END NOTE to program funkcjonujący na platformie WEB OF SCIENCE, służący do gromadzenia opisów bibliograficznych i tworzenia przypisów oraz bibliografii załącznikowej (należy zalogować się do Web of Science, a następnie wybrać opcję EndNote z górnego paska menu strony).

Umożliwia:

• przeglądanie katalogów online bibliotek zagranicznych;
• przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do folderów tworzonych w managerze - użytkownik może wpisać ręczne opisy;
• importowanie danych z przeglądanych baz danych (generowanie w bazach plików: ris, bibtex, itp.) lub dysku komputera (pliki tekstowe.txt);
• tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej (rozszerzenie Cite While You Write, współpracę z edytorem tekstu Microsoft Word);
• wybór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego;
• tworzenie grup z innymi użytkownikami End Note i dzielenie się danymi bibliograficznymi;
• pobieranie opisów bibliograficznych ze stron internetowych za pomocą wtyczki End Note One Click.

Uwaga! Osoby, które chcą pracować poza uczelnią na programie End Note powinny zalogować się do komputera powiązanego z numerem IP uczelni, aby uaktywnić funkcję Roaming. Umożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji End Note'a. Opcję tę można sprawdzić wchodząc w zakładkę Opcions - Subscription