| “Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego”.

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła w czerwcu realizację dwuletniego projektu “Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe z XV-XVIII wieku w…

WIĘCEJ o “Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego”.

| "Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ"

Projekt obejmuje druki pommeraniców i prussiców wydanych do 1650 roku. Kolekcja zawiera 400 woluminów.

WIĘCEJ o "Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ"

| „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”

W ramach projektu „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” Biblioteka UŁ udostępnia nowe usprawnienia i usługi:

WIĘCEJ o „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”

| „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni”

W ramach projektu „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” Biblioteka UŁ udostępniła czytelnikom nowe usługi:

WIĘCEJ o „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni”

| „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Polskie serie literackie w XIX wieku.”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła projekt pt. Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji pt.…

WIĘCEJ o „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Polskie serie literackie w XIX wieku.”

| „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.”

Projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach…

WIĘCEJ o „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.”

| "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

WIĘCEJ o "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

| "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

WIĘCEJ o "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

| "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

WIĘCEJ o "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"