Baza SAGE ponownie w e-zasobach BUŁ

SAGE to pełnotekstowa kolekcja recenzowanych czasopism naukowych z nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.

Dostęp do bazy oraz dodatkowe informacje, w tym lista czasopism, znajduje się w zakładce "E-zasoby"

Baza SAGE ponownie w e-zasobach BUŁ

Logowanie
Studenci UŁ - tak samo jak do USOS
Pracownicy UŁ - tak samo jak do portalu Pracowniczego UŁ

SAGE dostępny jest dla społeczności UŁ dzięki Funduszowi Rozwoju Naukowego UŁ.