O PROJEKCIE

Zostając Ambasadorem BUŁ, będziesz na co dzień reprezentował Program w środowisku akademickim. Będziesz pomysłodawcą i inicjatorem wielu przedsięwzięć.
 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE, JEŚLI:

 - jesteś studentem, doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego oraz użytkownikiem Biblioteki UŁ,
 - jesteś osobą otwartą, nie boisz się wyzwań i chętnie sprawdzasz się w nowych sytuacjach,
 - angażujesz się w działania organizacji studenckich i kół naukowych i/lub jesteś w stanie pochwalić się ciekawymi inicjatywami,
 - chętnie dzielisz się posiadaną wiedzą i jesteś stworzony/-a do gry zespołowej,
 - masz głowę pełną pomysłów i gotowość do ich realizacji.
 

CO NA CIEBIE CZEKA?

WIEDZA

 - udział w dedykowanych warsztatach i seminariach organizowanych w BUŁ,
 - więcej wypożyczeń, darmowe skany,
 - wsparcie merytoryczne przy sporządzaniu bibliografii do Twoich prac dyplomowych.

REALIZACJA PROJEKTÓW

 - możliwość wdrożenia własnych pomysłów,
 - organizacja wydarzeń (wystaw, festiwali, spotkań).

DOBRA ZABAWA

 - praca w dynamicznym i kreatywnym zespole,
 - szansa na nowe znajomości,
 - kody do Legimi, miód z pasieki BUŁ i wiele innych.

ZADANIA AMBASADORA BUŁ:

 - realizacja samodzielnych oraz grupowych projektów,
 - inicjowanie wydarzeń w BUŁ,
 - promocja Programu poprzez bieżący kontakt ze środowiskiem akademickim,
 - budowanie relacji z kadrą BUŁ,
 - zbieranie informacji o potrzebach edukacyjnych studentów,
 - regularny udział w spotkaniach Ambasadorów.

PROGRAM

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Celem Programu Ambasador BUŁ jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do społeczności akademickiej UŁ oraz potencjalnych kandydatów na studia z informacją o działalności Biblioteki UŁ.
 • Ambasadorami BUŁ mogą zostać studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy są użytkownikami Biblioteki UŁ.
 • Student/doktorant chcący dołączyć do Programu Ambasador UŁ powinien wyróżniać się kreatywnością, otwartością oraz wysoką kulturą osobistą. Dodatkowym atutem będzie działalność w organizacjach studenckich lub aktywność społeczna.
 • Osoby powołane na Ambasadora BUŁ wspierają promocję i realizację wydarzeń w BUŁ.
 • Organizatorem Programu jest Biblioteka UŁ.
 • Opiekę nad Programem sprawuje koordynator ds. promocji Biblioteki UŁ Beata Gamrowska
 • Ambasadorów BUŁ powołuje Dyrektor Biblioteki UŁ.
 • Aby wziąć udział w Programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, otrzymają powołanie na Ambasadora BUŁ na dany rok akademicki.
 • W przypadku gdy student/doktorant będący Ambasadorem BUŁ ukończy studia lub zostanie skreślony z listy studentów/doktorantów, traci tytuł.

Do zadań Ambasadora BUŁ będzie należało:

 - regularne uczestnictwo w spotkaniach, wspólne planowanie oferty działań kulturalnych i edukacyjnych oraz innych inicjatyw, które będą organizowane w BUŁ,
 - zapoznanie się z historią oraz działalnością BUŁ,
 - reprezentowanie i promowanie Programu w środowisku akademickim,
 - współpraca z instytucjami wybranymi w porozumieniu z koordynatorami Programu.

Ambasador BUŁ, który rzetelnie wypełnia swoje obowiązki, otrzyma:

 - certyfikat (z referencjami) potwierdzający udział w Programie Ambasador BUŁ,
 - wsparcie merytoryczne (m.in. dedykowane warsztaty),
 - pomoc przy sporządzaniu bibliografii do własnych prac dyplomowych,
 - możliwość bezpłatnego dostępu do sal konferencyjnych i szkoleniowych BUŁ,
 - większą liczbę wypożyczeń,
 - darmowe skany,
 - kody do legimi,
-  miód z pasieki BUŁ,
 - możliwość podpisania z BUŁ umowy wolontariackiej,
 - materiały promocyjne i informacyjne od koordynatorów Programu.