Przybywa naukowców UŁ w gronie TOP 2%. Nasi badacze wśród najczęściej cytowanych!

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego po raz kolejny znaleźli się w prestiżowym gronie „Top 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie". Ranking opracowywany przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies zawiera nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Logo Elsevier Scopus

Ranking publikowany jest w formie dwóch list. Pierwsza bierze pod uwagę dorobek całej kariery naukowca aż do końca 2021, druga natomiast dotyczy cytowań publikacji tylko z 2021 roku. Obie zawierają kryteria takie, jak: indeks Hirscha, liczba cytowań (również z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor, miejsce i rola na liście autorów publikacji.  

Naukowcy UŁ najczęściej cytowani (w okresie całej kariery) 

Na pierwszej liście tego zestawienia znalazło się 16 naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego (nazwiska w kolejności alfabetycznej): 

W porównaniu do ubiegłego roku 14 badaczy utrzymało się w rankingu, a dołączyło dwoje nowych: prof. Marta Dynel i dr hab. Carl Smith, prof. UŁ. 

Naukowcy UŁ najczęściej cytowani w 2021 

Wśród naukowców Uniwersytetu Łódzkiego z najwyższą cytowalnością publikacji w 2021 roku znaleźli się (w kolejności alfabetycznej): 

W porównaniu do ubiegłego roku 15 badaczy utrzymało się w rankingu, a dołączyło dwóch nowych: Martin Reichard i Zbigniew Szadkowski. 

Łącznie na obydwu listach znajdujemy 24 naukowców z UŁ, których nazwiska się nie powtarzają – to więcej niż w latach poprzednich. Serdecznie gratulujemy wyróżnionym badaczom!   

Naukowcy z UŁ w bazie Scopus coraz lepiej widoczni! 

Baza Scopus jest jednym z dostępnych źródeł danych naukowych, których zawartość podlega ścisłej ocenie merytorycznej. Są w niej rejestrowane takie informacje, jak: pełne dane bibliograficzne, treści abstraktów (streszczeń), słowa kluczowe, prace cytowane (odnośniki do literatury), informacje o cytowaniach danego dokumentu. Indeksowanie w Scopusie świadczy o prestiżu czasopisma czy wydawcy, pozwala na zwiększenie widoczności dorobku naukowego i udział w międzynarodowych rankingach. 

Liczba publikacji naukowców reprezentujących Uniwersytet Łódzki w bazie Scopus zwiększa się systematycznie. W latach 2020–2021 odnotowano wzrost w następujących wskaźnikach: 

  • Scholarly Output – liczba publikacji (wzrost o 13%), 
  • Field-Weighted Citation Impact – średni ważony wskaźnik cytowań (wzrost z 0,87 do 0,94; średnia światowa = 1), 
  • Output in Top 10% Citation Percentiles – liczba publikacji w 10% najczęściej cytowanych publikacjach na świecie (wzrost o 39%), 
  • International Collaboration – liczba publikacji we współpracy międzynarodowej (wzrost o 18%), 
  • Publications in Top 10% Journal Percentiles by CiteScore Percentile – liczba publikacji w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie wg wskaźnika CiteScore (wzrost o 16%). 

Strategia publikacyjna Uniwersytetu Łódzkiego przynosi efekty – wzrost wskaźnika współpracy międzynarodowej czy ogólnej liczby publikacji naszych naukowców to kolejny krok ku lepszym wynikom całej Uczelni. Gratulujemy! 

Materiał źródłowy: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Elsevier 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ