Dostępne szkolenia - edukacja informacyjna w BUŁ

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego organizuje szkolenia zamawiane z zakresu kompetencji informacyjnych, promocji nauki lub komunikacji naukowej. Treści szkoleniowe są przygotowywane w ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi, którzy określają szczegółowy zakres tematyczny zajęć. Szkolenia obejmują wykłady połączone z prezentacją i ćwiczeniami. Zajęcia, prowadzone przez doświadczonych pracowników Biblioteki, są bezpłatne i mogą odbywać się na terenie Biblioteki, bądź na Wydziałach.

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE w roku akademickim 2023/2024
dla studentów I roku studiów Uniwersytetu Łódzkiego

Informujemy, że na Platformie Zdalnego Kształcenia UŁ od 1 października 2023 r. dostępne będą kursy
z Przysposobienia bibliotecznego (wersja polska, angielska i ukraińska).
Uwaga: zapisanie się do Biblioteki UŁ jest niezależne od zaliczenia kursu Przysposobienia bibliotecznego.

Kurs jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
– Biologii i Ochrony Środowiska,
– Chemii,
– Ekonomiczno-Socjologicznego,
– Filologicznego,
– Filozoficzno-Historycznego,
– Fizyki i Informatyki Stosowanej,
– Matematyki i Informatyki,
– Nauk Geograficznych,
– Nauk o Wychowaniu, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
– Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Przypominamy, że termin rozwiązania testu z Przysposobienia bibliotecznego upływa z końcem II semestru.

Kurs nie jest obowiązkowy dla studentów z Wydziałów:
– Nauk o Wychowaniu,
– Prawa i Administracji,
– Zarządzania,
– Filii w Tomaszowie Mazowieckim.

W tym przypadku zaliczenie testu nie jest konieczne, ale zachęcamy do korzystania z kursu.

Logowanie do kursu

W celu odbycia kursu Przysposobienie biblioteczne, studenci powinni zalogować się na Platformie Zdalnego Kształcenia UŁ.
Logowanie dla studentów i pracowników UŁ odbywa się przez Centralny System Uwierzytelnienia, tak jak do USOSWeb.

Na liście kursów należy odnaleźć kurs Przysposobienie biblioteczne 2023. Przy próbie pierwszego wejścia do kursu student zostanie poproszony o podanie klucza dostępu do kursu. Należy użyć klucza przypisanego do swojego wydziału.

Kontakt w sytuacjach awaryjnych

W przypadku problemów technicznych oraz w sprawach związanych z zaliczeniem szkolenia, prosimy o kontakt z administratorem platformy: helpdesk@uni.lodz.pl

W przypadku problemów merytorycznych dotyczących treści kursu należy kontaktować się z opiekunem szkolenia, przypisanym do kierunku studiów: