Posiadaczom Karty Absolwenta UŁ (w formie plastikowej karty lub aplikacji) Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego oferuje następujące przywileje: 

  • możliwość wypożyczenia 3 książek na 1 miesiąc bez kaucji z możliwością samodzielnego przedłużenia na okres 1 miesiąca (roczna aktywacja karty w BUŁ płatna 10zł) 

  • możliwość korzystania ze źródeł elektronicznych subskrybowanych przez UŁ na terenie BUŁ