| „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”

W ramach projektu „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” Biblioteka UŁ udostępnia nowe usprawnienia i usługi:

WIĘCEJ o „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ”

| „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni”

W ramach projektu „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” Biblioteka UŁ udostępniła czytelnikom nowe usługi:

WIĘCEJ o „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni”

| „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Polskie serie literackie w XIX wieku.”

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zakończyła projekt pt. Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji pt.…

WIĘCEJ o „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Polskie serie literackie w XIX wieku.”

| „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.”

Projekt pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach…

WIĘCEJ o „Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji: Historia kina światowego na XX-wiecznych drukach ulotnych.”

| "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

WIĘCEJ o "Digitalizacja i udostępnienie w Internecie katalogu czasopism i przedmiotowego wszystkim zainteresowanym."

| "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

WIĘCEJ o "Digitalizacja i opracowanie kolekcji: Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL."

| "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

WIĘCEJ o "Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki"

| "Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r."

WIĘCEJ o "Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r."

| "Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku"

WIĘCEJ o "Digitalizacja unikatowej kolekcji inkunabułów z XV wieku"

| "Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989"

WIĘCEJ o "Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989"

| "Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku"

WIĘCEJ o "Digitalizacja unikatowych druków wydanych przez Franciszka Cezarego w XVII wieku"

| "Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku"

WIĘCEJ o "Digitalizacja unikatowych druków, polonika z XVI-XVII wieku"

| "Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi"

WIĘCEJ o "Digitalizacja unikatowych druków periodycznych ukazujących się do 1945 roku na terenie Łodzi"

| "Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970"

WIĘCEJ o "Digitalizacja unikatowych dokumentów administracji RP i PRL w latach 1945-1970"