tablica informacyjna

Nagrody indywidualne

Nagrody indywidualne I stopnia

Nagrody indywidualne II stopnia

Nagrody indywidualne III stopnia

Nagrody zespołowe

Nagrody zespołowe I stopnia

Nagrody zespołowe II stopnia

Nagrody zespołowe III stopnia

Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe

Nagrody indywidualne

prof. dr hab. Maria BRYSZEWSKA
- za cykl publikacji pt. "Biomedyczne właściwości nanocząsteczek"

prof. nadzw. dr hab. Jarosław GROBELNY
- za cykl publikacji pt. "Wytwarzanie i charakterystyka nanomateriałów organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych"

Nagrody zespołowe

Zespół w składzie:

prof. dr hab. Zbigniew ANUSIK
prof. nadzw. dr hab. Marek ADAMCZEWSKI
prof. nadzw. dr hab. Witold JARNO
prof. nadzw. dr hab. Jarosław KITA
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof LESIAKOWSKI
prof. nadzw. dr hab. Maria NARTONOWICZ-KOT
prof. nadzw. dr hab. Leszek OLEJNIK
prof. dr hab. Jan SZYMCZAK
- za książkę

Wystawa powstała we współpracy z Wydawnictwem UŁ