Osiągnięcia naukowe pracowników Uniwersytetu Łódzkiego nagrodzone przez JM Rektora UŁ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego nagradza nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, na podstawie „regulaminu przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ”. 

W październiku każdego roku w Bibliotece UŁ organizowana jest wystawa publikacji pracowników UŁ, nagrodzonych przez Rektor UŁ za ubiegły rok. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: indywidualne (pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia) oraz zespołowe (pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia).

Większość książek prezentowanych na wystawie jest dostępna w Wolnym Dostępie. Po wystawie w Bibliotece UŁ pozostają tylko książki, które podarowane są przez autorów. Pozostałe są zwracane.  

Część książek pokazanych na wystawie zaopatrzona jest w kody QR. Są to książki dostępne w OA, wydawane przez Wydawnictwo UŁ i zdeponowane w Repozytorium UŁ. Po zeskanowaniu kodu QR, możliwy jest dostęp do tych książek na urządzeniach mobilnych. 

Regulamin przyznawania nagród z funduszu nagród oraz trybu sporządzania i opiniowania wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ za osiągnięcia związane z pracami badawczymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi

Wystawa prezentowana jest również w formie wirtualnej.