zakończona !

PO CO, JAK, KIEDY I GDZIE PROMOWAĆ NAUKĘ?

NATALIA OSICA

  prowadzący
data: 15.11.2017   godz.: 11:00   sala: 102   czas trwania: 3 godz.   liczba osób: 20

Grantodawcy przykładają coraz większe znaczenie do tego, czy naukowcy mają plan na promocję prowadzonych prac badawczych. Umiejętność promocji wyników badań jest tez potrzebna naukowcom, którzy planują budować nowoczesny wizerunek. Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jak działania z zakresu public relations mogą pozytywnie wpłynąć na ich karierę zawodową. Dowiedzą się także, jak i kiedy skutecznie promować naukę.

Natalia Osica, założycielka pierwszej w Polsce agencji PR dla naukowców, instytucji nauki i uczelni. Była rzeczniczka prasowa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz laureatka licznych nagród związanych z popularyzowaniem nauki. Specjalizuje się w PR nauki, kreowaniu wizerunku i budowaniu relacji, w tym szczególnie z dziennikarzami. W 2011 roku, jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej, otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od redakcji Nauka w Polsce PAP. W latach 2012-2014 pełniła funkcję sekretarza, a potem prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl. Wykłada na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie SWPS.

Rejestracja zakończona !ENDNOTE

Dr KLEMENTYNA KARLIŃSKA-BATRES

  prowadzący
data: 26.10.2017   godz.: 10:00   sala: komputerowa 318   czas trwania: 90 minut   liczba osób: 15

EndNote - jeden z najpopularniejszych programów do zarządzania bibliografią, który ułatwia tworzenie prac naukowych. Pozwala na szybkie gromadzenie informacji bibliograficznych z różnych źródeł baz oraz katalogów bibliotecznych (np. PUBMED, Google Scholar, Web of Science).

Rejestracja zakończona !

WYKORZYSTANIE PLATFORMY WEB OF SCIENCE, JEJ BAZ I NARZĘDZI DO GROMADZENIA, ZARZĄDZANIA I ZASTOSOWANIA BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ ORAZ OCENY DOROBKU NAUKOWEGO

MARCIN KAPCZYŃSKI

  prowadzący
data: 27.10.2017   godz.: 11:00   sala: komputerowa 318   czas trwania: 90 minut   liczba osób: 15

Zajęcia mają wymiar praktyczny. Każdy z uczestników będzie miał możliwość: przeprowadzenia własnej kwerendy dla wyszukania istiotnych dokumentów w bazach Web of Science, określenia ich wpływu dzięki zastosowaniu wskaźników bibliometrycznych, nauczyć się jak zarządzać otrzymanymi rezultatami, wykorzystania zgromadzonej bibliografii w tworzeniu przypisów artykułu naukowego, wyszukania, wyboru i oceny jakości najbardziej wpływowych czasopism, stworzenia profilu na portalu ResearcherID w celu promocji swojego dorobku naukowego.

Poszczególne zagadnienia:

  • Baza Web of Science Core Collection zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend
    i sposoby wyszukiwań, filtrowanie, analizowanie i zarządzanie rezultatami. Określanie najbardziej wpływowych prac.

  • Tworzenie raportów cytowań. Indeks h i inne zmienne stosowane w ocenie dorobku naukowego.

  • Dodatkowe bazy platformy Web of Science Citation Connection: Baza patentów Derwent Innovation Index, Baza danych badawczych Data Citation Index etc.

  • Wykorzystanie Endnote do gromadzenia i zamieszczania bibliografii załącznikowej

  • Formatowanie stylów bibliograficznych i zastosowanie przypisów w tekście pracy

  • Określanie jakości czasopisma na podstawie Journal Citation Reports;

  • Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach na platformie ResearcherID

Rejestracja zakończona !

Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 23 do 29 października 2017 r. będą trwały obchody Open Access Week /Tydzień Otwartej Nauki.

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 10. już edycji, jest „Open in order to... ”. Intencją organizacji SPARC jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty, co ma docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


Kontakt

Wyślij wiadomość: