Zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2023 r.
Książki:1 609 551 vol.
Czasopisma:597 408 vol.
Stare druki:28 770 vol.
Rękopisy:5 262 jedn.
Kartografia:27 638 jedn.
Nuty:48 302 jedn.
Płyty i taśmy:29 488 jedn.
Ikonografia:57 564 jedn.
Mikrofilmy:3 866 jedn.
Mikroisze:32 739 jedn.
Dokumenty Życia Społecznego:97 369 jedn.
Zbiory American Corner:4 725 vol.
Zbiory Bibliotek Zakładowych:938 852 vol.
RAZEM: 3 486 262 jedn.
Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2023 r.
Zarejestrowanych czytelników:22 829
Ze zbiorów skorzystało:234 920 czytelników
Udostępniono:4 295 879 jedn.
Zbiory elektroniczne na dzień 31.12.2023 r.
Liczba pozycji w Bibliotece Cyfrowej UŁ:93 722
Liczba pozycji w Repozytorium UŁ:41 381
Liczba książek elektronicznych:480 127
Liczba czasopism elektronicznych:14 130
Liczba dostępnych baz:99