INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na: 

 • wypożyczenia krajowe (jeśli zbiorów nie ma w łódzkich bibliotekach), 

 • wypożyczenia zagraniczne (jeśli zbiorów nie ma w krajowych bibliotekach), 

 • kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez serwis: SUBITO

 • kopie artykułów z czasopism zagranicznych poprzez portal: GetInfo

   

2. Czas realizacji zamówień wynosi: 

 • 1-3 tygodni - sprowadzenie materiałów z biblioteki krajowej, 

 • 1-3 miesięcy - sprowadzenie materiałów z biblioteki zagranicznej. 

3. Jednorazowo można złożyć zamówienie na 5 publikacji (w tym nie więcej niż trzy z zagranicy). 

4. Okres wypożyczenia zbiorów bibliotecznych ustala biblioteka udostępniająca. 

5. Aby złożyć zamówienie, należy wypełnić formularz.

6. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych i kopii pokrywa zamawiający. 

7. Wszystkie zbiory sprowadzone do Biblioteki są udostępniane tylko na miejscu w Czytelni Głównej. 

INFORMACJE DLA BIBLIOTEK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 

Wykaz bibliotek, w których realizowane są wypożyczenia międzybiblioteczne

1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych oraz wysyłki kopii artykułów z posiadanych czasopism. 

2. Zamówienia można składać: 

3. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni. 

4. Wypożyczone książki należy odesłać przesyłką poleconą lub wartościową. 

5. Opłata za wypożyczenie książki do biblioteki zagranicznej i za wysłanie fotokopii do 20 stron - 1 IFLA Voucher. 

6. Nie wypożycza się: 

 • książek wydanych przed 1950 r., 

 • kolekcji znajdujących się w Oddziale Zbiorów Specjalnych, 

 • dzieł rzadkich i cennych, 

 • zbiorów, które są oznaczone do korzystania tylko na miejscu, 

 • gazet i czasopism, 

 • wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych, 

 • zbiorów w złym stanie zachowania. 

7. Szczegóły realizacji wypożyczeń międzybibliotecznych określa Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. 

KONTAKT

mgr Aneta Lewandowska

telefon: (48 42) 635 60 51; (48 42) 635 60 50 
e-mail: miedzybibl@lib.uni.lodz.pl

poniedziałek, środa, piątek: 10.00 - 14.00, 
wtorek, czwartek: 14.00 - 18.00, 
sobota: nieczynne 

Adres do korespondencji: 

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
ul. Jana Matejki 32/38 
90-237 Łódź