DO WSPÓŁORGANIZACJI WYSTAW/WYDARZEŃ W BIBLIOTECE UŁ ZAPRASZAMY:
- wydziały i inne jednostki Uniwersytetu Łódzkiego
- pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego
- pracowników i studentów innych szkół wyższych
- inne instytucje  nuakowe i kulturalne

JEŚLI JESTEŚ ZDECYDOWANY:
Prosimy o przesłanie informacji dotyczących proponowanej wystawy/wydarzenia (krótki opis - treść, forma; wydarzenia towarzyszące tj. wernisaż, finisaż, prelekcja, wykład, warsztaty)
Pismo może być dostarczone osobiście do sekretariatu lub mailem na adres: sekretariat@lib.uni.lodz.pl

Zastrzegamy sobie prawo wyboru wydarzeń, które mamy współorganizować.

ZASADY WSPÓŁPRACY
Biblioteka UŁ występuje jako współorganizator wydarzenia.

Czego oczekujemy?
- dostarczenia materiałów promocyjnych dotyczących wydarzenia minimum dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem
- wypromowania wydarzenia przez organizatora w swojej społeczności oraz podania nazwiska osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami

Co oferujemy?
- przestrzeń wystawienniczą w określonych miejscach Biblioteki
- gabloty zamykane, dwustronne standy wystawiennicze w formacie 100x70 cm, sztalugi
- promocję wydarzenia w mediach uniwersyteckich, mediach społecznościowych Biblioteki UŁ i mediach regionalnych
- w przypadku jednostek UŁ, możliwość przygotowania materiałów promocyjnych (plakat, zaproszenie)

Za organizację wystaw/wydarzeń w BUŁ odpowiada Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych. W celu ustalenia terminu spotkania i zaprezentowania swojej propozycji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:
dr Marzena Kowalska tel.: 42 635 60 52 (w godz. 8:00 – 14:00)