„️Badaj, promuj, bądź” — za nami pierwsze seminarium na temat popularyzacji osiągnięć naukowych i dialogu badaczy z otoczeniem

Jak przedstawiać rezultaty swoich badań? Jak promować naukę w social mediach? Jak budować markę naukowca? — odpowiedzi na te i wiele innych pytań padły podczas seminarium poświęconego popularyzacji i upowszechnianiu osiągnieć naukowych, które odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegentami byli najbardziej znani eksperci zajmujący się popularyzacją nauki w Polsce — m.in. Natalia Osica oraz Aleksandra i Piotr Stanisławscy.

Rektor UŁ otwiera seminarium
Prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ

„️️Badaj, promuj, bądź - Fotorelacja z wydarzenia

Wydarzenie pod hasłem „️️Badaj, promuj, bądź”, które otworzyła prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, było adresowane do wszystkich członków społeczności akademickiej. Wzięli w nim udział zarówno studenci, jak i naukowcy reprezentujący wiele wydziałów UŁ, którzy również dzielili się swoimi doświadczeniami.   

Było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane przy wsparciu American Corner Łódź przez Uniwersytet Łódzki, które w kompleksowy sposób ujęło zagadnienia promocji osiągnieć naukowych. Kolejne uczelnia zamierza organizować w nowym roku akademickim.   

Temat dzisiejszego seminarium pojawiał się od początku moich spotkań z Radą Rozwoju Młodych Naukowców UŁ, ale również pojawiał się na cyklicznych spotkaniach z adiunktami. Ten nowy, inny świat rozwoju naukowego, gdzie Państwo poruszają się w obszarze promowania nauki, działalności popularnonaukowej, pokazywania społeczeństwu tej nauki, którą uprawiamy (…) jest jednocześnie normą w tej chwili, że promując naukę, promujemy siebie jako naukowców, jako badaczy. Jest to niezwykle cenne. Jestem bardzo ciekawa, co wyniknie z dyskusji. Dlatego cieszę się, że to nie jedno, ale cykliczne spotkania, które będą się odbywały na ten temat.

Powitała zgromadzonych prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.     

Wszystkie wystąpienia prelegentów są dostępne w Repozytorium UŁ.

Dostęp do nagrań jest możliwy z komputerów z dostępem do sieci UŁ. Logowanie do Repozytorium UŁ nie jest konieczne. 

Pierwszym prelegentem był dr Paweł Jarosiewicz z UŁ, który przygotował wystąpienie pt. „️Promocja ekohydrologii — od działań lokalnych po globalne”. Poświęcone różnym metodom promowania ekohydrologii, które sam na co dzień wykorzystuje i efektom tych działań, które doprowadziły go m.in. do wzmocnienia kontaktów naukowych i zaowocowały obecnością w międzynarodowych gremiach badaczy.

Opis wystąpienia: Ekohydrologia to jeden z sześciu obszarów priorytetowych Międzyrządowego Programu Hydrologicznego UNESCO. Od ponad 20 lat zmienia sposób myślenia o zasobach wodnych, co w świetle ocieplającego się klimatu, ma kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości. Zgodnie z misją UNESCO, nauka powinna być ściśle powiązana z edukacją oraz oddziaływać na społeczeństwo. Jak to zrobić? Jak wytłumaczyć światu skomplikowane procesy, tak aby każdy mógł je zrozumieć? Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną narzędzia, które można wykorzystywać w swojej pracy, zarówno lokalnie jak i globalnie, tak aby wyniki naszych badań zmieniały świat na lepsze.

Dr Paweł Jarosiewicz, pracuje w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UŁ oraz Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN. Od 5 lat jest redaktorem w czasopiśmie naukowym Ecohydrology&Hydrobiology (IF: 3,215), zaś od 4 prowadzi Koło Naukowe Ekohydrologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jego obszar badań skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla poprawy jakości środowiska. W 2018 roku opracował i wdrożył na rynek preparat BioKer, służący usuwaniu zanieczyszczeń fosforu z wody. Prowadzi profile społecznościowe zajmujące się promocją nauki oraz koordynował wiele wydarzeń popularyzacyjnych, takich jak pikniki naukowe czy konferencje (zarówno krajowe jak i międzynarodowe).

O tym jak efektywnie współpracować z mediami opowiedziała dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z UŁ w wystąpieniu pt. „️Naukowiec w świecie mediów.  

Opis wystąpienia: Popularyzacja wiedzy wynikającej z realizowanych badań to obecnie kluczowy element kreowania marki własnej naukowca i uczelni, którą reprezentuje. To także sposób na zainicjowanie i zintensyfikowanie współpracy z biznesem i jednostkami administracji publicznej. Sprzyja to coraz silniejszemu powiązaniu prowadzonych badań z rzeczywistymi potrzebami rynku, stanowiąc jednocześnie inspirację dla każdej ze stron. Co jest ważne w kontaktach z mediami? Jakich błędów nie warto popełniać? Jak przełożyć swoją aktywność w mediach na dalszy rozwój naukowo-badawczy? Spróbujmy poszukać odpowiedzi!  

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie prowadzi także Centrum Inteligentnych Technologii. Pasjonuje ją wpływ technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji na zachowania człowieka (homo cyber versus homo roboticus, posthuman consumer) oraz zakres i charakter wzajemnych interakcji, w tym problematyka digital ethics. Obecnie pełni funkcję lidera podgrupy Badań, Innowacyjności i Wdrożeń Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów. Współpracuje także z Instytutem Kościuszki i jest członkiem Rady Programowej Centrum Etyki Technologii. To autorka i współautorka licznych publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych, jak i zagranicznych. W tym roku została laureatką konkursu Centrum Inteligentnego Rozwoju - Naukowiec Przyszłości, w kategorii Badania przyszłości, a w 2020 r., rankingu Perspektyw Top 15 Women in 5G.   

Dr Jakub Zasina z UŁ zaprezentował uczestnikom „️niezbędnik naukowca”, który pomaga dzielić się swoimi osiągnieciami ze światem nauki pt. „️Narzędzia internetowe w upowszechnianiu dorobku (młodych) naukowców.”

Opis wystąpienia: Coraz większe znaczenie w upowszechnianiu dorobku naukowego mają narzędzia internetowe. Korzystanie z nich wydaje się szczególnie istotne z perspektywy osób znajdujących się na początku naukowych karier. Prezentacja skupi się zatem na poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania: Z których narzędzi internetowych można korzystać w celu upowszechniania dorobku naukowego? Jakie funkcje oferują one swoim użytkownikom? Jak skutecznie zaprząc te narzędzia do warsztatu pracy naukowej?

Dr Jakub Zasina, adiunkt w Instytucie Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Przedstawiciel tego wydziału w Radzie Rozwoju Młodych Naukowców UŁ. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego SPATIUM. Prowadzi badania nad gospodarczymi i przestrzennymi aspektami rozwoju miast, a w szczególności nad rolą studentów i „studentyfikacji" w procesach tzw. „zmiany miejskiej”.

„️Widoczność dorobku naukowego w bazie Scopus" Pauliny Milewskiej z Elsevier’a dostarczyło wiedzy o tym, jak w praktyczny sposób poruszać się po tej internetowej skarbnicy dorobku naukowego badaczy z całego świata. 

Opis wystąpienia: Sprawdź istotne informacje o sobie i innych naukowcach w bazie Scopus. Dowiedz się więcej o dorobku naukowym współpracowników, poszukaj potencjalnych współautorek czy osób do nowego projektu badawczego albo sprawdź topowych naukowców z Twojej dziedziny. Spójrz na dorobek naukowy z perspektywy Twojej uczelni i porównaj z innymi instytucjami naukowymi z kraju lub zagranicy.

Paulina Milewska — przez 14 lat była związana zawodowo ze środowiskiem bibliotek akademickich w Polsce, pracowała w oddziałach informacji naukowej prowadząc działania edukacyjne, popularyzatorskie i marketingowe. Od 2019 roku zatrudniona na stanowisku trenerki w Elsevier. Od 2021 pracuje jako konsultantka klienta ds. kluczowych rozwiązań firmy Elsevier — ScienceDirect i Scopus.

Aleksandra i Piotr Stanisławscy, autorzy bloga Crazy Nauka przykuli uwagę słuchaczy wystąpieniami w których zawarli praktyczne wskazówki, jak pokazywać naukę w mediach społecznościowych oraz jak przygotować się do wystąpień przed kamerami. Obydwie prezentacje były poparte przykładami z życia zawodowego dziennikarzy. Ich tytuły mówią same za siebie:️ „️Niełatwa sztuka popularyzacji osiągnieć naukowych poprzez media społecznościowe" i „️Wystąpienia naukowców w telewizji – materiały audiowizualne". 

Aleksandra i Piotr Stanisławscy, prowadzący Crazy Nauka, największego bloga popularnonaukowego w Polsce, od ponad dekady piszący o nauce. Blogerzy z wyboru, dziennikarze naukowi z powołania. Laureaci nagród POP Science Śląskiego Festiwalu Nauki w 2020 roku: za bloga Crazy Nauka i za audycję „Homo Science” w radiu TOK FM. Zdobywcy nagrody Popularyzator Nauki PAP Nauka w Polsce.

Swoistym podsumowaniem wszystkich poprzednich wystąpień była prelekcja Natalii Osica z firmy pro science o wiele wyjaśniającym tytule „️Widoczność, tożsamość, unikatowość w pracy naukowca".

Natalia Osica — Założycielka pro science (d. Science PR), pierwszej w Polsce firmy, która wspiera naukowców w budowaniu relacji z otoczeniem, a otoczenie z naukowcami. Pracuje m.in. z uczelniami, instytutami naukowymi i zespołami badawczymi. Doradza im, jak, gdzie, kiedy informować o prowadzonych projektach naukowych oraz osiągniętych sukcesach, aby zwiększać widoczność i docierać do pożądanych odbiorców. 

Materiały źródłowe: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; redakcja: Centrum Promocji UŁ