Abasador BUŁ
Kursy BUŁ

O projekcie

Prowadzone przez Bibliotekę UŁ szkolenia z zakresu kompetencji informacyjnych, przeznaczone dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego odbywały się dotychczas w trybie stacjonarnym.

W związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej zmianami w funkcjonowaniu Biblioteki UŁ proponujemy naszym użytkownikom krótkie kursy online, dotyczące korzystania z zasobów elektronicznych. Dostępne na platformie instrukcje, przygotowane przez pracowników BUŁ, w przejrzysty sposób wyjaśnią, jak z nich korzystać!

Dostępne Kursy

Kursy z baz subskrybowanych

Kursy z otwartych zasobów

 

 

Nasi prowadzący:

Piotr Bajsarowicz

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ i studiów podyplomowych na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa. Od 1999 r. pracuje w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się szkoleniami dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu, z zakresu korzystania z baz elektronicznych.

piotr.bajsarowicz@lib.uni.lodz.pl

Justyna Jerzyk-Wojtecka

Bibliotekarka od 25 lat, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego pracuje w Oddziale Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych. Prowadzi zajęcia z kompetencji informacyjnych dla studentów, e-learningowy kurs szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku oraz kursy menedżerów bibliografii dla studentów i pracowników naukowych.
Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu usług bibliotecznych i pedagogiki bibliotecznej, sekretarz Konferencji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, a także współredaktor naukowy materiałów konferencyjnych.
Kurator wielu wystaw i organizator spotkań literackich, w tym autorskiego cyklu „BUŁka z poezją”, którego celem jest promocja najnowszej poezji Łodzi i regionu łódzkiego.

justyna.jerzyk@lib.uni.lodz.pl

Marzena Kowalska

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych. Kuratorka i autorka scenariuszy wielu wystaw. Pracuje w Oddziale Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych Biblioteki UŁ.

marzena.kowalska@lib.uni.lodz.pl

Lidia Mikołajuk

Kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi szkolenia z zakresu korzystania z baz danych, skierowane do pracowników naukowych, doktorantów i studentów UŁ. Jest administratorem Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Aktywnie promuje ideę Open Access w środowisku akademickim.

lidia.mikolajuk@lib.uni.lodz.pl

Kontakt

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Łódź

Masz Pytanie - Wyślij nam wiadomość: