OpenAccessWeek

„7. Seminarium Open Access”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 25.10.2016


Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na 7. Seminarium Open Access organizowane w ramach obchodów 9. edycji Międzynarodowego Tygodnia Open Access 2016.  Jest to spotkanie, na którym dyskutujemy o otwartości nauki oraz uczestniczymy w działaniach na rzecz propagowania idei Open Access.

Tydzień Otwartej Nauki - Open Access Week (OAW) - jest wydarzeniem  globalnym. Zadaniem imprez  organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 24-30.10.2016 r. pod hasłem „Otwartość w działaniu”, obchody objął patronatem Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące  naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują ten czas do  pozyskiwania wsparcia dla idei OA oraz podejmowania debat o ekonomicznych korzyściach z zastosowania nowych modeli: organizacyjnych i biznesowych, które poszerzałyby zakres dostępu do  wyników badań czy edukacji wyższej.

Patroni

Seminarium Open Access

Seminarium

25.10. 2016 r. w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się 7. Seminarium Open Access. Zapraszamy na wykłady i warsztaty.

Program

godz. 9:30 – 12:30 wykłady

Piotr Kępski (MNiSW), Zalecenia MNiSW nt. otwartego dostępu zawarte w "Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce"

Tomasz Lewandowski (ICM UW), Repozytoria instytucjonalne a wyszukiwarki akademickie. Jak zwiększyć widoczność zasobów repozytoryjnych

dr Natalia Pamuła-Cieślak (UMK), Directory of Open Access Journal – o zaletach i problemach katalogowania społecznościowego czasopism otwartych

Przerwa kawowa

Piotr Peszko (2Edu), Open Instructional Design, is it possible? 

dr inż. Katarzyna Gaca (Elsevier), Mendeley - zarządzanie literaturą w dobie otwartej nauki

dr Ivan Petrov (UŁ) – Otwarty dostęp, umiędzynarodowienie i indeksowanie w bazach referencyjnych - z doświadczeń łódzkiego czasopisma naukowego "Studia Ceranea"

dr Agnieszka Kałowska – Prezentacja platformy czasopism UŁ (komunikat)

godz. 12:30 – 13:30 lunch

godz. 13:30 – 15:00 warsztaty

dr inż. Katarzyna Gaca (Elsevier), Mendeley - zarządzanie literaturą w dobie otwartej naukiWersja do druku

Rejestracja - Warsztaty

Zapraszamy na warsztaty "Mendeley - zarządzanie literaturą w dobie otwartej nauki", które odbędą się 25.10.2016 r. podczas VII Seminarium Open Access Week w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.
Zapisy na warsztaty zostały zakończone, osoby zainteresowane szkoleniem w innym terminie proszone są o kontakt: repozytorium@lib.uni.lodz.pl.

Mendeley to narzędzie służące do zarządzania bibliografią. Ułatwia gromadzenie interesujących źródeł informacji, ich organizowanie, cytowanie, a także dzielenie się nimi z innymi badaczami. Składa się z dwóch zasadniczych części: z aplikacji Mendeley Desktop oraz portalu Mendeley Web.
Aplikacja umożliwia następujące rzeczy:
1. automatyczne pobieranie informacji dotyczących publikacji,
2. wydajne zarządzanie, organizację oraz pracę z publikacjami,
3. dzielenie się (częścią) swoich zasobów ze współpracownikami w ramach grup oraz
4. cytowanie prac ze swojej biblioteki korzystając z wtyczki dostępnej dla większości edytorów tekstu, wyszukiwanie zadanych fraz w dokumentach w repozytorium (także zeskanowanych, dzięki konwersji obrazów do tekstu).
Część Mendeley Web dodatkowo gwarantuje:
1. przechowywanie biblioteki w chmurze, dzięki czemu można mieć do nich dostęp zawsze i wszędzie,
2. dostęp do statystyk,
3. bycie częścią społeczności naukowej (łatwiejsze nawiązywanie kontaktów)
4. narzędzie sugerujące uzupełnienie biblioteki o wybrane publikacje (Mendeley Suggest).

Rejestracja na warsztaty została zakończona.


W związku z dużym zainteresowaniem zapraszamy Państwa na dodatkowe szkolenia w wersji on-line:
Szkolenie on-line: Mendeley - zapanuj nad swoją literaturą (Webinaria)

Tydzień Otwartej Nauki

O TYGODNIU OTWARTEJ NAUKI

Od 24 do 30 października 2016 r. będą trwały obchody Open Access Week /Tydzień Otwartej Nauki.

Jest to wydarzenie międzynarodowe o dużym zasięgu oddziaływania, przede wszystkim w środowiskach naukowych, ale także wśród wszystkich osób zainteresowanych wiedzą oraz nauką.

Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC, która co roku określa daty i temat przewodni wydarzenia. Hasłem przewodnim tegorocznej, 9. już edycji, jest „Open in Action”. Intencją organizacji SPARC jest zachęcenie autorów publikacji naukowych do udostępniania swoich prac w sposób otwarty, co ma docelowo zachęcić innych i doprowadzić do upowszechnienia tej praktyki. Działania Tygodnia Otwartej Nauki nie są skierowane wyłącznie do naukowców. Mają zainspirować różnych interesariuszy: wydawców, bibliotekarzy, instytucje naukowe, studentów i doktorantów do zaangażowania na rzecz otwartości i dyskusji na temat korzyści, jakie wynikają z otwartego dzielenia się publikacjami.

W trakcie obchodów tego tygodnia uczelnie, instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe z całego świata, zaangażowane w budowanie otwartej nauki, starają się pozyskać nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukują na temat otwartego dostępu.

Tydzień Otwartej Nauki to dobra okazja dla wszystkich tych grup do podjęcia działań na rzecz wzajemnego zbliżenia stanowisk, przedyskutowania najlepszych rozwiązań, wypromowania własnych inicjatyw, nawiązania nowych form kontaktów, poszukiwania partnerów do współpracy czy uzupełnienia wiedzy na temat otwartego dostępu.

Oficjalna strona Open Access Week

Uwolnij naukę - zrzesza autorów i autorki specjalizujące się w działaniach na rzecz otwartej nauki. Piszemy o polityce naukowej, radzimy autorom, wspieramy działania bibliotek, uczelni i studentów.


1. W ramach inicjatywy OpenAIRE zostało przygotowanych pięć webinariów na Open Access Week. Poniżej znajdziecie Państwo tematy i formularz rejestracyjny:


For this year’s 9th International Open Access Week, OpenAIRE has scheduled a full week of webinars on various exciting Open Science topics. During the week of October 24-30, join us at lunchtime (12.00 CEST) each day for key insights into the ethics and implementation of Open Science, especially as they relate to the EC’s Horizon2020 programme and OpenAIRE’s mission to foster the social and technical links that enable Open Science in Europe and beyond.

- MONDAY: "The fundamentals of Open Science", October 24, 2016 at 12.00 CEST, on key introductory themes in Open Science, with Tony Ross-Hellauer (OpenAIRE, University of Goettingen), Paola Masuzzo (Ghent University) and Chris Hartgerink (Tilburg University).

- TUESDAY: “H2020 Open Access mandate for project coordinators and researchers”, October 25, 2016 at 12.00 CEST, on Open Access to publications in Horizon 2020, with Eloy Rodrigues and Pedro Principe (University of Minho).

- WEDNESDAY: "Open Research Data in H2020 and Zenodo repository", October 26, 2016 at 12.00 CEST, on Research Data Management in Horizon 2020 and the Zenodo repository functionalities, with Marjan Grootveld (DANS) and Krzysztof Nowak (CERN).

- THURSDAY: “Policies for Open Science: webinar for research managers and policy makers”, October 27, 2016 at 12.00 CEST, on OpenAIRE’s policy activities building on the PASTEUR4OA project, and how to create/implement policies for open science at a local and national level, with Marina Angelaki and Alma Swan (PASTEUR4OA) and Tony Ross-Hellauer (OpenAIRE).

- FRIDAY: "OpenAIRE guidelines and broker service for repository managers", October 28, 2016 at 12.00 CEST, on Openaire compatibility guidelines and the dashboard for Repository Managers, with Pedro Principe (University of Minho) and Paolo Manghi (CNR/ISTI).

To participate in any (or all) of these webinars, please register here: https://goo.gl/HIcpJT
https://www.openaire.eu/openaire-celebrates-open-access-week-16

2. Seminarium "Dobre praktyki w zakresie otwartego dostępu do publikacji naukowych"

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/seminarium-dobre-praktyki-w-zakresie-otwartego-dostepu-do-publikacji-naukowych.html

3. Warsztaty dotyczące otwartego dostępu w sektorze publicznym w obszarze nauki, kultury, dziedzictwa narodowego i administracji

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/warsztaty-dotyczace-dostepu-w-sektorze-publicznym/

Kontakt

Wyślij wiadomość: