Pierwsza na UŁ różowa skrzyneczka została zamontowana w Bibliotece UŁ

Od sierpnia w charakterystycznej skrzynce, którą znajdziecie w damskiej toalecie przy szatni Biblioteki UŁ (na poziomie -1), są dostępne bezpłatne środki higieny na czas menstruacji. Mogą z nich korzystać wszystkie potrzebujące osoby, nie tylko czytelniczki Biblioteki. Skrzyneczka została zamontowana na takiej wysokości, aby osoby z niepełnosprawnością ruchową miały do niej dostęp. Zachęcamy do korzystania, jak również do dzielenia się środkami higieny!

Najbliższa skrzynka jest  dostępna dopiero w CKD przy Czechosłowackiej). Dzięki temu, że skrzyneczka jest teraz w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Matejki 32 w Łodzi, poszerzyliśmy dostęp do środków higieny tam, gdzie ich brakowało. Miejsca, gdzie zamontowane są skrzynki można  sprawdzić na specjalnej mapie.

Różowa skrzyneczka to również nazwa Fundacji, która walczy z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym, a jej celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej. 

Dbajmy wspólnie o zawartość skrzyneczki! 

Inicjatywa związana jest z szerszym zjawiskiem ubóstwa kobiet, które bywa nazywane „feminizacją biedy".  

Z badań wynika, że tzw. ubóstwo menstruacyjne może dotyczyć co piątej kobiety w Polsce. Kobiety i dziewczęta dotknięte biedą nie mogą sobie pozwolić m.in., na comiesięczny zakup środków higienicznych związanych z menstruacją. W sytuacji wyboru, czy mają kupić jedzenie dla rodziny, czy środki higieny osobistej, często muszą rezygnować z zakupu tych drugich, co wydaje się być cywilizacyjnym standardem w XXI wieku.

dr Izabela Desperak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ. 

Więcej o ubóstwie kobiet pisaliśmy w tekście: Bieda w Polsce ma twarz kobiety? - komentarz Dr I. Desperak

Materiał źródłowy: BUŁ UŁ; redakcja: Centrum Promocji UŁ