Baza Sage Research Methods w dostępie testowym

Sage Research Methods wspiera badania naukowe na wszystkich poziomach, dostarczając materiały prowadzące użytkowników przez każdy etap procesu badawczego. Dostęp testowy do 25.04.2024 r.

Prawie każdy na uniwersytecie jest zaangażowany w jakieś formy badania, od studentów uczących się, jak prowadzić badania, przez wykładowców prowadzących badania w celu publikacji artykułu naukowego, po bibliotekarzy realizujących szkolenia z umiejętności badawczych i prowadzących badania nad skutecznością usług bibliotecznych. Sage Research Methods zawiera odpowiedzi dla każdej z tych grup użytkowników, dając szerokie możliwości, począwszy od: szybkiej definicji słownikowej, przedstawienia konkretnego studium przypadku lub zestawu danych dydaktycznych po pobranie pełnotekstowego tytułu z czasopisma lub dostęp do samouczka wideo pokazującego badania w praktyce.

Testem objęte są moduły:

Sage Research Methods
Sage Research Methods Cases
Sage Research Methods Cases 2 

Informacje dodatkowe nt. korzystania z bazy:

https://methods.sagepub.com/librarian
https://methods.sagepub.com/Help