Zasoby Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi na dzień 31.12.2022 r.
Książki:1 599 817 vol.
Czasopisma:592 810 vol.
Stare druki:28 765 vol.
Rękopisy:5 249 jedn.
Kartografia:27 611 jedn.
Nuty:47 911 jedn.
Płyty i taśmy:28 258 jedn.
Ikonografia:57 307 jedn.
Mikrofilmy:3 863 jedn.
Mikroisze:32 729 jedn.
Dokumenty Życia Społecznego:97 291 jedn.
Zbiory American Corner:4 725 vol.
Zbiory Bibliotek Zakładowych:943 698 vol.
RAZEM: 3 470 034 jedn.
Główna Biblioteka UŁ posiadała na dzień 31.12.2022 r.
Zarejestrowanych czytelników:22 964
Ze zbiorów skorzystało:191 076 czytelników
Udostępniono:1 970 392 jedn.
Zbiory elektroniczne na dzień 31.12.2022 r.
Liczba pozycji w Bibliotece Cyfrowej UŁ:91 366
Liczba pozycji w Repozytorium UŁ:38 991
Liczba książek elektronicznych:243 820
Liczba czasopism elektronicznych:12 160
Liczba dostępnych baz:128