UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

USŁUGA ZAMAWIANIA KOPII PUBLIKACJI PRZEZ OSOBY, KTÓRYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ UNIEMOŻLIWIA KORZYSTANIE ZE STANDARDOWYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W BIBLIOTECE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Przepisy porządkowe

 1. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowych kopii książek, artykułów z czasopism drukowanych i innych materiałów dydaktycznych będących w posiadaniu Biblioteki dla osób posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku zgodnie z art. 6, ust. 1 pkt 18 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.).

 2. Usługa jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Łódzkiego posiadających aktywne konto czytelnika w Bibliotece UŁ oraz zarejestrowanych w Akademickim Centrum Wsparcia (dla realizacji usługi niezbędne jest złożenie w ACW oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej, przedłożenie zaświadczenia lekarskiego, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności uprawniającego do korzystania z usługi).

 3. Dostarczanie kopii jest bezpłatne.

 4. Aby zamówić kopię należy złożyć zamówienie na nstudent@lib.uni.lodz.pl z adresu e-mail domeny UŁ.

 5. Zamówienie powinno zawierać dane identyfikujące potrzebny materiał:
      • sygnatura książki lub czasopisma
      • tytuł książki lub czasopisma,
      • autora książki lub artykułu,
      • tytuł rozdziału lub artykułu,
      • tom, rok.

 6. Wykonane elektroniczne kopie zapisywane są w formacie PDF z warstwą tekstową.

 7. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie w zależności od liczby zgłoszeń.

 8. Zdigitalizowane materiały w formie elektronicznej gromadzone i udostępniane będą na stronie Biblioteki Cyfrowej UŁ pod adresem https://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra w kolekcji (Nie)pełnosprawny student. Szczegółowe instrukcje dostępu zostaną podane w mailu zwrotnym.

 9. Kopie materiałów bibliotecznych nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych i rozpowszechniane, służą do własnego użytku osobistego dla osób którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów dydaktycznych, z zachowaniem odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późn. zm.).

 10. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie kopii materiałów przez osoby korzystające z usługi.
  Logotypy Projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ

DOSTĘP DO SERWISU UDOSTĘPNIAJĄCEGO PUBLIKACJE BELETRYSTYCZNE W FORMIE EBOOKÓW, AUDIOBOOKÓW I SYNCHROBOOKÓW

Zasady korzystania

 1. Usługa jest dostępna dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego. 

 2. Warunkiem korzystania z e-booków, audiobooków i synchrobooków w usłudze Legimi jest wolne od blokad konto w systemie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. 

 3. Zgłoszenie prośby o dostęp do serwisu można złożyć drogą elektroniczną na adres legimi@lib.uni.lodz.pl wyłącznie z adresów domeny UŁ. 

 4. Uprawniony czytelnik otrzymuje kod z miesięcznym okresem ważności. Należy go aktywować w bieżącym miesiącu. Jeżeli do ostatniego dnia danego miesiąca czytelnik nie aktywuje pobranego w bibliotece kodu, kod ten wygasa. 

 5. Czytelnik rejestruje się (zakłada konto) w Legimi na stronie dedykowanej Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego: https://www.legimi.pl/libul podając otrzymany kod, a następnie nazwę użytkownika, adres e-mail (na który przesłany zostanie przez Legimi link aktywacyjny) i hasło.  

 6. Czytelnik pobiera aplikację Legimi, która jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) i wszystkich systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows).  

 7. Czytelnik otrzymuje dostęp do publikacji elektronicznych po zalogowaniu się w Aplikacji Legimi, od tego momentu można korzystać z usługi przez 30 dni (np. 18.11.2020-18.12.2020). 

 8. Czytelnik może korzystać z Konta na maksymalnie 2 wybranych przez siebie Urządzeniach. 

 9.  Czytelnik nie może udzielać dostępu do Konta osobom trzecim, odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym poprzez przekazanie kodu lub loginu i hasła do Konta. 

 10. Nowa pula kodów wydawana jest co miesiąc począwszy od pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca (np. od 1 listopada, od 1 grudnia itd.). Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Nie ma możliwości „rezerwacji” kodu. Nowy kod można otrzymać po wygaśnięciu ważności poprzedniego.
  Logotypy Projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ

DOSTĘP DO SERWISU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ONLINE PUBLIKACJE SPECJALISTYCZNE, NAUKOWE, POPULARNONAUKOWE I PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE

Ibuk Libra jest polskim internetowym serwisem publikacji akademickich, udostępniającym podręczniki akademickie, książki i czasopisma naukowe, specjalistyczne oraz popularno-naukowe czołowych polskich wydawców.

Każdy czytelnik może utworzyć osobiste konto myIbuk, które umożliwia:
- stworzenie własnej e-półki z książkami
- tworzenie notatek bezpośrednio w książce
- dodawanie zakładek
- tagowanie ważnych fragmentów
- korzystanie z encyklopedii
Z tego samego tytułu publikacji jednocześnie może korzystać 5 osób. W przypadku przekroczenia 'limitu osób', trzeba wrócić do interesującej nas książki później.

Zapraszamy do zapoznania się z listą odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Polecamy również filmy instruktażowe: Rejestracja w IBUK LibraFunkcje platformy IBUK LibraOsobista półka myIBUK.

Logotypy Projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ

BIBLIOTEKA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO UMOŻLIWIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM KORZYSTANIE ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU:

PĘTLA INDUKCYJNA W SALI KONFERENCYJNEJ

W Sali konferencyjnej Biblioteki UŁ zamontowana została pętla indukcyjna umożliwiająca osobom niesłyszącym i niedosłyszącym czynny udział w prowadzonych warsztatach lub konferencjach w Bibliotece. Zaletą systemu jest brak dodatkowych odbiorników. Przekaz sygnału bezpośrednio dociera do aparatu słuchowego. Dzięki instalacji pętli indukcyjnej możliwa jest znacząca poprawa jakości dźwięku poprzez wyeliminowanie szumu z otoczenia, a osoby z dysfunkcją słuchu zyskają komfort pracy.

Logotypy Projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ

PĘTLE INDUKCYJNE NA STANOWISKACH OBSŁUGI

W Informatorium oraz Wypożyczalni Miejscowej Biblioteki UŁ zamontowane zostały przenośne systemy pętli indukcyjnej Univox SmartLoop wspomagające działanie aparatów słuchowych osób niedosłyszących.

SYSTEM TOTUPOINT

W bibliotece rozmieszczono 28 znaczników przestrzennych tzw. TOTUPOINT. Są to niewielkiego rozmiaru nadajniki wysyłające sygnał na urządzenia mobilne. System skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku jednak korzystać mogą z niego wszyscy. Wewnątrz budynków TOTUPOINT za pomocą komunikatów głosowych (transmitowanych przez urządzenie mobilne użytkownika) wskazuje drogę do celu. Korzystanie z systemu jest bezpłatne i nie wymaga połączenia z siecią Internet, potrzebny jest jedynie smartfon lub tablet wyposażony w interfejs BLE (Bluetooth Low Energy 4.0) z zainstalowaną aplikacją, którą można pobrać za darmo z Google Play lub App Store.
Znaczniki umieszczono przy wejściu do biblioteki, wejściach do czytelń, w wolnym dostępie, przy toaletach, windach oraz szatni i sekretariacie.   

DRUKARKA BRAJLOWSKA VIEWPLUS PRO GEN II

Profesjonalna, wydajna drukarka brajlowska drukująca tekst oraz grafikę wypukłą w wysokiej rozdzielczości, a na wydruku brajlowskim czarnodrukowy nadruk.

KLAWIATURA INTELLIKEYS

IntelliKeys to dotykowa klawiatura komputerowa z możliwością używania bardzo różnego uszeregowania, rozmiaru i wyglądu klawiszy (mogą to być również rysunki). Wystarczy zmienić nakładkę, z narysowanymi klawiszami o jednym rozkładzie, na inną. Klawisze można naciskać palcami, stopą lub nawet nosem lub podbródkiem.

KLAWIATURA BIG KEYS LX

Big Keys LX to klawiatura, która posiada czterokrotnie powiększone klawisze. Szczególnie polecana dla osób słabowidzących oraz przy niedowładzie kończyn górnych. Dodatkowa plastikowa nakładka zapobiega naciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie, aby wcisnąć klawisz trzeba trafić dokładnie w wycięcie.

KLAWIATURA MALTRON JEDNORĘCZNA

Jest to klawiatura specjalnie zaprojektowana z myślą o osobach obsługujących komputer jedną ręką. Kształt oraz rozmieszczenie klawiszy zostały starannie przemyślane i dobrane tak, aby zminimalizować ruchy dłoni podczas pisania oraz zapewnić jak najwygodniejszą pracę.

MYSZ KOMPUTEROWA SMART NAV AT

Smart Nav AT - to mysz komputerowa dla osób, które nie mogą używać myszy sterowanej ręką. Dzięki Smart Nav sterowanie myszą odbywa się za pomocą ruchów głowy.

TRACK BALL

Track Ball to odwrócona i powiększona mysz komputerowa. Została tak zaprojektowana, aby osoby niepełnosprawne z łatwością i precyzją mogły poruszać się kursorem po ekranie monitora.

STANOWISKO KOMPUTEROWE WINDOW-EYES PL 6.1

umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z komputera w zakresie obsługi programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, obsługi poczty elektronicznej i korzystania z Internetu. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem udźwiękawiającym Window Eyes Pro PL 6.1 jest specjalizowaną komputerową stacją roboczą gdzie wszelkie informacje mogą być jednocześnie:
- wyświetlane na zwykłym monitorze ekranowym z możliwością dowolnego powiększania obrazu
- "wyświetlane" na 64 znakowym monitorze brajlowskim (linijce brajlowskiej)
- odczytywane przez automatycznego lektora (do wyboru kilka syntezatorów mowy)
Stanowisko umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym korzystanie z programów komputerowych służących przede wszystkim do wprowadzania (również przy pomocy specjalnego skanera i programu OCR) danych tekstowych, ich edycji, posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z Internetu czy np. wysyłania SMS-ów.

URZĄDZENIE LEKTORSKIE POET COMPACT

umożliwia osobom słabowidzącym lub niewidomym odczytywanie przez automatycznego lektora dowolnego tekstu będącego w formie drukowanej (czarnodruku). Urządzenie działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i odczytuje go głosem automatycznego lektora. Ma możliwość płynnej regulacji szybkości czytania, zapisania w pamięci zeskanowanego tekstu oraz nagrania go na pendrive.

POWIĘKSZALNIK MYREADER

umożliwia osobom niedowidzącym czytanie na monitorze ekranowym. Działa na zasadzie inteligentnego skanera, który rozpoznaje drukowany tekst z położonej na nim książki czy czasopisma i wyświetla go na monitorze ekranowym dając możliwość płynnej regulacji powiększenia i szybkości automatycznego przesuwania się czytanego tekstu.