Jest to repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu Łódzkiego. Jego celem jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych, prowadzonych na UŁ. Stanowi ono archiwum własnych dokumentów elektronicznych. W repozytorium gromadzone są prace z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Materiały zostały podzielone na kolekcje: prace doktorskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, materiały dydaktyczne, czasopisma naukowe.

Depozytariuszem może zostać pracownik lub doktorant UŁ po uzyskaniu zgody, czyli tzw. autoryzacji, której udziela administrator repozytorium. Autor, deponując dokumenty, zatwierdza licencję niewyłączną, obowiązującą w repozytorium UŁ.

Dostęp do opisów bibliograficznych zdeponowanych prac oraz do pełnych tekstów dokumentów zarchiwizowanych w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jest – z założenia – otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Korzyści dla Uczelni

 • wzrost prestiżu uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań naukowych, prowadzonych na wydziałach,
 • promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej,
 • wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu do materiałów dydaktycznych.

Korzyści dla autorów

 • wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie,
 • zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego – prace umieszczane w repozytoriach są indeksowane przez światowe wyszukiwarki np. Google, Scirus oraz bazę SCOPUS,
 • powszechność i szybkość dostępu do badań,
 • zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy dokument otrzymuje unikalny indentyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci,
 • możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach,
 • możliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego dorobku z dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie składania podań o granty badawcze,
 • skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań – w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie autor archiwizuje pracę w repozytorium, upowszechniając od razu jej wyniki,
 • możliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi zdeponowanych prac.