Szkolenia od BUŁ

Zapraszamy wykładowców do zapisywania grup studentów na szkolenia prowadzone przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych.

Zajęcia mają na celu przybliżenie wiedzy związanej z nowoczesnymi narzędziami informacji naukowej oraz ułatwienie codziennej pracy naukowej. Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi, którzy podają tematykę prac lub określają zainteresowania badawcze, co umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb danej grupy. Szkolenia prowadzone są w formie prezentacji połączonej z praktycznymi ćwiczeniami.

Zajęcia są bezpłatne i mogą odbywać się na terenie Biblioteki albo na Wydziałach. Prowadzimy zajęcia w języku polskim i angielskim.

  • Źródła elektroniczne – bazy danych, serwisy książek i czasopism elektronicznych - szkolenie przygotowywane z myślą o studentach piszących prace dyplomowe, dopasowywane do ich potrzeb zgodnie z tematyką prac. W trakcie zajęć studenci poznają ścieżkę dostępu do baz, zasady tworzenia zapytań wyszukiwawczych. W zależności od kierunku studiów i tematyki prac, studenci poznają zestaw baz danych, subskrybowanych przez UŁ lub dostępnych w otwartych zasobach internetowych.
  • Menagery bibliografii – EndNote lub Mendeley jako narzędzia do tworzenia i zarządzania bibliografią oraz do eksportowania rekordów bibliograficznych do edytorów tekstów - zajęcia skierowane do studentów piszących prace dyplomowe oraz pracowników naukowych. Uczą umiejętności posługiwania się programami służącymi do zarządzania bibliografią, zarówno w zakresie technik zbierania materiałów, jak i stosowania przypisów i literatury w tekście naukowym.
  • Writefull warsztaty przeznaczone głównie dla pracowników naukowych oraz studentów studiów doktoranckich i magisterskich. Celem szkolenia jest zaprezentowanie specjalistycznego narzędzia pomagającego w pisaniu i korekcie tekstów naukowych w języku angielskim. Obejmuje ono: instalację wtyczek aplikacji Writefull na komputerach osobistych uczestników szkolenia; omówienie wykorzystania programu w MS Word oraz Overleaf; sprawdzenie kompletności cytowania źródeł.
  • Pogotowie seminaryjne  zajęcia mają formę konsultacji skierowanych do studentów wszystkich trzech stopni studiów. Zakres konsultacji obejmuje pomoc w opracowaniu następujących zagadnień: redagowanie tekstów, formatowanie tekstów, opracowanie przypisów, przygotowanie bibliografii, opracowanie spisów treści oraz pomoc w opracowaniu prezentacji.

Zgłoszenia na powyższe zajęcia prosimy kierować na adres: szkolenia@lib.uni.lodz.pl