WRITEFULL

Writefull to narzędzie do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Pisanie tekstów akademickich i naukowych w języku angielskim może być wyzwaniem zarówno dla naukowców, jak i dla studentów. Uniwersytet Łódzki i Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają społeczność akademicką Uczelni do testowania nowego narzędzia przeznaczonego do korekty tekstów naukowych w języku angielskim.


Writefull. Dostęp rozpoczyna się 1 października 2022 r. i trwa do 31 grudnia 2023 r.

Pakiet Writefull obejmuje:
  • Writefull for Word - sprawdza tekst pisany w programie Word, poprawia błędy językowe w zakresie gramatyki, leksyki, interpunkcji, pisowni i stylu językowego. Oferuje również bazę zwrotów zaczerpniętych z autentycznych tekstów naukowych. https://writefull.com
  • Writefull for Overleaf - umożliwia korzystanie z dodatku Overleaf, który działa bezpośrednio podczas pisania w edytorze LaTeX Overleaf; przeznaczony jest dla przeglądarki Chrome. https://writefull.com
  • Writefull Revise - sprawdza dokument pod kątem gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Użytkownicy mogą przesłać dokument do programu Revise w formatach .docx, .doc, następnie przejrzeć poprawki językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie. https://revise-lodz-pl.writefull.ai/ | Dostęp poza sięcią UŁ
  • Writefull Cite -sprawdza tekst pod kątem kompletności cytowania źródeł, wyróżniając zdania, które według Writefull Cite powinny zawierać przypisy. Writefull Cite to przydatne narzędzie, które zapewnia kompletność odwołań do źródeł, a także zmniejsza ryzyko odrzucenia propozycji lub artykułu przez redaktorów z powodu niekompletnych przypisów. Zmniejsza również ryzyko (nieświadomego) plagiatu. https://cite-lodz-pl.writefull.ai/ | Dostęp poza sięcią UŁ

Korzystanie z Writefull wymaga: dostępu do internetu, zainstalowania wtyczki oraz posiadania konta internetowego w domenie uniwersyteckiej.