AMERICAN CORNER

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji - American Corner jest jednostką UŁ działającą od 2004 roku. Centrum istnieje dzięki współpracy Ambasady USA w Warszawie i Uniwersytetu Łódzkiego.

American Corner organizuje różne wydarzenia kulturalne i edukacyjne dla szkół, studentów, oraz spotkania otwarte dla wszystkich chętnych. Program obejmuje wykłady edukacyjne, spotkania informacyjne, wystawy, warsztaty, kluby dyskusyjne oraz spotkania konwersacyjne w języku angielskim.

Centrum American Corner znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na 2 piętrze nowego gmachu. W Centrum znajduje się biblioteka anglojęzyczna ze zbiorami dotyczącymi takich dziedzin jak historia USA, kultura, polityka, nauki społeczne, psychologia, literatura, nauczanie i uczenie się języka angielskiego, a także książki dla dzieci i literatura młodzieżowa. W American Corner UŁ dostępne są również komiksy, audiobooki i gry planszowe.

Korzystanie ze zbiorów American Corner  UŁ i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Centrum jest bezpłatne. 

Opis zadań

Amerykańskie Centrum Kultury i Informacji „American Corner UŁ” jest jednostką Uniwersytetu Łódzkiego promującą wiedzę o kulturze, polityce i historii Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W Centrum znajduje się biblioteka gromadząca zbiory anglojęzyczne z różnych dziedzin wiedzy, m.in. z zakresu historii, ekonomii, prawa czy polityki zagranicznej, a także bogatą kolekcję amerykańskiej literatury pięknej. Centrum organizuje spotkania o tematyce związanej z USA i językiem angielskim dla różnych grup wiekowych, ale przede wszystkim dla studentów i licealistów. Centrum zlokalizowane jest w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego na 2. piętrze nowego gmachu.

Do głównych zadań zespołu American Corner UŁ należą:

 • prowadzenie działalności informacyjnej, w tym obsługa i szkolenie użytkowników;
 • redagowanie strony Centrum i mediów społecznościowych;
 • organizowanie wystaw artystycznych i spotkań z przedstawicielami nauki i kultury amerykańskiej;
 • współpraca z pracownikami Ambasady USA w Polsce;
 • opieka nad księgozbiorem Centrum, w tym sporządzanie list zamówień, ewidencja i opracowanie zbiorów oraz ich udostępnianie;
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości;
 • współpraca z Biblioteką UŁ oraz innymi Wydziałami UŁ w zakresie działalności naukowej i kulturalnej.


Lokalizacja:

II piętro, nowy gmach


Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek

09:00 - 16:00


wtorek, czwartek

11:00 - 18:00


Telefon:

42 635-62-64


CERANEUM

CENTRUM BADAŃ NAD HISTORIĄ I KULTURĄ BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO I EUROPY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ IM. PROF. WALDEMARA CERANA.

Opis zadań

Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Ceraneum) jest pozawydziałową interdyscyplinarną placówką naukowo-badawczą, powołaną 7 lutego 2011 roku decyzją Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Ceraneum skupia wysiłki badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką bizantyńsko-słowiańską: historią i kulturą wschodniego Śródziemnomorza oraz tradycji z nim powiązanych.

Centrum Ceraneum stawia sobie za cel integrację pomiędzy poszczególnymi jednostkami UŁ, poszerzenie zakresu współpracy interdyscyplinarnej w wymiarze uniwersyteckim i międzynarodowym, a poprzez to – uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej uczelni na wszystkich poziomach oraz wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce i w Europie.

Więcej informacji: https://ceraneum.uni.lodz.pl/o-ceraneum

Lokalizacja:

III piętro, sala 319


Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek

08:00 - 20:00


sobota

nieczynne


Telefon:

42 635-64-88


BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWE

Biblioteka Humanistyczna

Opis zadań

Biblioteka Humanistyczna Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu filozofii, archeologii, etnologii, antropologii oraz historii sztuki.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących filozofii, archeologii, etnologii i antropologii oraz historii sztuki;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej (www.bhum.uni.lodz.pl) oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.

Dane kontaktowe

Biblioteka Humanistyczna

 • Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź
tel: 42-635-61-47 e-mail: www: http://bhum.uni.lodz.pl/

Biblioteka Instytutu Historii

Opis zadań

Biblioteka Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz literaturę okołohistoryczną (historiografia, wojskoznawstwo, politologia itp.).

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii Polski i historii powszechnej oraz tematyki związanej z historiografią, wojskoznawstwem, politologią itp.;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • wymiana publikacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • opracowywanie bibliografii dorobku naukowego pracowników Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Instytutu Historii

Biblioteki na Wydziale Chemii

Dane kontaktowe

Biblioteki na Wydziale Chemii

Lista jednostek

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego im. prof. Józefa Chałasińskiego jest biblioteką naukowo-dydaktyczną o profilu ekonomicznym i socjologicznym. Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 91 000 wol. książek i 377 tytułów czasopism.

Księgozbiór jest wprowadzony do systemu "Symphonia", dzięki czemu czytelnicy mają możliwość składania zamówień on-line.

Zapewniamy naszym Czytelnikom dostęp do księgozbioru w formie tradycyjnej jak i elektronicznej, czasopism drukowanych i on-line oraz do licznych elektronicznych naukowych baz danych.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

 • Rewolucji 1905 r. 37/39 90-214 Łódź
tel: 42-635-52-66 e-mail: www: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/biblioteka-wes

Biblioteka Wydziału Filologicznego

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu historii i teorii literatury, literatury pięknej polskiej i obcej (angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, bułgarskiej, łacińskiej), językoznawstwa polskiego i obcego, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, logopedii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących literaturoznawstwa, językoznawstwa, bibliotekoznawstwa, kulturoznawstwa, logopedii i dziennikarstwa;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w wolnym dostępie oraz w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni, książkomacie oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • wykonywanie skanów fragmentów książek i artykułów z czasopism zamawianych przez studentów i pracowników naukowych;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej (www.biblfilolog.uni.lodz.pl), szkolenia biblioteczne i prezentacja Biblioteki studentom oraz gościom zapraszanym przez pracowników i władze Wydziału Filologicznego;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Filologicznego

 • Pomorska 171/173 90-236 Łódź
tel: 42-635-69-08 e-mail: www: https://www.biblfilolog.uni.lodz.pl/

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma z zakresu nauk fizycznych, informatycznych oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą nauk przyrodniczych.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących nauk fizycznych, informatycznych oraz literatury popularnonaukowej;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • Pomorska 149/153 90-236 Łódź
tel: 42-635-57-28 e-mail:

Biblioteka Geograficzna

Opis zadań

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów geograficznych dla społeczności UŁ

Dane kontaktowe

Biblioteka Geograficzna

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

Opis zadań

Do zadań Biblioteki Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie oraz przechowywanie zbiorów zgodnie z profilem Wydziału Nauk o Wychowaniu i Uczelni, potrzebami jej pracowników i studentów.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Nauk o Wychowaniu

 • Pomorska 46/48 91-408 Łódź
tel: 42-665-50-66 e-mail: www: https://www.wnow.uni.lodz.pl/biblioteka

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

 • Stefana Banacha 22 90-238 Łódź
tel: 42-635-59-41 e-mail: www: https://www.math.uni.lodz.pl/

Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Opis zadań

Biblioteka WPiA UŁ gromadzi, opracowuje i udostępnia wydawnictwa krajowe i zagraniczne o tematyce prawniczej oraz w węższym zakresie z filozofii, ekonomii i historii. Aktualnie Biblioteka posiada ok. 60.700 woluminów książek oraz ok. 9.470 woluminów czasopism.

Zbiory udostępniane są pracownikom i studentom UŁ, a także (tylko na miejscu) osobom z zewnątrz.

Dane kontaktowe

Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji

Biblioteka Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politologicznych

Opis zadań

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów gromadzi, opracowuje i udostępnia książki i czasopisma dotyczące Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej oraz krajów Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki w zakresie: historii, polityki, politologii, mediów, filmu, kultury, ekonomii, socjologii, filozofii, marketingu międzynarodowego i dziedzin pokrewnych. Kompletowane są również książki z zakresu problematyki kobiet oraz piśmiennictwo dotyczące Kanady.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących historii, kultury, gospodarki itd. Stanów Zjednoczonych, Ameryki Łacińskiej, Niemiec, krajów Wspólnoty Brytyjskiej, krajów Bliskiego Wschodu i Afryki;
 • opracowywanie formalne i rzeczowe wydawnictw zwartych i ciągłych w systemie elektronicznym SYMPHONY;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz w ramach wypożyczania międzybibliotecznego za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki UŁ;
 • działalność informacyjno-bibliograficzna, w tym prowadzenie własnej strony internetowej oraz szkolenia biblioteczne;
 • współpraca z innymi jednostkami UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 • ul. Lindleya 5A 90–131 Łódź
tel: 42-635-42-48 e-mail:

Biblioteka Wydziału Zarządzania

Opis zadań

Biblioteka ma za zadanie wspierać edukację studentów i rozwój naukowy wykładowców i dydaktyków. Gromadzi literaturę z dziedzin: zarządzanie, marketing, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz z dziedzin powiązanych tematycznie z zajęciami (np. matematyka, psychologia, słowniki, encyklopedie). Udostępnia też czasopisma powiązane dziedzinowo. W pomieszczeniach Biblioteki można pracować grupowo lub indywidualnie, korzystać z baz elektronicznych dostępnych online oraz ze skanera. Dla pracowników naukowych Biblioteka sprowadza wybrane pozycje książkowe z innych bibliotek w Polsce oraz opracowuje cytowania ich publikacji.

Dane kontaktowe

Biblioteka Wydziału Zarządzania

 • Matejki 22/26 90-237 Łódź
tel: 42-635-62-34 e-mail: www: https://www.wz.uni.lodz.pl/biblioteka-wz

Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Opis zadań

Biblioteka Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim gromadzi, opracowuje i udostępnia literaturę naukową i czasopisma z zakresu prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych.

Do głównych zadań pracowników należą:

 • gromadzenie książek i czasopism polskich i zagranicznych dotyczących prawa i administracji, zarządzania i marketingu, turystyki i rekreacji, leśnictwa oraz nauk pokrewnych;
 • opracowywanie i ewidencja materiałów bibliotecznych;
 • udostępnianie księgozbioru:
  • na miejscu – w czytelni,
  • na zewnątrz – w wypożyczalni;
 • udostępnianie kopii cyfrowych artykułów z czasopism i fragmentów książek;
 • usługi informacyjne, w tym udzielanie informacji katalogowych, bibliotecznych i bibliograficznych oraz szkolenia i instruktaż czytelników;
 • współpraca z kadrą naukową w planowaniu zakupów niezbędnej literatury;
 • współpraca z Biblioteką UŁ.


Dane kontaktowe

Biblioteka Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

 • Konstytucji 3 Maja 65/67 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel: 44-724-68-00 e-mail: