E-zasoby BUŁ - poznaj bazy EBSCO

Dla społeczności Uniwersytetu Łódzkiego EBSCO oferuje bezpłatny dostęp do bibliograficznych i pełnotekstowych baz danych.

W skład Pakietu Podstawowego EBSCO wchodzi 16 obszernych naukowych baz danych oraz EBSCO Open Dissertations. Bazy Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate, wchodzące w skład pakietu są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zasobów naukowych przez wiodące ośrodki akademickie na świecie. 

Bazy w tej kolekcji składają się z czasopism wydawanych przez najważniejszych wydawców światowych i uwzględnionych w indeksach dziedzinowych i indeksach cytowań. Są one dostępne na platformie z polskim interfejsem. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom platformy można drukować, zapisywać artykuły na własnych komputerach, pobierać gotowe opisy bibliograficzne w kilku formatach, zapisywać wyniki wyszukiwań na indywidualnym koncie Moje EBSCOhost, odsłuchać lub przetłumaczyć treść artykułów.  
Z baz można korzystać zdalnie z komputerów domowych oraz prywatnych urządzeń mobilnych.   

Polecamy bazy EBSCO z Pakietu Podstawowego, które będziemy na bieżąco uzupełniać. 

Academic Search Ultimate to najbardziej wszechstronna multidyscyplinarna baza danych na świecie, zawierająca najcenniejsze recenzowane czasopisma pełnotekstowe z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a także nauk ścisłych, technologii, inżynierii i innych. Baza zawiera zasoby “Ahead of Print” dla wybranych tytułów od kluczowych wydawców.  

Business Source Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowa z zakresu nauk ekonomicznych i biznesu, która umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnie podejmowanych tematów biznesowych. Zawiera również studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów, analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami i analitykami, przybliżając studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości. 
Dodatkiem do bazy Business Source Ultimate jest Regional Business News, która zawiera pełne teksty regionalnych publikacji amerykańskich z zakresu biznesu. W bazie są zawarte gazety, transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych, publikacje branżowe i doniesienia prasowe. 

MasterFILE Premier to wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma pełnotekstowe o tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, z zakresu ochrony zdrowia, edukacji i zagadnień wielokulturowych. Baza gromadzi pełnotekstowe monografie i publikacje encyklopedyczne, dokumenty źródłowe oraz kolekcje zdjęć, map i flag. Zawiera również archiwum takich prestiżowych publikacji jak: American Libraries, Foreign Affairs, History Today, Judaism, Library Journal, National Review, Natural History i Science News od 1975 roku, w formacie PDF. Do Pakietu Podstawowego MasterFILE Premier dołączona jest również baza MasterFILE Reference eBook Subscription. 

Newspaper Source to baza pełnotekstowa oferująca dostęp do gazet amerykańskich i międzynarodowych w języku angielskim. Obejmuje pełne teksty m.in.: The Times, The Sunday Times, Daily Mail, Bucharest Daily News, Budapest Sun, Slovak Spectator, Toronto Star, Bangkok Post, The Australian, The Economic Times oraz wielu gazet amerykańskich, jak: The Washington Post, USA Today, Boston Globe, Chicago Tribune, Daily News (New York) i innych gazet regionalnych w USA. Ponadto zawiera transkrypcje wiadomości nadawanych przez amerykańskie kanały radiowe i telewizyjne: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne. 

ERIC - Education Resource Information Center to baza wydawana przez Edukacyjne Centrum Informacji przy Departamencie Edukacji USA zawierająca opisy bibliograficzne oraz linki do pełnotekstowych dokumentów z dziedziny szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych z archiwami od 1966 roku, takich jak m.in.: Chronicle of Higher Education, Innovations in Education & Teaching International, School Planning & Management, British Journal of Educational Technology, Education Statistics Quaterly. 

EBSCO OpenDissertations to baza danych zawierająca ponad 1,4 miliona elektronicznych prac dyplomowych i doktorskich z ponad 320 uniwersytetów na całym świecie. 

Dostęp do baz EBSCO znajduje się na stronie BUŁ w zakładce "E-zasoby"

Logowanie:  

Studenci UŁ - tak samo jak do USOS 
Pracownicy UŁ - tak samo jak do portalu Pracowniczego UŁ 
Pomoc dotycząca korzystania z e-zasobów: ezasoby@lib.uni.lodz.pl