AMERICAN CORNER

American Corner Łódź został otwarty w 2004 r. jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. Działa we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim i Ambasadą Amerykańską w Warszawie.  

Działalność American Corner ma na celu przybliżenie ogólnej wiedzy na temat Stanów Zjednoczonych. Obejmuje również organizację spotkań, warsztatów, klubów i innych wydarzeń, także online.  

Na księgozbiór American Corner składają się książki w języku angielskim, płyty DVD, gry planszowe, zabawki edukacyjne (m.in. roboty do programowania). Ośrodek posiada dostęp do internetowych baz danych eLibraryUSA, m.in. JSTOR, ProQuest.  Przy American Corner działa Centrum Zasobów Dydaktycznych (Young Learners Resource Center) z materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli, maszyną AccuCut, przydatną do wycinania gotowych wzorów z szablonów, oraz zbiorem książek dla dzieci.  

Dostęp do wszystkich usług oraz zasobów American Corner jest bezpłatny. 

Opis zadań

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner UŁ” jest jednostką Uniwersytetu Łódzkiego promującą wiedzę o kulturze, polityce i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W Centrum znajduje się biblioteka gromadząca zbiory anglojęzyczne z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu historii, ekonomii, prawa czy polityki zagranicznej, a także bogatą kolekcję amerykańskiej literatury pięknej. Centrum organizuje spotkania o tematyce związanej z USA i językiem angielskim dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim dla studentów i licealistów. Centrum zlokalizowane jest w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na 2. piętrze nowego gmachu.

Do głównych zadań zespołu American Corner UŁ należą:

 • prowadzenie działalności informacyjnej, w tym obsługa i szkolenie użytkowników;
 • redagowanie strony Centrum i mediów społecznościowych;
 • organizowanie wystaw artystycznych i spotkań z przedstawicielami nauki i kultury amerykańskiej;
 • współpraca z pracownikami Ambasady USA w Polsce;
 • opieka nad księgozbiorem Centrum, w tym sporządzanie list zamówień, ewidencja i opracowanie zbiorów oraz ich udostępnianie;
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
 • współpraca z Biblioteką UŁ oraz innymi Wydziałami UŁ w zakresie działalności naukowej i kulturalnej.


Lokalizacja:

II piętro, nowy gmach


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek

09:00 - 16:00


wtorek, czwartek

11:00 - 18:00


Telefon:

42 635-62-64


CERANEUM

CENTRUM BADAŃ NAD HISTORIĄ I KULTURĄ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO I EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ IM. PROF. WALDEMARA CERANA.

Opis zadań

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) jest pozawydziałową interdyscyplinarną placówką naukowo-badawczą, powołaną 7 lutego 2011 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Ceraneum skupia wysiłki badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską: historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza oraz tradycji z nim powiązanych.

Centrum Ceraneum stawia sobie za cel integrację pomiędzy poszczególnymi jednostkami UŁ, poszerzenie zakresu współpracy interdyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim i międzynarodowym, a poprzez to – uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej uczelni na wszystkich poziomach oraz wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i w Europie.

Więcej informacji: https://ceraneum.uni.lodz.pl/o-ceraneum

Lokalizacja:

III piętro, sala 319


Godziny otwarcia:

poniedziałek-sobota

08:00 - 20:00


niedziela

nieczynne


Telefon:

42 635-64-88


BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE

Biblioteka Humanistyczna

Opis zadań

Biblioteka Humanistyczna UŁ jest jednostką naukową, która służy organizacji zbiorów dla celów naukowo – badawczych, dydaktycznych oraz popularyzacji wiedzy. Wraz z Biblioteką Uniwersytecką i bibliotekami innych jednostek UŁ tworzy jednolity system biblioteczno – informacyjny.

Dane kontaktowe

Biblioteka Humanistyczna

 • Williama H. Lindleya 3 (Biblioteka Humanistyczna) 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-47 e-mail: www: http://bhum.uni.lodz.pl/

Biblioteka Instytutu Historii

Opis zadań

Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz literaturę okołohistoryczną (historiografia, wojskoznawstwo, politologia itp.).

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii Polski i historii powszechnej oraz tematyki związanej z historiografią, wojskoznawstwem, politologią itp.;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Instytutu Historii

 • Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a (Biblioteka Instytutu Historii) 90-219 Łódź
tel: 42-635-61-76 e-mail: www: http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/home/biblioteka-instytutu-historii-ul

Biblioteki na Wydziale Chemii

Dane kontaktowe

Biblioteki na Wydziale Chemii

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego im. prof. Józefa Chałasińskiego jest biblioteką naukowo-dydaktyczną o profilu ekonomicznym i socjologicznym. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 91 000 wol. książek i 377 tytułów czasopism.

Księgozbiór jest wprowadzony do systemu "Symphonia", dzięki czemu czytelnicy mają możliwość składania zamówień on-line.

Zapewniamy naszym Czytelnikom dostęp do księgozbioru w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, czasopism drukowanych i on-line oraz do licznych elektronicznych naukowych baz danych.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

 • Rewolucji 1905 r. 37/39 (Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego) pokój: E318 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-66 e-mail: www: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/biblioteka-wes

Biblioteka Wydziału Filologicznego

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii i teorii literatury, literatury pięknej polskiej i obcej (angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, bułgarskiej, łacińskiej), językoznawstwa polskiego i obcego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, logopedii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, logopedii i dziennikarstwa;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w wolnym dostępie oraz w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni, książkomacie oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • wykonywanie skanów fragmentów książek i artykułów z czasopism zamawianych przez studentów i pracowników naukowych;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej (www.biblfilolog.uni.lodz.pl), szkolenia biblioteczne i prezentacja Biblioteki studentom oraz gościom zapraszanym przez pracowników i władze Wydziału Filologicznego;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Filologicznego

 • Pomorska 171/173 (Biblioteka Wydziału Filologicznego) 90-236 Łódź
tel: 42-635-69-08 e-mail:

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk fizycznych, informatycznych oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą nauk przyrodniczych.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących nauk fizycznych, informatycznych oraz literatury popularnonaukowej;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • Pomorska 149/153 (Biblioteka Fizyczna) 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-28 e-mail:

Biblioteka Geograficzna

Opis zadań

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów geograficznych dla społeczności UŁ

Dane kontaktowe

Biblioteka Geograficzna

 • Kopcińskiego 31 (Biblioteka Geograficzna) pokój: 2 90-142 Łódź
tel: 42-635-45-48 e-mail: www: https://www.geo.uni.lodz.pl/

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

Opis zadań

Do zadań Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Wydziału Nauk o Wychowaniu i Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

 • Pomorska 46/48 (budynek B Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ ) pokój: parter 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-66 e-mail: www: http://www.wnow.uni.lodz.pl/wnow-3/biblioteka/

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

 • Stefana Banacha 22 (Biblioteka i czytelnia) pokój: A 117 90-238 Łódź
tel: 42-635-59-41 e-mail: www: https://www.math.uni.lodz.pl/

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma dotyczące Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej oraz krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki w zakresie: historii, polityki, politologii, mediów, filmu, kultury, ekonomii, socjologii, filozofii, marketingu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych. Kompletowane są również książki z zakresu problematyki kobiet oraz piśmiennictwo dotyczące Kanady.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii, kultury, gospodarki itd. Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • ul. Lindleya 5A (Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych) 90–131 Łódź
tel: 42-635-42-48 e-mail:

Biblioteka Wydziału Zarządzania

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Zarządzania

Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Opis zadań

Biblioteka Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę naukową i czasopisma z zakresu prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych;
 • opracowywanie i ewidencja materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • udostępnianie kopii cyfrowych artykułów z czasopism i fragmentów książek;
 • usługi informacyjne, w tym udzielanie informacji katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz szkolenia i instruktaż czytelników;
 • współpraca z kadrą naukową w planowaniu zakupów niezbędnej literatury;
 • współpraca z Biblioteką UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 • Konstytucji 3 Maja 65/67 (Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim) 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: 44-724-68-00 e-mail: