Journal Checker Tool – to narzędzie służące do testowania zgodności polityki czasopisma z wymogami polityki otwartego dostępu przedstawionej w „Planie S”. 

Wprowadzając ISSN lub tytuł czasopisma, nazwę agencji finansującej badania oraz nazwę instytucji, możemy sprawdzić, czy dane czasopismo będzie odpowiednie do publikacji naszych wyników badań w ramach danego grantu. Więcej informacji na temat JCT znajdziemy na stronie cOAllition S.

Journal Checker Tool jest narzędziem polecanym przez Narodowe Centrum Nauki.