BUŁ w pigułce i Mnemotechniki. Zapraszamy studentów na zajęcia w stałych terminach!

W okresie do 15.12.2023 zachęcamy studentów do samodzielnego zgłaszania się na zajęcia.

  • BUŁ w pigułce – wycieczka po Bibliotece UŁ zapoznająca studentów z zasadami korzystania ze zbiorów i usług BUŁ. Szkolenie pomaga w zaliczeniu Przysposobienia bibliotecznego.

Termin: środa godzina 10.00, czwartek g. 18.00

  • Mnemotechniki? To łatwe – warsztaty, na których studenci zdobędą umiejętności szybkiego uczenia się i zapamiętywania oraz efektywnego robienia notatek za pomocą map myśli.

Termin: czwartek godzina 15.30.

Na zajęcia należy zgłosić się 5 minut przed ich rozpoczęciem do Informatorium (BUŁ, parter) w podanych terminach.